Rośnie eksport polskiej motoryzacji

    Rok 2005 był rekordowym dla polskiego przemysłu motoryzacyjnego, ale rok 2006 zapowiada się jeszcze lepiej.
    Wartość eksportu polskiego sektora motoryzacyjnego wyniosła w 2005 roku 11,2 mld euro i była o 17,81% większą niż w roku poprzednim ? wynika z danych Polskiej Izby Motoryzacji. W ciągu pierwszego półrocza br. przemysł motoryzacyjny w Polsce wyeksportował produkty o łącznej wartości blisko 6,89 mld euro. Wartość ta jest wyższa o ponad 1,34 mld euro od uzyskanej w analogicznym okresie roku poprzedniego. Dynamika wzrostu wyniosła aż 24,17%. Jeśli do końca roku dynamika utrzyma się na podobnym poziomie, to eksport przemysłu motoryzacyjnego powinien osiągnąć rekordową wartość 13,8-14 mln euro.
    Jednocześnie w dalszym ciągu zwiększa się dystans pomiędzy eksportem i importem, którego saldo wyniosło po 6 miesiącach br. blisko 3,08 mld euro, o 40% więcej niż w analogicznym okresie 2005 r.
    Największy udział od lat stanowi eksport samochodów osobowych i towarowoosobowych. W I półroczu br. wartość ich eksportu wyniosła ponad 1,66 mld euro (wzrost o 30,00%), co stanowiło 38,20% udziału w całości eksportu branży.
    Drugim fundamentem są części i komponenty. Przed 6 miesięcy br. wyeksportowano ich za wartość przekraczającą 1,70 mld euro.