QlikTech wśród liderów w zestawieniu Business Intelligence Platform Magic Quadrant w 2012 roku

    QlikTech (NASDAQ: QLIK) dostawca rozwiązań Business Discovery, czyli narzędzi Business Intelligence zapewniających swobodę pracy użytkownikom końcowym, ogłosiła, że znajduje się wśród liderów w raporcie Business Intelligence Platform Magic Quadrant na 2012 rok*. QlikTech zapewnił sobie wysoką pozycję dzięki spójności wizji oraz wysokiej skuteczności jej realizacji. Raporty Magic Quadrant firmy analitycznej Gartner przedstawiają względne oceny działalności dostawców w danych segmentach rynków, aby dostarczyć użytkownikom końcowym dodatkowych informacji pomocnych przy podejmowaniu decyzji o wyborze partnerów lub dostawców usług bądźproduktów. Pełny raport można pobrać z http://www.qlikview.com.

    Według analityków firmy Gartner – w 2011 roku użytkownicy biznesowi konsekwentnie wywierali znaczący wpływ na decyzje [o zakupach systemów] BI, często wybierając narzędzia typu Data Discovery do odkrywania danych jako uzupełnienie lub alternatywę tradycyjnych narzędzi BI. Wyjaśniają oni że -w 2011 roku ekspansja rynkowa platformy BI nastąpiła pod wpływem znacznego wzrostu popytu ze strony szerokiego wachlarza użytkowników merytorycznych: pracowników liniowych, analityków biznesowych, specjalistów ds. analityki, menedżerów, klientów/wyborców, partnerów, prawników, urzędów regulacyjnych i specjalistów IT. (…) Ta ekspansja nie jest chwilowym kaprysem, ale zmianą kierunków na rynku analizy biznesowej, a co za tym idzie, także rynku narzędzi BI.

    -Cieszymy się, że jesteśmy pionierem i katalizatorem opisywanej przez firmę Gartner zmiany podejścia kierunków w branży – powiedział Lars Björk, prezes zarządu QlikTech. -Zachodzące od dłuższego czasu zmiany skierowały ten trend wyraźnie na rozwiązania Business Intelligence zapewniające swobodę pracy użytkownikom końcowym, które określamy, jako Business Discovery. Będąc liderem w tej dziedzinie uważamy, że firma QlikTech ma doskonałe możliwości by rozwijać ten rynek i nadal będzie uznawana za lidera w branży. Z niecierpliwością oczekujemy rozkwitu tej klasy oprogramowania.

    QlikTech dokonał przełomu w branży BI dając do rąk wszystkim użytkownikom biznesowym możliwość dokonywania analiz danych interaktywnie, a nie jak dotychczas – w oparciu o statyczne raporty. Teraz firma rozwija kierunek Social BI (BI społecznościowego), które ułatwia kolektywne podejmowanie decyzji przez grupy, całe organizacje lub ich działy, przyspieszając tym samym podejmowanie trafniejszych i spójniejszych decyzji, z zapewnieniem ich większej przejrzystości.

    Jesienią 2011 r. firma przedstawiła narzędzie QlikView 11 umożliwiające „społecznościowe” podejmowanie decyzji z wykorzystaniem samoobsługowej platformy BI, ułatwiające współpracę użytkowników biznesowych, pozwalające na podejmowanie decyzji w oparciu o bardziej kompleksowe informacje. W tym wydaniu QlikTech rozszerza swoją wizję o wszystkie sposoby, w jakie ludzie podejmują codzienne decyzje – na podstawie odpowiednich danych, w danym miejscu, a także w grupach. Użytkownicy biznesowi dostają dodatkowo do dyspozycji nowe możliwości z zakresu pracy zespołowej i mobilności, a menedżerom IT spodobają się ujednolicone funkcje zarządzania, które pozwolą na centralne utrzymanie kontroli i nadzoru przy jednoczesnym udostępnianiu możliwości wykorzystywania systemu nawet na najniższych szczeblach organizacji.