Radarowy pomiar poziomu w przemyśle chemicznym, spożywczym ifarmaceutycznym

Levelflex M FMP41 C jest kolejnym produktem Endress+Hauser w rodzinie radarowych przetworników poziomu cieczy i materiałów sypkich wykorzystujących reflektometrię w dziedzinie czasu. Kierowana wiązka mikroimpulsów jest tu wykorzystywana w pomiarach poziomu w zbiornikach procesowych i magazynowych, w których znajdują się ciekłe media agresywne chemicznie lub panują warunki wysokiego ciśnienia (do 40 bar) i temperatury (do 200°C) procesu które uniemożliwiają zastosowanie przetworników konwencjonalnych.

Nowy przyrząd charakteryzuje się pełną odpornością na występowanie piany i silnych zaburzeń na powierzchni medium. Jest również niewrażliwy na opary ponad poziomem cieczy oraz na zmiany jej gęstości i temperatury. Sonda prętowa o długości w zakresie 0,3-4 m lub linowa o długości 1-30 m oraz kołnierzowe przyłącze procesowe zostały pokryte warstw ą teflonu (PFA lub PTFE) zapewniającą odporność przyrządu na media o właściwościach silnie korozyjnych m.in. w aplikacjach przemysłu chemicznego.

Części zwilżane linowej sondy radarowej mogą być również pokryte specjalną odmian ą PFA znajdującą się na liście amerykańskiej agencji FDA. W połączeniu z dostępnymi opcjonalnie typowymi, higienicznymi przyłączami procesowymi, FMP 41 C znajduje zastosowanie w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym, czyli w obszarach, w których dotychczas użycie sond radarowych było mocno ograniczone.

Urządzenie posiada w standardzie interfejs HART 4-20 mA oraz opcjonalnie PROFIBUS- PA lub Foundation Fieldbus i jest dostępne w wykonaniu iskrobezpiecznym. Czterowierszowy wyświetlacz zapewnia łatwą obsługę lokalną, jak również upraszcza diagnostykę dzięki możliwości prezentacji krzywej obwiedni echa. Wraz z przyrządem dostarczany jest program ToF-Tool umożliwiający jego uruchomienie, konfigurację i diagnostykę oraz archiwizację nastaw punktu pomiarowego za pomocą komputera PC.