Relpol SA – TR4N wielofunkcyjny przekaźnik czasowy

Relpol SA wprowadza do swojej oferty przekaźnik czasowy TR4N. Jest to 10-cio funkcyjny przekaźnik czasowy w obudowie modułowej, przystosowany do montażu na szynach 35 mm wg EN 50022. Przekaźniki te są wyposażone w 4 zestyki przełączne o obciążalności 6A. Za pomocą przełącznika użytkownik ma możliwość wyboru jednej z dziesięciu realizowanych funkcji: E ? opóźnione zadziałanie; Wu ? odmierzanie nastawionego czasu zadziałania; Bp ? praca cykliczna rozpoczynająca się od przerwy; Bi ? praca cykliczna rozpoczynająca się od zadziałania; PWM ? modulacja szerokości impulsów; R ? opóźnione odpadanie sterowane zestykiem sterującym S; Ws ? odmierzanie nastawionego czasu zadziałania t sterowane zestykiem sterującym S; Wa ? odmierzanie czasu odpadania sterowane ze stykiem sterującym S; Esa ? opóźnione załączanie i wyłączanie sterowane zestykiem sterującym S; B ? praca cykliczna sterowana zestykiem S. 
Główne korzyści wynikające z zastosowania przekaźnika TR4N: prosty wybór realizowanej funkcji, możliwość sterowania kilkoma obwodami dzięki 4 zestykom przełącznym, estetyczny wygląd w szafie sterowniczej. www.relpol.com.pl