PSE chce zainwestować 720 mln zł w 2013 r.

  Plan inwestycji Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE) na rok 2013 zakłada realizację nakładów na poziomie ok. 720 mln złotych – informuje spółka.
  Plan Zamierzeń Inwestycyjnych na lata 2013-2017 zakłada, że w 2014 nakłady wyniosą ok. 2 mld zł, natomiast w latach kolejnych wyniosą one ponad 2 mld zł rocznie.

  Największe nakłady w najbliższych latach będą dotyczyły budowy oraz rozbudowy stacji i linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia. Wartość zaplanowanych wydatków na modernizację istniejących już stacji i linii będzie oscylowała pomiędzy ok. 200 – 400 mln zł rocznie.

  PSE wyjaśnia, że działalność inwestycyjna, w oparciu o przyjętą ?Politykę energetyczną Polski?, ukierunkowana jest głównie na rozwój linii 400 kV, które posiadają większe możliwości przesyłu przy mniejszych stratach energii.

  Do najważniejszych inwestycji realizowanych w ciągu najbliższych 5 lat należy budowa połączenia elektroenergetycznego Polska – Litwa, rozbudowy Krajowego Systemu Przesyłowego pod kątem wyprowadzenia mocy i przyłączenia nowych źródeł wytwórczych w północno-wschodniej Polsce (źródła konwencjonalne), północno-zachodniej Polsce (źródła konwencjonalne i OZE). Ważnym zadaniem jest również rozbudowy węzła Centralnego, a także inwestycje związane z zapewnieniem bezpieczeństwa pracy sieci, w tym, w szczególności z zapewnieniem bezpieczeństwa zasilania dużych aglomeracji miejskich.

  Pieniądze na planowane inwestycje będą pochodziły przede wszystkim z własnych środków PSE oraz ze wsparcia unijnego.