Przyrost sprzedaży używanej aparatury kontrolno-pomiarowej wyrazem rosnącej świadomości klientów z Europy

  W związku ze spowolnieniem ekonomicznym w Europie klienci w takich branżach, jak motoryzacja, lotnictwo, obronność, elektronika i telekomunikacja, zauważają coraz większe korzyści z zakupu używanego sprzętu kontrolno-pomiarowego. Skutek tego jest taki, że odbiorcy inwestują w dobrej jakości używany sprzęt, wydając przy tym cząstkę tego, co musieliby wydać na sprzęt nowy – europejski rynek używanego sprzętu kontrolno-pomiarowego rozrasta się.
  Dodatkowo, przedsiębiorstwa działające w branży lotniczej i obronności przewidują stosowanie używanego sprzętu w miejsce uszkodzonych elementów systemu. Ułatwia to bowiem zachowanie pełnej kompatybilności z już istniejącą aparaturą.
  Ponadto, ostatnie ataki bombowe w Londynie wytworzyły potrzebę większego bezpieczeństwa w Europie. Jest to prawdopodobnie kolejny powód wzrostu liczby aplikacji używanego sprzętu w lotnictwie i przemyśle obronnym.
  Aktualnie rynek jest bardzo podzielony. Jest na nim obecnych wielu lokalnych uczestników, maklerów, wytwórców oryginalnego osprzętu, sprzedawców, zaopatrujących klientów wedle ich wymagań. W tym samym czasie, rynek bardzo zyska na staraniach producentów oryginalnych urządzeń (OEM) wprowadzenia gwarancji i warunków podobnych do tych, oferowanych przy zakupie nowego sprzętu do testowania i pomiarów.
  ?Pojawienie się producentów OEM na rynku stworzyło nowy wzorzec w dziedzinie kontroli jakości i warunków gwarancji?, zauważa Prathima Bommakanti, analityk badań rozwojowych w firmie Frost&Sullivan (http://TestandMeasurement.frost.com).
  Dodatkowo, rosnące możliwości przemysłu motoryzacyjnego, elektronicznego i telekomunikacyjnego w różnych regionach Azji, producenci coraz chętniej zakładają swoje przedstawicielstwa z myślą również o odbiorcach azjatyckich.
  Z drugiej strony, to zapewnienie obecności osprzętu kontrolno-pomiarowego na rynku pozostaje, w świetle niezaspokojonych wymagań rynku, największym wyzwaniem. Podobnie, obecność maklerów na rynku, działających jak interfejs komunikacyjny pomiędzy kupującymi i sprzedającymi, doprowadził do zmniejszenia ?przejrzystości?. Jest to pozorne wyzwanie dla rozrastającego się rynku.
  ?W tym kontekście, rynek będzie z pewnością korzystał z implementowanych przez producentów nowinek, mających na celu zapewnienie przezroczystości swojej oferty, dodatkowo zwiększających niezawodność produktu?, mówi pani Bommakanti. ?Oprócz tego, zaufanie klientów zdobywa się, wprowadzając różne dodatki, jak interfejsy kalibracyjne, darmowe oprogramowanie, czy korzystne warunki gwarancji?.
  Ogólnie rzecz biorąc, rosnące wymagania względem używanej elektroniki w lotnictwie, przemyśle obronnym, komunikacji, przemyśle motoryzacyjnym jak również w przemyśle półprzewodnikowym są również sprzyjającym rozwojowi rynku czynnikiem.
  Dodatkowo, wykorzystanie liczników elektronicznych w komunikacji bezprzewodowej, szerokopasmowych, opartych o komunikację satelitarną sieciach, systemów Bluetooth i globalnego pozycjonowania, wydaje się zwiększać te wymagania. Rosnąca potrzeba zwiększania bezpieczeństwa w przemyśle lotniczym i obronnym w całej Europie wydaje się być dobrym prognostykiem dla wzrostu udziału w rynku dostawców używanych sprzętu oscyloskopowego czy używanych mierników mocy. Rozwój standardów szybkiej komunikacji wymaga testowania, czy sieć da radę szybko przesłać duże pakiety danych. Stąd, rosnące wymagania testowania osprzętu, związanego z komunikacją GSM wydaje się być wystarczającym powodem pojawienia się na rynku większej liczby używanych analizatorów sieci.
  Poza tym, wraz ze wzrostem szybkości współczesnych sieci, szczególna uwaga zwrócona jest w kierunku możliwości modulacyjnych ? wymagać to będzie generatorów sygnału ? ich liczba zatem powinna wzrosnąć. Na dodatek rozwój infrastruktury 3G w istniejących już sieciach 2G i 2.5G spowodował, że znacząco wzrosła liczba aplikacji analizatorów widma do testowania właściwości sieci.
  Podobnie, wyszukane i elastyczne multimetry prawdopodobnie znajdą zastosowanie w różnych aplikacjach, związanych z przemysłem lotniczym i obronnym, komunikacją i przemysłem półprzewodnikowym.
  Na fali przedstawionych powyżej trendów, wzrost całkowitego zysku europejskiego rynku używanego sprzętu do testowania i pomiarów planowany jest na poziomie 482,9 milionów USD, podczas gdy w roku 2005 wynosił on 231,5 miliona USD.
  Jakkolwiek, aby wykorzystać potencjał rynku wystarczająco efektywnie, należy skupić się na zachowaniu równowagi pomiędzy wymaganiami a poprawą produkcyjności. Oprócz tego, producenci powinni przeprowadzać lepszą analizę cenową rynku, uwzględniając przy tym uwagę na świeże podejście, jakim jest oferowanie wartościowych dodatków, umacniających pozycję na rynku.