RFID w produkcji może zwiększyć produktywność

  Technologia umożliwiająca identyfikacje poprzez drogę radiową (RFID), która ułatwia monitorowanie i zarządzanie aktywami jest idealnym rozwiązaniem dla firm dążących do udoskonalenia procesu produkcyjnego.
  Podczas gdy firmy zaciekle starają się chronić swoje marki oraz zapobiegają podrabianiu ich produktów, RFID okazuje się optymalnym rozwiązaniem, stanowiącym płaszcz ochronny dla produktów na każdym etapie produkcji.
  Frost & Sullivan (www.electronics.frost.com) twierdzi, że europejskie rynki samochodowe, lotnicze oraz przemysłowe, korzystające z RFID, przyniosły zyski wynoszące 23,7 miliona USD oraz szacują, że w 2012 zyski te wzrosną do 109,3 miliona USD.
  – Unikalne cechy technologii RFID umożliwiają rozwój stałego strumienia nowatorskich zastosowań dla sektorów produkcyjnych – twierdzi Rengarajan Srinivasan, analityk ds. badań w firmie Frost & Sullivan. Rosnąca potrzeba dokładnego śledzenia wartościowych aktywów i produktów tworzy znaczne pole zastosowań dla RFID w przemyśle.
  Wysoce konkurencyjna natura współczesnej produkcji zmusza producentów do redukcji kosztów i przystosowania biznesu do systemów coraz bardziej ukierunkowanych na potrzeby rynku. W tym kontekście technologia RFID może poprawić dostępność produktu i zwiększyć produktywność w całym procesie produkcyjnym. Dodatkowo jej zdolność do umożliwienia natychmiastowej kontroli inwentarza oraz zarządzania aktywami pozwoli firmom na obniżenie czasu produkcji oraz skuteczne radzenie sobie z wahającym się popytem na rynku samochodowym oraz konsumenckim.
  Jednakże zwrot nakładów (ROI) poniesionych na wdrożenie RFID jest bardzo trudny do oszacowania, gdyż całkowite zyski zależą od stopnia jego integracji w poszczególnych procesach produkcyjnych. Trudności w ustaleniu stałego dochodu z inwestycji, połączone z wysokimi kosztami implementacji systemu, stanowią poważne wyzwanie przed potencjalnym wejściem na rynek RFID.
  – Z chwilą gdy rynek RFID zaczyna przechodzić z fazy próbnej do wczesnej fazy wdrażania, kluczowym wyzwaniem będzie oszacowanie skali oczekiwanych zysków – uważa R. Srinivasan. – Unikalność każdej nowej implementacji RFID, spowodowana różnorodnymi środowiskami firm, czyni to wyzwanie trudniejszym, przez co porównanie nowych implementacji systemu z już istniejącymi nie jest miarodajne. Przesadnie optymistyczne lub niejasne cele implementacji RFID mogą mieć negatywny wpływ na zwrot inwestycji i przez to blokować dalsze wdrażanie RFID.
  Maksymalny zwrot z inwestycji z wdrożenia RFID może być osiągnięty, jeżeli zaprojektowanie procesów pozwala na działanie w prawdziwym środowisku i dobrze zintegrowanej sieci telekomunikacyjnej.
  – Producenci muszą ustalić porządny biznesplan dla implementowania systemów RFID i opracować elastyczne ramy dla rozwijającej się technologii – radzi R. Srinivasan.