Redukcja ryzyka w czasie migracji systemu

Integrator znający i używający specjalistycznych narzędzi jak adapter do szybkiego kablowania pomoże zaoszczędzić czas i pieniądze, redukując czas przestoju i ryzyko.
Kierownicy zakładów przemysłowych rozumieją potrzebę modernizacji zakładu. Stosowanie nowych sterowników programowalnych (PLC) pomaga zwiększać wydajność i elastyczność w zakresie dostosowywania produkcji do wymagań zmieniającego się rynku. Wprowadzanie nowych technologii to także dodatkowe ryzyko zarówno w czasie modernizacji, jak i po niej.
Zatrzymanie procesu jest jednym z głównych niebezpieczeństw. Kiedy realizowany jest plan wymiany wysłużonych sterowników PLC na ich nowoczesne odpowiedniki, kierownicy produkcji spodziewają się wydłużonych postojów linii produkcyjnej, nawet jeśli integratorzy szybko poradzą sobie z podmianą sterowników i okablowaniem. Zagrożenie może bowiem uaktywnić się dopiero po realizacji projektu.
Łagodzenie mogących się pojawić problemów wymaga skrupulatnie przygotowanego planu i bardzo dobrej kooperacji wewnątrz zakładu. Kierownicy przedsiębiorstw wymagają zwykle wcześniejszego zwiększenia produkcji, aby zwiększyć zapasy magazynowe, lub przeniesienia produkcji na inną linię. Innym sposobem łagodzenia ewentualnych opóźnień będących efektem modernizacji jest znalezienie dobrego integratora.

Kierownicy przedsiębiorstw mogą uniknąć problemów w skali krótko- i długofalowej, odrabiając po prostu zadanie domowe. Należy poświęcić odpowiednio dużo czasu na wybór integratora, mając na uwadze jego dostawców oraz sprzęt, jakiego używa. Zaplecze to pozwala na szybkie i efektywne ukończenie projektu, gwarantując, że niezaplanowane zatrzymania nie wystąpią. Integrator znający i używający specjalistycznych narzędzi takich jak adaptery do szybkiego kablowania może na przykład wykorzystać istniejące okablowanie do nowych modułów I/O.
Zmiana starych modułów I/O na nowe wymaga zwykle dużo czasu. Czasu, który przeznaczony jest na kablowanie. Średni czas okablowania jednej szyny wynosi koło 6 godzin, co w przypadku dużych sterowni oznacza tygodnie modernizacji.
Dodatkowo wielogodzinna modyfikacja instalacji może niekorzystnie wpłynąć na liczbę pomyłek i bezpieczeństwo. Pojedynczy błąd podczas skomplikowanego procesu wymiany kabli może spowodować duże problemy w czasie uruchamiania systemu i być trudny do zlokalizowania. W najgorszym przypadku pomyłka może spowodować awarię sprzętu lub stworzyć zagrożenie dla osób znajdujących się w pobliżu.
Zmiana okablowania to jednak dopiero połowa sukcesu. Należy jeszcze przeszkolić operatorów, przeprowadzić odbiór, uruchomić i przetestować system, a każdy wykryty w tym czasie błąd w instalacji może wydłużyć okres przestoju, powodując stres i pociągając za sobą dodatkowe koszty.
Narzędzia zmniejszajace ryzyko
Migracja systemu sterowania może być bardziej wydajna i mniej zniechęcająca, jeśli integratorzy wykorzystują odpowiednie narzędzia. Liczna grupa producentów systemów sterowania ma w swojej ofercie np. specjalną przejściówkę-adapter, która pozwala na łatwe podłączenie terminali starych modułów wejściowych do ich nowych odpowiedników. Zamiast wyciągać każdą żyłę przewodu ze starego terminala zaciskowego i podłączać do nowego, należy po prostu odłączyć cały terminal zaciskowy i podłączyć do nowego modułu I/O przez omawianą przejściówkę. To wszystko.
Sprawdzanie procesu w trybie offline
Wykorzystanie adapterów kablowych pozwala znacznie wydajniej przeprowadzić migrację systemu. Kablowanie i sprawdzanie instalacji przeprowadzane są w trybie offline, więc integratorzy mogą wykonać większość pracy nie zakłócając przebiegu procesu.
