Robotic Process Automation (RPA) ? ekspansja poza świat IT

W tym roku zrobotyzowana automatyzacja procesów ma szansę przebić się do głównego nurtu świadomości.  

Termin RPA (ang. robotic process automation ? zrobotyzowana automatyzacja procesów, ZAP) odnosi się do automatyzacji procesów biznesowych dzięki wykorzystaniu platform oprogramowania, które skryptują i obsługują wstępnie zdefiniowane zadania w różnych aplikacjach, co pozwala zautomatyzować wiele powtarzalnych czynności. Rozwiązania te można łączyć ze sztuczną inteligencją (AI), aby automatyzacja była jeszcze bardziej zaawansowana. Sztuczna inteligencja zapewnia wymagany kontekst oraz autokorektę zautomatyzowanemu procesowi.

Branża oprogramowania RPA przeżywa gwałtowny wzrost. Jego przyczyny są dobrze znane w kręgach IT. ZAP może znacznie zwiększyć produktywność pracowników, uwalniając ich od czasochłonnych i powtarzalnych operacji. Obserwujemy obecnie, że świadomość i wykorzystanie tych rozwiązań rozszerza się na dziedziny, które tradycyjnie nie są związane z IT. W efekcie promuje to wykładniczy wzrost wykorzystania RPA w obrębie całej organizacji.

Nieinformatyczne zastosowania RPA

Mariusz Siwek, Infor

Przykłady aplikacji RPA pojawiają się dziś w obszarze całego przedsiębiorstwa. Obejmują inteligentne boty przyspieszające przetwarzanie zatwierdzeń faktur od zewnętrznych dostawców, przepływy pracy RPA wykorzystujące sztuczną inteligencję do automatyzacji gromadzenia comiesięczne danych i obliczeń, a wreszcie również boty RPA automatyzujące operacje back-office, w tym zgodność z przepisami, przetwarzanie zamówień czy zapytań klientów.

Ponieważ w aplikacjach biznesowych zautomatyzowane przepływy pracy stają się powoli powszechne, funkcjonalność RPA będzie coraz częściej wbudowywana w oprogramowanie komercyjne. Ostatnie trendy, takie jak Przemysł 4.0, dobitnie pokazują użyteczność tych narzędzi.

Technologie ZAP akceleratorem Przemysłu 4.0

Przemysł 4.0 koncentruje się na synchronizacji technologii informacyjnej (IT) i technologii operacyjnej (OT), tworząc w efekcie cyber-fizyczne kontinuum, czyli monitorowany przez algorytmy komputerowe system zawierający inteligentne urządzenia obsługujące rozwiązania IoT. W miarę integracji systemów zrobotyzowanej automatyzacji procesów ze sztuczną inteligencją i uczeniem maszynowym, adaptacja narzędzi RPA wykorzystujących sztuczną inteligencję przyspieszy skuteczność Przemysłu 4.0 w całym łańcuchu wartości.

Przykładowo, procesy na hali produkcyjnej wciąż są często realizowane w oparciu o śledzenie na papierze. Niestandardowe przepływy pracy umożliwiają użytkownikom automatyzację i usprawnienie śledzenia, gdy potrzebne są nowe funkcje. Wyniki można wykorzystać do tworzenia zaawansowanych pulpitów nawigacyjnych i raportowania. W miarę wzrostu tempa wdrażania rozwiązań Przemysłu 4.0 zaobserwujemy zwiększoną adopcję rozwiązań RPA w działalności produkcyjnej. 

ZAP jako czynnik zwiększający odporność biznesową

Pandemia COVID-19 spowodowała szereg znaczących zakłóceń zarówno w globalnym łańcuchu dostaw, jak i zasobach ludzkich. W efekcie firmy coraz częściej sięgają po rozwiązania RPA, aby poradzić sobie z tymi zakłóceniami i zwiększyć odporność procesów biznesowych. Przyjęcie ich na tak dużą skalę oznacza rosnące uznanie dla wartości RPA wśród użytkowników spoza branży IT.

Podobnie jak w przypadku innych obszarów cyfrowej transformacji, powszechne zastosowanie ZAP w całym przedsiębiorstwie stanie się siłą napędową jeszcze jednej, opartej na technologii, zmiany ? w nowoczesnej kadrze pracowniczej. Thomas Friedman, autor bestsellerów ?New York Timesa? i trzykrotny zdobywca nagrody Pulitzera, zapewnia nas, że nie ma powodów do obaw. ?Roboty nie są skazane na przejęcie wszystkich miejsc pracy? pisze w swojej książce z 2016 roku ? ?Thank you for being late?. Przewiduje natomiast, że w przyszłości pracownicy zostaną uwolnieni od powtarzalnych i nużących zadań, co pozwoli na maksymalizację ich kreatywności.

W miarę, jak rozwiązania RPA stają się normą w firmach na całym świecie, będzie rosnąć świadomość ich potencjału wśród użytkowników spoza branży IT. Odporność i skalowalność ZAP zostały zademonstrowane na początku zakłóceń związanych z COVID-19. Przemysł 4.0 sprawi, że rozwiązania te, i związane z nim funkcjonalności sztucznej inteligencji, pozostaną w przyszłości na czele zmian organizacyjnych. 


Mariusz Siwek, Sales Director Poland, Infor