Rockwell Automation rozwija system architektury zintegrowanej

  Firma Rockwell Automation wprowadziła najnowszą wersję swojego Informatycznego Systemu Architektury Zintegrowanej do sterowania produkcją z ponad 30 nowymi funkcjami dla użytkowników końcowych iproducentów maszyn. W jej skład wchodzą: rodzina Stratix, funkcje zaawansowanego sterowania procesami i bezpieczeństwa oraz trzy nowe programowalne sterowniki automatyki Logix (ang. PAC), przeznaczone zarówno dla producentów maszyn średniej klasy, jak i użytkowników końcowych. Ta nowa wersja ma wzmocnić integrację i podnieść wydajność w ramach infrastruktury produkcyjnej i informatycznej.

  Zintegrowana Architektura firmy Rockwell Automation jest informatycznym systemem sterowania produkcją wykorzystującym w pełni zintegrowane technologie sterowania, sieciowe, a także wizualizacji i informatyczne. Platforma architektury zintegrowanej odpowiada na wszystkie potrzeby z zakresu: sterowania i informatyki w zastosowaniach dyskretnych, procesowych, wsadowych, ruchu, napędów i bezpieczeństwa oraz na potrzeby związane z danymi o wydajności przedsiębiorstwa, w tym o jakości oraz zgodności, zarządzaniu produkcją i zarządzaniu aktywami.

  ?Udało się nam osiągnąć coś wyjątkowego ? zintegrować funkcje systemu sterowania i informacji w celu ograniczenia jego złożoności i kosztów, nie rezygnując przy tym z jego innowacyjnych funkcji, które poprawiają produktywność i skracają czas wprowadzenia produktu na rynek?, oświadczył Steve Eisenbrown, starszy wiceprezes Rockwell Automation.

  W skład nowego układu zaawansowanego sterowania procesami (APC) wchodzą: funkcja częściowego importu/eksportu w czasie produkcji, bloki funkcyjne APC oraz bieżąca rejestracja zmian w sterowniku. Funkcja częściowego importu w czasie produkcji pomaga zredukować ryzyko przestoju. Zwiększa  równocześnie produktywność podczas operacji wdrożenia i konserwacji umożliwiając dodawanie nowych programów, procedur i instrukcji dodatkowych, wpływając także na wymianę już istniejących. Nowe bloki funkcyjne APC uwzględniają długie procesy w czasie martwym i zapewniają prostsze sterowanie wielowymiarowe dzięki wbudowanej automatycznej regulacji. Funkcja bieżącej rejestracji zmian w sterowniku powiadamia użytkowników o dokonywanych zmianach aplikacji. Branże regulowane skorzystają na ściślejszej kontroli i dowodach walidacji przy wydawaniu certyfikatów branżowych. Klienci z branży procesowej mogą być też zainteresowani nowymi programowalnymi sterownikami automatyki Allen Bradley ControlLogix L65 o większej pojemności pamięci.

  Nowe narzędzia bezpieczeństwa przeznaczone do użytku z programowalnymi sterownikami automatyki Allen-Bradley GuardLogix obejmują pakiet 10 konkretnych instrukcji obróbki metalu, certyfikowanych przez niemieckie Berufsgenossenschaften (BG) jako spełniające wiodące standardy bezpieczeństwa. Instrukcje te ? związane ze sprzęgłem/hamulcem, kontrolą i bezpieczeństwem, sterowaniem zaworami oraz monitorowaniem krzywki i wału korbowego ? ułatwiają użytkowanie, upraszczają diagnostykę i usprawniają konserwację w przypadku puszkowania i innych zastosowań
  z zakresu kontroli i bezpieczeństwa prasy formującej metal. Wraz z tą wersją dostępny jest także nowy programowalny sterownik automatyki GuardLogix L63S. Dzięki temu, że sterowniki GuardLogix służą realizacji funkcji bezpieczeństwa i funkcji podstawowych/standardowych, mniej czasu potrzeba na przeprowadzenie programowania, walidacji i testów. Wykorzystanie tego samego sterownika do funkcji podstawowych i bezpieczeństwa pozwala także ograniczyć koszty okablowania.

  Nowe funkcje informatyczne pojawiają się wraz z wprowadzeniem przez Rockwell Automation rodziny Stratix. W jej skład wchodzi sprzedawana pod wspólną marką Rockwell Automation i Cisco, linia modularnych przełączników zarządzanych, które posiadają cechy przydatne  informatykom i specjalistom od automatyki. Inne serie produktów w ofercie to m. in. zagnieżdżone systemy sterowania (ang. Embedded Technology), a także rodziny stałych przełączników zarządzalnych i niezarządzalnych oraz nośników fizycznych. Wszystkie produkty wykorzystują standardową, niemodyfikowaną sieć Ethernet. Ponadto są zoptymalizowane do zastosowań EtherNet/IP oraz w systemie zintegrowanej architektury.

  Nowe funkcje dla producentów maszyn wiążą się z wprowadzeniem programowalnych sterowników automatyki Allen Bradley CompactLogix L23, które dają możliwości systemu zintegrowanej architektury w małym, kompaktowym pakiecie. Aby zaspokoić potrzeby producentów maszyn, nowe sterowniki oferujące trzy konfiguracje (we/wy) komunikacyjne, które można rozbudować przy użyciu Allen-Bradley 1769 Compact I/O. W tej wersji dostępna jest także wielojęzyczna dokumentacja projektu z możliwością zmiany języka. To dobre rozwiązanie dla użytkowników wykorzystujących te same aplikacje w różnych krajach. Pomaga ograniczyć koszty techniczne dzięki temu, że klient może wdrożyć na całym świecie jeden projekt z dokumentacją użytkownika w wielu językach.
  www.rockwellautomation.pl