Zastosowanie adapterów pozwala pominąć inne kroki, które zwykle są następstwem tradycyjnych migracji: odbiór instalacji i tworzenie dokumentacji. Aby zagwarantować, że adaptery są odpowiednio przygotowane do szybkiej i efektywnej transformacji platform sprzętowych, producenci dostarczają do nich kompletne schematy połączeń wewnętrznych.
Szacuje się, że technik jest w stanie, wykorzystując adaptery, wymienić moduły z całej szyny w ciągu godziny, kiedy zwykle zajmowało mu to około 6 godzin. Oszczędność czasu w dużych systemach może być naprawdę znacząca.
Rozpoczynanie procesu
Adaptery kablowe mogą pomóc kierownikom przedsiębiorstw poszukującym lepszych rozwiązań modernizacji systemu. Pierwszym krokiem planowania takiego procesu jest wyszukanie integratorów, z którymi kierownicy powinni się spotkać osobiście, określić obszar działania i odpowiedzieć na wszelkie pytania. Integrator powinien mieć doświadczenie i świadomość, że na rynku istnieją adaptery kablowe.
Dodatkowo kierownicy projektów powinni porównać koszty migracji tradycyjnej w stosunku do modernizacji z wykorzystaniem adapterów. Jeśli system jest duży i skomplikowany, zastosowanie adapterów może przynieść wymierne korzyści. Mniejsze instalacje mogą być zmodernizowane w tradycyjny sposób, wymagający ponownego kablowania.
Kierownicy zakładów wiedzą o konieczności modernizacji, ale szukają balansu między nowoczesną technologią a ryzykiem czasowym i finansowym związanym z migracją systemu. Dzięki produktom takim jak adaptery kablowe i doświadczeniu integratorów w ich używaniu migrację systemu można przeprowadzić, minimalizując czas przestoju, zwiększając bezpieczeństwo i ostatecznie redukując ryzyko.
Frank Prendergast jest menedżerem ds. rozwoju Services and Industrial Solutions for Schneider Electric North American Operating Division. Posiada 20 lat doświadczenia inżynierskiego, z tego 8 lat jako inżynier procesów chemicznych. W Schneider Electric zajmuje się migracjami systemów sterowania.
Artykuł pod redakcją mgr. inż. Łukasza Urbańskiego, doktoranta w Katedrze Automatyki Przemysłowej i Robotyki Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
Migracja z gwarancją
Paweł Fraś, Product Manager PLC, HMI, SCADA, Schneider Electric
Ze względu na skończony czas życia produktu, a co za tym idzie dostępności części zamiennych oraz serwisu użytkownik końcowy zmuszony jest do podjęcia decyzji o modernizacji maszyny czy linii produkcyjnej. Często w tym momencie stajemy przed wyborem, czy modernizujemy system poprzez jego budowę od zera, czy konwertujemy do najnowszej platformy sprzętowej lub programowej. Każde z wymienionych podejść budzi strach i myśl ? nie ruszajmy tego, co jeszcze działa.
Schneider Electric udostępnia usługę migracji starych sterowników (również innych firm) do aktualnie dostępnych. Oferta migracji obejmuje również dialog operatorski, systemy SCADA oraz napędy. Dzięki współpracy z dostawcą klient dostaje gwarancję poprawnego działania aplikacji. Jesteśmy w stanie zmigrować np. program sterownika do najnowszego narzędzia konfiguracyjnego wraz z przetestowaniem działania aplikacji po konwersji. W przypadku sprzętu dajemy wybór w zależności od potrzeb, które często determinuje dostępny budżet, ale również ze względu na to, jak bardzo krytyczna jest aplikacja czy maszyna.
Przykładem, który stosujemy w praktyce, jest kilkustopniowa migracja sterownika. Pierwszy krok to konwersja programu oraz wymiana procesora przy pozostawieniu we/wy starego PLC. Kolejny krok to wymiana całego sterownika wraz z modułami przy pozostawieniu starego okablowania. Ostatni krok to pełna konwersja ? często z dodaniem nowych funkcji, takich jak nowa architektura i protokoły sieciowe.
Narzędzia, którymi się posługujemy, pozwalają na natychmiastowy powrót do starej architektury, np. powrót do starego CPU, dając pewność prawidłowej pracy systemu automatyki po czasie oczekiwanym przez użytkownika.
Dostęp do nowej platformy to przede wszystkim wyższa wydajność i dodatkowe funkcje, a także redukcja czasów przestoju między innymi dzięki szybkiej dostępności części zamiennych.