Relpol ? GZM ? nowe gniazda wtykowe do przekaźników elektromagnetycznych

Rodzinę gniazd GZM cechuje standard wyprowadzeń zacisków styków i cewek. Zaciski cewek i styków umieszczone są po przeciwnych stronach gniazd. We wszystkich gniazdach zaciski styków: COM, NO, NC rozmieszczone są na odpowiednich, powtarzających się poziomach (piętrach). Taki układ zacisków porządkuje obwody sterujące i wykonawcze w urządzeniu oraz zapewnia większą ich przejrzystość. 

 

Gniazda mają podwyższoną do 5 kV wytrzymałość izolacji pomiędzy obwodami cewek i torów prądowych.

Przystosowane są do montażu na szynach o szerokości 35 mm (wg EN 50022) lub na płytach (panelach) montażowych. Łączenie przewodów do gniazd realizowane jest w zaciskach śrubowych.

Akcesoria do gniazd: wymienne moduły sygnalizacyjno-zabezpieczające; obejmy ułatwiające wymianę przekaźników ? tzw. wyrzutnikowe; tabliczki do opisów. Wymienione akcesoria stosowane są zarówno do gniazd GZM2, GZM3, GZM4 ? gniazda do przekaźników przemysłowych miniaturowych R2, R3 i R4, jak i do gniazd GZM80, GZM92 przeznaczonych do różnych typów przekaźników miniaturowych.

www.relpol.com.pl