Relpol – przekaźnik czasowy T-R4 w układzie rozruchowym gwiazda – trójkąt

Przyłączenie do sieci nieruchomego silnika klatkowego powoduje pojawienie się problemu dużego prądu, płynącego w jego uzwojeniach.
Uderzenie prądowe przy bezpośrednim podłączeniu silnika do sieci jest od 5 do 8 razy przewyższa wartości prądu znamionowego. Taki prąd nie powoduje uszkodzeń silnika, lecz przyczynia się do powstawania znacznych spadków napięć na linii zasilającej, większych start mocy silnika oraz przyrostów temperatury uzwojeń przy rozruchu. W związku z tym stosuje się klasyczne metody ?załączania na napięcie obniżone?.
Jedną z takich metod ?załączania na napięcie obniżone? jest przełączenie gwiazda -trójkąt. Należy pamiętać, że przełączenie gwiazda – trójkąt można stosować wyłącznie w przypadku silników niskiego napięcia, których uzwojenia stojana są przy napięciu znamionowym połączone w trójkąt tak, aby napięcie międzyprzewodowe było równe fazowemu napięciu znamionowemu silnika. W układzie sterującym stycznikami można wykorzystać dwa przekaźniki czasowe T-R4. Pierwszy może realizować pracę silnika z uzwojeniami połączonymi w gwiazdę. Drugi przekaźnik T-R4 odpowiadałby za przerwę pomiędzy przełączeniem uzwojeń z gwiazdy na trójkąt.
Przekaźniki T-R4 produkowane są w czterech wykonaniach: T-R4-E ? realizowanie opóźnionego zadziałania, T-R4-Wu ? realizowanie odmierzania nastawionego czasu zadziałania, T-R4-Bi ? praca cykliczna rozpoczynająca się od zadziałania, T-R4-Bp ? praca cykliczna rozpoczynająca się od przerwy. Typem odpowiednim do zastosowania przy rozruchu gwiazda – trójkąt jest wykonanie z opóźnionym zadziałaniem lub odmierzaniem czasu zadziałania.
Układ rozruchowy gwiazda – trójkąt jest firmy RELPOL.
Firma RELPOL ma także w swojej ofercie gotowe rozwiązanie rozruchu gwiazda – trójkąt. Są to moduły składające się z trzech styczników, jednego przekaźnika termicznego i jednego przekaźnika czasowego. Mają one możliwość sterowanie silnikami trójfazowymi 16A-690 A i mocach 7,5 kW-375 kW AC3 przy napięciu 400 V. www.relpol.com.pl