Roboty w fabryce Volkswagena

ABB dostarczyło linię robotów do fabryki Volkswagena w Brazylii. Rozwiązanie to spowodowało podniesienie produktywności automatycznej prasy w zakładzie o ponad 2000 procent.

Wdrożenie ABB umożliwiło firmie Volkswagen zwiększenie produkcji prasy z 170 do 3 880 płyt dziennie dla ośmiu różnych rodzin części. Ponadto, tych samych 30 pracowników, którzy wcześniej pracowali wyłącznie w systemie jednozmianowym trzy lub cztery dni w tygodniu, obecnie obsługuje linię całą dobę w systemie trójzmianowym przez siedem dni tygodnia.

Prasa jest jedną z dwóch linii w fabryce samochodów Volkswagen?s New Anchieta znajdującej się w pobliżu Sao Paulo w Brazylii, a jej modernizacja jest częścią wartego 565 milionów dolarów projektu modernizacyjnego, który ma uczynić 50-letni zakład flagową fabryką, najnowocześniejszą i najbardziej efektywną w kraju.

Dzięki wyposażeniu prasy w roboty IRB 6650, cykl produkcji został skrócony o połowę z 1,5 części do 2,8 części na minutę. Rozwiązanie ABB wykorzystuje technikę, jaką jest ?obrót? pomiędzy dwoma robotami i dodatkową ?siódmą oś? w sześcioosiowym robocie. To pozwala przyspieszyć ruch pomiędzy sześcioma prasami linii prasującej.

W systemie obracania, jeden robot łatwo i szybko podaje płytę drugiemu. Pojedynczy robot, chcąc zrealizować takie samo zadanie musiałby wykonać wiele skomplikowanych i czasochłonnych ruchów.

Tylko to jedno rozwiązanie oszczędziło trzy do siedmiu sekund przy każdej operacji, co jest duzą redukcją czasu pracy przy linii produkcji samochodów.

Fabryka Volkswagen?s Anchieta rozpoczęła swoje funkcjonowanie 1959 roku i była pierwszą fabryką Volkswagena poza granicami Niemiec. Zakład produkuje osiem modeli samochodów, do 1 600 pojazdów dziennie. Instalacja okazała się takim sukcesem, że prasa otrzymała wewnętrzną nagrodę przyznaną przez Volkswagena.