Relpol podtrzymuje prognozę wzrostu zysku

    Po sesji w dniu 12.05 Relpol podał, że jego jednostkowy zysk netto w pierwszym kwartale 2005 r. spadł do 1,34 mln zł, z 1,58 mln zł rok wcześniej. Przychody spółki w tym okresie spadły do 19,3 mln zł z 24,7 mln zł.
    Prezes Relpolu, Mariusz Wróbel, powiedział, że wyniki są zgodne z oczekiwaniami i nie ma żadnych obaw co do realizacji całorocznego planu. Na słabsze wyniki w pierwszym kwartale wpłynęła zeszłoroczna konsolidacja dwóch spółek oraz kurs euro, na którym spółka straciła około 3 mln zł.
    Relpol prognozuje, że zysk netto spółki w 2005 roku wzrośnie w stosunku do 2004 roku o 7 proc., do 6,5 mln zł. Przychody ze sprzedaży wzrosną o 5 proc., do 98,6 mln zł.
    Według prognozy zysk na działalności operacyjnej wzrośnie w 2005 roku o 14 proc. do 10,7 mln zł.