Rockwell Automation ? ?Premier Integration? ? oszczędność czasu i pieniędzy

Rozwiązanie ?Premier Integration? stało się standardem komunikacji, czyniącym z konfiguracji i udostępniania danych potężną broń w arsenale inżynierów.

Dzięki wstępnie skonfigurowanym profilom inżynierowie nie muszą tracić czasu na pracochłonne procesy konfiguracyjne, co korzystnie wpływa na szybkość dokonywanych zmian oraz przekłada się na oszczędności finansowe.

Główną rolę w tej całkowitej zmianie możliwości komunikacyjnych odgrywa oprogramowanie RSLogix 5000 w wersji 16, opracowane przez Rockwell Automation. Dzięki zintegrowaniu kompletnych profili napędów prądu przemiennego PowerFlex z bazą danych oprogramowania zwykłe połączenie EtherNet/IP lub ControlNet eliminuje konieczność tworzenia znaczników oraz indywidualnego programowania parametrów napędów przez inżynierów. Profile napędów PowerFlex zawierają listy rozwijane wszystkich parametrów napędu, dzięki czemu użytkownik może po prostu wybrać parametry w odniesieniu do komunikacji, zamieniane na rzeczywiste nazwy znaczników w programie użytkownika.

Oprogramowanie RSLogix5000 w wersji 16 cechuje się również większą elastycznością pod kątem przyszłych aktualizacji. W przeszłości wprowadzenie nowych produktów wymagało zaktualizowanej wersji oprogramowania RSLogix5000. Teraz wystarczy pobrać i zainstalować nowy profil Add- -On Profile (AOP), który po uruchomieniu pozwala na wstawienie niezbędnego kodu do bazy danych Logix. Po wykonaniu wstępnej konfiguracji prosty kreator oprogramowania, dzięki informacjom o napotkanych konfliktach lub anomaliach, umożliwia użytkownikowi przechodzenie przez punkty wprowadzania danych charakterystyczne w odniesieniu do aplikacji. Po wprowadzaniu danych napęd jest gotowy do pracy.

Wartość profili AOP i rozwiązania ?Premier Integration? polega na ich zdolności do skrócenia czasu i zmniejszenia kosztów związanych z instalacją i rozruchem sprzętu.

www.rockwellautomation.pl