Przewidywane kierunki w sprzedaży urządzeń kontrolno-pomiarowych

    Grzegorz Nadolny, Samso 
    Przewidywane kierunki w sprzedaży urządzeń kontrolno-pomiarowych
    Zwykle bywa tak, że producenci i dostawcy błyskawicznie reagują na zapotrzebowanie rynku. W przypadku urządzeń kontrolno-pomiarowych wciąż jest kilka luk, gdzie produkty już są, natomiast brakuje zapotrzebowania lokalnego rynku. Bardzo modne i niesłychanie potrzebne w ostatnich latach działania proekologiczne w krajach Europy spowodowały duży popyt na urządzenia związane z tą branżą, np. służące do instalowania paneli fotowoltaicznych czy sprawdzające ich wydajność. W Polsce wciąż czekamy na właściwe uregulowania prawne, które mogłyby pobudzić ten rynek, a przy okazji pomóc Polsce nadrobić zaległości w produkcji energii odnawialnej, gdyż ta z paneli fotowoltaicznych u nas niemal nie istnieje.
    Podobna sytuacja dotyczy tzw. PAT testerów, czyli urządzeń badających bezpieczeństwo użytkowania przenośnych urządzeń elektrycznych. Są kraje, w których postawiono bardzo rygorystyczne wymogi kontroli wszelkich otaczających nas urządzeń elektrycznych typu grzejniki, czajniki, przedłużacze, które mogą być źródłem porażeń elektrycznych lub pożarów. Taka zapobiegawczość bardzo przyczyniła się do ograniczenia liczby wypadków.
    Obie te gałęzie, mimo że mają wielki wpływ na nasze środowisko czy bezpieczeństwo, nie zostały jak dotąd w Polsce zauważone. Jak widać, rynek przenośnych urządzeń kontrolno-pomiarowych jest dużo szerszy, niż nam się na co dzień wydaje.