Rockwell Automation – 1756-L60M03SE Połączenie procesora ControlLogix i modułu sterowania osiami SERCOS

Moduł systemowy 1756-L60M03SE jest najnowszym produktem w rodzinie sterowników ControlLogix. W jednym module zintegrowano procesor ControlLogix klasy 1756-L6x razem z 3-osiowym modułem SERCOS.

 Moduł ten jest idealnym rozwiązaniem w aplikacjach obsługujących małą liczbę osi. Pozwala na sterowanie 3 osiami, a maksymalnie po uzupełnieniu kasety o dodatkowy moduł 1756-M03SE, na sterowanie 6 osiami. Jednostka 1756-L60M03SE realizuje programy zawierające funkcje logiczne i funkcje typu ?motion? z taką samą wydajnością jak procesory serii 1756-L6x. Procesor został wyposażony w pamięć o wielkości 750 kB.

Dostępność z poziomu procesora do 38 dedykowanych funkcji typu ?motion? pozwala na precyzyjną i łatwą realizację złożonych zadań sterowania osiami. Cyfrowa sieć komunikacyjna SERCOS zrealizowana w oparciu o łącze optyczne znakomicie upraszcza integrację systemu i podnosi jego niezawodność.

Jednostka 1756-L60M03SE została wyposażona w gniazdo pamięci typu CompactFlash. Pozwala to na wygodne przechowywanie i przenoszenie programu, zmiennych programowych oraz zamianę oprogramowania wewnętrznego procesora bez konieczności stosowania dodatkowego oprogramowania zewnętrznego. Moduł jest programowany przy użyciu software?u RSLogix 5000 (począwszy od wersji 13).

W przypadku dodatkowych pytań:

Cezary Jędra
e-mail: cjedra@ra.rockwell.com, tel.: (22) 32 60 701