Robotyka medyczna

Roboty medyczne, obecne kiedyś jedynie na kartach powieści science fiction, stanowią dziś rzeczywistość współczesnego świata medycznego. Te zaawansowane oraz niezwykle precyzyjne urządzenia, wzbudzające często podziw i sensację, wyznaczają nowe ścieżki rozwoju medycyny oraz stwarzają wiele nowych możliwości zastosowań, zwłaszcza w dziedzinie chirurgii.
Robotyka medyczna to stosunkowo nowa, szybko rozwijająca się dziedzina nauki i techniki, w której można wyodrębnić dwa główne obszary. Pierwszy i najważniejszy z nich to roboty medyczne, drugi ? roboty rehabilitacyjne, pomagające osobom niepełnosprawnym lub pacjentom przebywającym w szpitalu w różnych codziennych czynnościach, takich jak spożywanie posiłków, podawanie leków, przemieszczanie się itd. Te zrobotyzowane urządzenia znacznie poprawiają komfort życia i ułatwiają normalne funkcjonowanie, bez konieczności ciągłego angażowania szpitalnego personelu lub członków rodziny. W tej roli świetnie spisuje się np. robot-pielęgniarka HelpMate, która rozwozi pacjentom posiłki, wskazuje im drogę do gabinetów diagnostycznych itp.
Bardzo pomocna jest też Clara ? mechatroniczna pielęgniarka skonstruowana przez naukowców z USC Interaction Lab. Robot ten, nazwany Clarą na cześć założycielki Amerykańskiego Czerwonego Krzyża ? Clary Barton, potrafi wyręczać pielęgniarki i lekarzy w prostych czynnościach diagnostycznych. Służyć ma docelowo pacjentom chorym na serce, wykonując pomiary ciśnienia oraz badania spirometryczne. To bardzo użyteczny robot, szczególnie zważywszy na fakt, że osoby po przebytych operacjach serca muszą mieć regularnie wykonywane ćwiczenia spirometryczne, nawet 10 razy na godzinę. Clara potrafi swobodnie poruszać się po szpitalu i rozpoznawać pacjenta po zeskanowaniu kodu umieszczonego na jego łóżku. Ma ekran, na którym wyświetlane są instrukcje dotyczące ćwiczeń. Pełna treść artykułu dostępna po zalogowaniu >>>