Przepływomierze ABB dla rynku wod-kan

  ABB jako jeden ze światowych liderów branży AKPiA w swoim portfolio ma szeroką gamę przepływomierzy dedykowanych dla rynku wod-kan. Urządzenia te można podzielić na 3 grupy: zasilane sieciowo, zasilane bateryjnie lub ze źródeł odnawialnych oraz przepływomierze do spływów grawitacyjnych.
  Przepływomierze zasilane sieciowo
  W tej rodzinie znajdują się dwa rodzaje przepływomierzy: kołnierzowe WaterMaster oraz sztycowe AquaProbe FEA100. Przepływomierze WaterMaster znakomicie nadają się zarówno do wody pitnej, jak i do ścieków, a dzięki zgodności z MID mogą służyć do pomiarów rozliczeniowych. W chwili obecnej dostępne są wykonania od DN10 do DN2200. Dzięki unikatowej oktagonalnej konstrukcji czujnika przepływomierz wymaga jedynie 5 odcinków prostych przed i 0 za czujnikiem. Standardowa dokładność czujnika to 0,4%, ale opcjonalnie jest dostępna podwyższona dokładność 0,2%. Przepływomierz AquaProbe jest idealnym rozwiązaniem dla rurociągów o większej średnicy, gdzie płynie czysta woda. Zakres średnic, na których można zamontować tego typu przepływomierz, to od DN200 do DN8000. Dzięki prostemu sposobowi montażu nie jest wymagana duża ingerencja w konstrukcję rurociągu, a możliwość montażu i demontażu pod ciśnieniem sprawia, żew przypadku awarii nie ma potrzeby wyłączania rurociągu. Dokładność tego typu przepływomierzy wynosi 2% skali.

  Obydwa przepływomierze mają ten sam przetwornik, co sprawia, że zarządzanie siecią i jej utrzymanie wymaga znacznie mniejszej ilości części zapasowych, a dzięki modułowej konstrukcji przetwornika wymiana i naprawa jest bardzo szybka i prosta. Wszystkie dane kalibracyjne są przechowywane: w przypadku wersji rozłącznej w 3 miejscach, a w przypadku wersji kompaktowej przepływomierza WaterMaster w 2 miejscach. Dzięki temu nie trzeba ręcznie przepisywać wszystkich parametrów kalibracyjnych po wymianie uszkodzonego elementu. Nie należy też bezwzględnie dopasowywać przetworników do czujników, jeżeli jest zamówionych kilka kompletów. Przetwornik po podłączeniu do zasilania samoczynnie sczyta dane kalibracyjne z czujnika. Dzięki podświetlanemu wyświetlaczowi LCD oraz indukcyjnym przyciskom w technologii ?Soft-Key? obsługa przepływomierzy jest bardzo łatwa i intuicyjna, a samo programowanie nie wymaga rozkręcania obudowy przetwornika.

  Przetwornik w standardzie ma dwa wyjścia impulsowe oraz jedno alarmowe. Poza tym jest jeszcze wyjście prądowe 420 mA z protokołem HART, które opcjonalnie może być zamienione na MODBUS RTU RS485 lub PROFIBUS DP. Zmiana protokołu komunikacyjnego wymaga jedynie zmiany przetwornika, a nie całego przepływomierza, nawet w wersji kompaktowej. Przepływomierz ma dwa rodzaje zasilania: 230 VAC lub 24 VDC. Jeżeli po pewnym czasie przepływomierz będzie wymagał zmiany standardu zasilania, należy wymienić jedynie moduł elektroniki w przetworniku oraz bezpiecznik. Płyta połączeniowa dla obu typów zasilania jest taka sama.

  Kolejną wielką zaletą przetwornika WaterMaster jest rozbudowana autodiagnostyka, która jest zgodna ze standardami NAMUR. Pozwala to w łatwy i szybki sposób wykryć oraz znaleźć przyczynę błędu lub poinformować o nieprawidłowościach w działaniu przepływomierza. Dzięki funkcji VeriMaster istnieje możliwość weryfikacji wskazań przepływomierza WaterMaster na instalacji bez konieczności demontażu urządzenia. Pozwala to w łatwy sposób zbadać, czy dokładność wskazań nie odbiega od stanu z kalibracji przepływomierza. Wynikiem weryfikacji jest raport, który poświadcza, że dokładność jest z zakresu +/- 1% od fabrycznego zakresu kalibracji.

  Przepływomierze zasilane bateryjne lub ze źródeł odnawialnych
  Podobnie jak w przypadku przepływomierzy z zasilaniem sieciowym, tak samo w tej rodzinie są dwa rodzaje przepływomierzy: Kołnierzowe AquaMaster 3 oraz sztycowe AquaProbe FEA200. Przepływomierz AquaMaster 3 jest przeznaczony do czystej wody i znakomicie nadaje się do monitoringu sieci. Podobnie jak jego odpowiednik w zasilaniu sieciowym, jest zgodny z MID, dzięki czemu może być stosowany jako pomiar rozliczeniowy. Zakres średnic jest od DN15 do DN600, a dzięki unikatowej konstrukcji czujnika nie wymaga on stosowania żadnych odcinków prostych przed oraz za czujnikiem. Dokładność standardowa czujnika to 0,5%, ale opcjonalnie można ją podnieść do 0,25%. Parametry dokładności oraz dostępnych średnic dla czujnika AquaProbe FEA200 są takie same jak w przypadku FEA100. Również montaż obydwóch typów przepływomierzy sztycowych jest taki sam.

