Przepływomierze – obecne niemalże wszędzie

    Mateusz Wądzyński, Inżynier Wsparcia Technicznego, Simex

    Przepływomierze – obecne niemalże wszędzie
    Przepływomierze, niegdyś kojarzone głównie z ciepłownictwem i energetyką, obecnie silnie wspierają niemal każdy sektor gospodarki. Powszechnie stosuje się je w przemyśle chemicznym, petrochemicznym, maszynowym, samochodowym, spożywczym czy gospodarce wodno-ściekowej. Jednocześnie ciężko wyobrazić sobie, by w najbiższym czasie została zachwiana stabilna pozycja  przepływomierzy na rynku aparatury kontrolno-pomiarowej. Ów spokój zapewnia nieustający rozwój branży chemicznej, sektora wydobycia i przetwórstwa gazu ziemnego oraz ropy naftowej. Co więcej, nieustające naciski na zwiększenie efektywności zakładów przemysłowych przez efektywniejsze wykorzystywanie zasobów zmuszają właścicieli do modernizacji i opomiarowania istniejących instalacji.
    Charakterystyka medium to tylko jeden z wielu czynników, jaki należy uwzględnić podczas doboru przepływomierza. Równie istotne są wymagania dotyczące samego pomiaru, takie jak dokładność i niezawodność. Nie bez znaczenia jest charakterystyka przewodu oraz cechy procesu, jak chociażby ciśnienie, temperatura, dynamika. Jednak nawet stosując metody heurystyczne doboru przepływomierza, uwzględniające niezbędne czynniki, nie zawsze udaje się wybrać urządzenie najbardziej odpowiadające potrzebom naszej aplikacji. Nie zapominajmy również, iż cena przepływomierza często nie odzwierciedla kosztów instalacji czy ewentualnego serwisu.