Rohrbogen korzysta z robotów Kawasaki

Polski oddział szwajcarskiej firmy produkcyjnej Rohrbogen zajmującej się produkcją kształtek rurowych ze stali nierdzewnej wybrał japońską markę ze względu na szeroką gamę oferowanych możliwości, dokładność i szybkość pracy oraz gabaryty dostępnych robotów. Inwestycja w robotyzację centr obróbczych w skali całej firmy przyniosła wzrost produkcji o 15% i zwiększenie udziału produktów Rohrbogen w rynku.

Roboty zainstalowano w centrach obróbczych, w których proces wytwarzania kolanek odbywa się poprzez formowanie przez prasy stalowych kolanek, które poddaje się dalszej obróbce. Zdecydowano się na roboty serii F  modele sześcioosiowe ogólnego zastosowania, zapewniające funkcjonalność ludzkiej ręki. Ich modułowa budowa zapewnia elastyczność przy zmianie zasięgu, udźwigu i maksymalnej szybkości w zależności od zastosowania tak, aby jak najlepiej przystosować robota do danej aplikacji. Roboty Kawasaki zamontowano na dwóch stanowiskach – w przyszłości planowane są kolejne inwestycje, a co za tym idzie, następne zrobotyzowane centra obróbcze.

Zastosowanie robotów znacznie usprawniło proces produkcji: obecnie pracownik programuje robota, wprowadzając parametry przekładanych produktów i układa kolanka na taśmociągu, z którego robot pobiera je pojedynczo specjalnie do tego celu skonstruowanym chwytakiem i umieszcza w matrycach centrum skrawającego. Dzięki temu rozwiązaniu poprawiono efektywność produkcji o ok 15 – 20% – przed robotyzacją stanowisk na zmianie skrawano średnio ok. 1500 sztuk kolanek – obecnie ilość ta zwiększyła się aż do 1850. Wiąże się to ze skróceniem do minimum czasu załadunku i przezbrojenia.

Samo wdrożenie odbyło się błyskawicznie: integratorem była szwajcarska firma Kaiser Engeneering, która wcześniej instalowała roboty Kawasaki w centrali firmy Rohrbogen. Firma dysponowała już wcześniej przygotowanym i przetestowanym oprogramowaniem. Instalacja robotów i wdrożenie do produkcji odbyło się w Szwajcarii. Następnie kompletne urządzenia przeniesiono do Polski. Zainstalowanie i uruchomienie robotów Kawasaki w radomskim przedsiębiorstwie trwało tydzień.

Porównując rozwiązanie wykorzystujące roboty Kawasaki z poprzednim, opierającym się na liniowych podajnikach pneumatycznych, warto podkreślić, że nie tylko poprawiła się jakość produkcji, ale także zniknęły problemy związane z częstymi awariami sprzętu oraz nieprecyzyjnym umieszczaniem kolanek w zaciskach. To wszystko przekłada się na wymierne korzyści finansowe dla przedsiębiorstwa, które miesięcznie zyskuje od 10 do 15 tysięcy złotych. Dodatkowo, w skali całej firmy – nie tylko filii w Polsce, od czasu wprowadzenia do zakładów robotów Kawasaki zwiększono produkcję o 15%, tak więc analogicznie wzrósł udział produktów Rohrbogen w rynku. Pracownicy także odczuli pozytywne skutki zmian: zostali przeszkoleni, korzystają z nowoczesnych rozwiązań automatycznych, a także polepszyły się warunki ich pracy – ograniczono ilość urządzeń hydraulicznych, które smarami i wyciekami z przewodów zanieczyszczały halę.