Robot na Politechnice Świętokrzyskiej

Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn Politechniki Świętokrzyskiej pozyskał do swojej  pracowni robota przemysłowego Kawasaki, którego dostarczyła firma ASTOR. Przedsięwzięcie zrealizowano w ramach programu unijnego i współpracy z firmą ASTOR.
Laboratorium uczelni wzbogaciło się o 6-osiowego robota przemysłowego KAWASAKI, o udźwigu do 6 kg, z chwytakiem elektrycznym i kartami komunikacyjnymi.  Starania Politechniki o rozbudowę stanowisk laboratoryjnych umożliwił projekt pt. ?Rozwój bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów uczelni publicznych regionu świętokrzyskiego?, finansowany z budżetu Unii Europejskiej. Dostawę robota zrealizowano na podstawie wygranego przetargu.
? Projekt rozbudowy laboratoriów na kierunku Automatyka i Robotyka stanowi część działań związanych z programem rozwoju infrastruktury badawczej Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn, zatytułowanego: ?Komputerowo wspomagane systemy wytwarzania i pomiarów części maszyn oraz automatyzacjai robotyzacja procesów technologicznych?.
Możliwości, jakie stwarza rozwój bazy badawczej przyczynią się do zwiększenia zdolności do realizacji zadań naukowych, na poziomie porównywalnym z pracami uznanych ośrodków zagranicznych. Wyniki badań z kolei będą przydatne do podniesienia poziomu kształcenia kadr inżynieryjnych i młodych pracowników nauki w dyscyplinie automatyki i robotyki? ? zauważa kierownik projektu, prof. Leszek Płonecki,  Prorektor ds. badań na Politechnice Świętokrzyskiej.  www.astor.com.pl