REGPOT: Centrum Inteligencji Sieciowej powstanie we Wrocławiu

  Europejskie Centrum Inteligencji Sieciowej będzie wspierać opracowywanie nowatorskich, zaawansowanych inteligentnych technologii informatycznych i ich wdrażanie w firmach zwłaszcza z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Powstanie ono dzięki projektowi ENGINE Politechniki Wrocławskiej, zatwierdzonemu w ostatnim konkursie programu Potencjał Badawczy (REGPOT), w 7. Programie Ramowym UE.

  Jak poinformował PAP dr hab. inż. Przemysław Kazienko, profesor Politechniki Wrocławskiej w Zakładzie Systemów Informacyjnych, Centrum jest zasadniczym celem projektu "ENGINE – European research centre of Network intelligence for INnovation Enhancement”. Zostanie zbudowane na bazie istniejących aktywnych zespołów badawczych działających na dwóch wydziałach Politechniki Wrocławskiej – Wydziale Informatyki i Zarządzania oraz Elektroniki.
   
  „Powstanie więc silny, międzynarodowy ośrodek badawczy o wysokim poziomie naukowym, rozpoznawany na arenie międzynarodowej, z realną zdolnością do transferu wiedzy i współpracy z przemysłem” – zapewnia dr hab. Kazienko.
   
  Wyjaśnia, że aby to osiągnąć, zaplanowano m.in. zatrudnienie siedmiu uznanych profesorów z zagranicy, którzy przyjadą do Wrocławia na 1-2 lata,aby wspólnie z wrocławskim zespołem prowadzić zaawansowane badania i wspomagać innowacje w firmach. Ze środków projektu sponsorowane będą wyjazdy naukowców polskich do 16 najlepszych ośrodków badawczych z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Holandii, Szwecji, Hiszpanii, Włoch, Danii, Irlandii i Finlandii oraz przyjazdy doświadczonych naukowców z tych ośrodków do Wrocławia. Łącznie będzie to ponad 100 wizyt. Polska zorganizuje kilka najbardziej uznanych dziedzinowych konferencji naukowych, a naukowcy z PWr wezmą udział w najlepszych konferencjach zagranicznych. Komisja wesprze współpracę między nauką a przemysłem oraz rozbudowanie specjalistycznych laboratoriów.
   
  „W istocie projekt ENGINE, o wartości 4,5 mln. euro, ma być bazą, na której realizowane będą inne projekty badawcze, zarówno z zakresu badań podstawowych, jak i stosowanych. Z tego powodu ambitnym i wymiernym celem pomysłodawców projektu jest zwiększenie rozpoznawalności Politechniki Wrocławskiej w obszarze związanym z inteligencją obliczeniową poprzez zauważalny wzrost liczby renomowanych publikacji naukowych opracowywanych w Polsce w międzynarodowych zespołach, zgłoszenia patentowe, zwłaszcza zagraniczne, nowe międzynarodowe i przemysłowe projekty badawcze, czy przedsięwzięcia typu spin-off” – wylicza badacz.
   
  Od 2007 roku ponad 20 polskich centrów uzyskało dofinansowanie, ale ENGINE będzie wśród nich jedynym centrum w dziedzinie informatyki i jedynym na Dolnym Śląsku. Projekt zajął 6. miejsce na liście 22 projektów przeznaczonych do finansowania od 2013 roku.

  Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl