Relpol – Moduły samoczynnego załączania

Firma Relpol wprowadziła na rynek nagrodzone podczas targów Energetab 2009 układy samoczynnego załączania  rezerwy. W ofercie znaleźć można układy SZR serii PA1100  (2 sieci zasilania) lub PA1001  (1 sieć zasilania + 1 agregat). Układy te są modułami, które po podłączeniu niezbędnego okablowania nie wymagają żadnej konfiguracji lub regulacji i stanowią samodzielne urządzenia, które może współpracować ze zdalną blokadą automatyki, czyli oddalonymi urządzeniami, których celem jest możliwość załączania lub wyłączania całego układu. Cała automatyka projektowana i wdrażana jest na bazie sterowników programowalnych NEED, natomiast w obwodzie wykonawczym pracują styczniki z nowej linii Relpolu z blokadą mechaniczną lub wyłączniki mocy, w zależności od przeznaczenia i wielkości prądu obciążenia. Maksymalne obciążenia, jakie układy te mogą obsłużyć, sięgają 400 A w kategorii AC3.
Praca całego układu SZR, bazującego na sterownikach NEED, polega przede wszystkim na nadzorze parametrów sieci trójfazowej, takich jak: kolejność faz, zanik faz, asymetrię faz. Aplikacja pracuje w trzech trybach: praca ręczna, praca automatyczna lub układ odstawiony. Cały układ zabezpieczony jest dodatkowo wyłącznikiem bezpieczeństwa lub/i wyłącznikiem pożarowym. Dodatkowymi funkcjami całego systemu jest opcja tzw. zezwolenia na samopowrót oraz optyczna sygnalizacja stanu SZR. Aby zapewnione było przede wszystkim bezpieczeństwo oferowane układy SZR mają blokady uniemożliwiające załączenie obydwu obwodów zasilania na linię odbiorczą: blokada mechaniczna pomiędzy stycznikami lub wyłącznikami, blokada elektryczna pomiędzy stycznikami lub wyłącznikami, blokada programowa w urządzeniu sterującym, w naszym przypadku w sterowniku programowalnym NEED. www.relpol.pl