  Tak samo jak w przepływomierzach z zasilaniem sieciowym, tutaj również jest unifikacja przetworników, obydwa czujniki pracują z tym samym przetwornikiem i mogą być dowolnie zamieniane, uwzględniającjedynie fakt, że czujnik musi być przystosowany do tego samego źródła zasilania co przetwornik. Przetwornik AquaMaster ma 3 możliwe źródła zasilania: bateryjne (standardowa bateria wystarcza na 5 lat), sieciowe 230 VAC z 5-dniowym podtrzymaniem w przypadku zaniku zasilania, ze źródeł odnawialnych (słoneczne, wiatrowe) z podtrzymaniem 3-tygodniowym w wypadku niewytwarzania wystarczającej ilości energii. Zarówno w czujniku AquaMaster 3, jak i sondzie AquaProbe FEA200 wszystkie dane kalibracyjne mieszczą się w czujniku. Dane te są zgrywane do przetwornika w momencie zasilenia, co upraszcza montaż i uruchomienie przepływomierza. Przetworniki AquaMaster mają stopień ochrony IP68, dzięki czemu mogą pracować nawet w studzienkach, w których istnieje niebezpieczeństwo zalania.

  Przetwornik może mieć 2 wyjścia impulsowe i jedno alarmowe lub wyjście po protokole MODBUS RTU RS485. Podobnie jak w przypadku przepływomierzy z zasilaniem sieciowym, tutaj również o protokole wyjściowym decyduje przetwornik, dlatego jeżeli zmienią się wymagania w trakcie eksploatacji sieci, wystarczy wymienić jedynie przetwornik.

  Podobnie jak przepływomierz WaterMaster, AquaMaster 3 ma możliwość weryfikacji na instalacji.
  Przepływomierze do spływów grawitacyjnych
  Na ten segment przepływomierzy składają się: elektromagnetyczne przepływomierze PartiMag 2 dla kanałów zamkniętych, w których występuje niepełne wypełnienie rury, oraz ultradźwiękowe przetworniki poziomu z zaimplementowaną funkcją pomiaru przepływu na elementach spiętrzających w kanałach otwartych.

  Przepływomierz PartiMag 2, chociaż jest urządzeniem istniejącym już dłuższy czas na rynku światowym, to nadal jest bardzo innowacyjną konstrukcją. Potrafi mierzyć przepływ w rurociągach, gdzie wypełnienie jest większe od 10% z dokładnością 3%, natomiast przy pełnym wypełnieniu dokładność wynosi 1%. Rozwiązanie to znalazło zastosowanie już w niejednej instalacji w Polsce i idealnie nadaje się do miejsc, gdzie nie można zbudować syfonu do tradycyjnych przepływomierzy elektromagnetycznych. Chociaż pomiar niepełnych rurociągów nie jest prostym zadaniem, przepływomierz ten potrzebuje zaledwie 5 odcinków prostych przed i 3 za czujnikiem. Przeznaczony jest zarówno do instalacji z wodą pitną, jak i ścieków. Często znajduje również zastosowanie w instalacjach z wodą opadową. Przetwornik ma wyjście prądowe, które może być dowolnie ustawione 0/4?20 mA lub 0/2..10 mA. Oprócz tego do dyspozycji są dwa wyjścia impulsowe oraz jedno wejście przekaźnikowe. Dostępne średnice są z zakresu DN150?DN2000.

  W naszym portfolio mamy dwa rodzaje przetworników ultradźwiękowych do pomiaru przepływu w kanałach otwartych. Jest to zarówno wykonanie kompaktowe, gdzie jest zintegrowany czujnik z przetwornikiem, jak i rozdzielne, gdzie długość kabla łącząca czujnik z przetwornikiem może sięgać do 100 m. Ciężko w tym przypadku mówić o dostępnych średnicach. Łatwiej powiedzieć, że sonda przetwornika kompaktowego ma zakres 10 m, natomiast rozdzielnego jest to 15 m.

  Zarówno w rozwiązaniu kompaktowym, jak i rozdzielnym są zaimplementowane następujące elementy spiętrzające: zwężka Venturiego, przegroda typu V, przegroda prostokątna. Pozwala to w prosty sposób zaprogramować urządzenie. Oprócz tego można zaprogramować dowolną krzywą składającą się z 21 punktów, tak więc przetworniki te mogą mierzyć przepływ na dowolnym elemencie spiętrzającym.

  Obydwa rodzaje przetworników mają w standardzie wyjście prądowe 420 mA odwzorowujące przepływ. Oprócz tego do dyspozycji w wersji kompaktowej jest jedno, natomiast w wykonaniu rozdzielnym do dyspozycji są trzy wyjścia przekaźnikowe. Na wyświetlaczu oprócz przepływu chwilowego jest również pokazywany stan licznika. Jeżeli chodzi o dokładność pomiaru, to ponieważ jest to urządzenie mierzące poziom, a przepływ jest wynikiem kalkulacji oraz tego, jak dobrze został wykonany element spiętrzający, podajemy dokładność, z jaką jesteśmy w stanie zmierzyć wysokość spiętrzonej wody. Dla obydwóch wykonań jest to 0,25%.

  W celu uzyskania większej ilości informacji zachęcam do odwiedzenia naszej strony internetowej, kontakt z naszym działem wsparcia technicznego lub inżynierami sprzedaży.

  www.abb.pl/instrumentation

  Łukasz Nowak
  Młodszy Specjalista ds. Technicznego Wsparcia Sprzedaży
  tel. 32 79 09 222
  kom. 728 401 253
  e-mail: lukasz.nowak@pl.abb.com