Przemysłowy switch RedFox firmy Westermo wspiera system Stressometer ABB Force Measurement

ABB FM (Force Measurement) wykorzystuje w najnowszej wersji swojego systemu sterowania i pomiarów dla walcowni Stressometer przemysłowy przełącznik RedFox firmy Westermo. Zastosowanie przełącznika RedFox Industrial ograniczyło liczbę używanych urządzeń do transmisji danych z sześciu do jednego, upraszczając w ten sposób cały system i ograniczając koszty.
 
ABB FM jest głównym światowym dostawcą systemów sterujących i kontrolnych dla walcowni. Opracowany przez firmę system Stressometer (pomiaru naprężeń) składający się z wielu różnych urządzeń sterujących i pomiarowych, optymalizuje proces produkcyjny zapewniając utrzymanie najwyższej jakości produktów walcowanych. W trakcie instalacji poprzedniej wersji systemu Stressometer sieć urządzeń sterujących pracą walcowni składała się z sześciu różnych urządzeń sieciowych. W jej skład wchodziły: przełączniki, routery, konwertery i zapory sieciowe pochodzące od różnych producentów. Skutkowało to problemami z ich kompatybilnością i brakiem kluczowych funkcji sieciowych, takich jak bezpieczne sieci VPN. Powodowało to również trudności w trakcie instalacji i konserwacji tak skomplikowanegosystemu. Duża liczba produktów wymagających konfiguracji wydłużała czas instalacji i wymagała wysokiego poziomu wiedzy o środowisku sieciowym. Konieczność wykorzystywania takiej liczby urządzeń zwiększała ich zagęszczenie w szafach sterowniczych, co wymagało zastosowania skutecznego chłodzenia. Zwiększało to nakłady na konserwację systemu spowodowane zużywaniem się wentylatorów.

Obecnie stosowane rozwiązanie sieciowe dla systemu Stressometer jest oparte na pojedynczym 18-portowym przełączniku warstwy 3 RedFox Industrial działającym pod kontrolą systemu operacyjnego WeOS. System operacyjny WeOS został opracowany przez Westermo w celu obsługi funkcji warstw 2 i 3, co oznacza, że urządzenie RedFox Industrial może być używane zarówno jako switch, jak i router. WeOS pozwala zarządzać złożonymi funkcjami sieciowymi, włączając w to zaawansowane bezpieczeństwo. Np. każdy port może mieć skonfigurowaną indywidualnie zaporę sieciową i wspierać zaszyfrowane tunele VPN, co umożliwia bezpieczne połączenie z Internetem. Nowe funkcje przełącznika Redfox Industrial umożliwiają systemowi Stressometer obsługę wielu sieci przesyłających dane przy wykorzystaniu w walcowni jednego urządzenia sieciowego.

?Najnowszą wersję systemu Stressometer wraz z urządzeniem RedFox Industrial dostarczamy od 2010 r. i nie mieliśmy praktycznie żadnych problemów z transmisją danych? – mówi Christer Gustafsson, Data Communications Manager w firmie ABB FM. ?Gdy modernizowaliśmy nasz system chcieliśmy uzyskać bardziej jednolite rozwiązanie sieciowe. Urządzenie Westermo pomogło nam to osiągnąć, dzięki wyeliminowaniu problemu z kompatybilnością urządzeń pochodzących od różnych producentów. Dzięki temu łatwiej nam zainstalować i serwisować system, a jego dostarczenie kosztuje mniej.?

System operacyjny WeOS urządzenia RedFox Industrial umożliwia logiczny podział sieci komunikacyjnej na trzy sieci VLAN (Virtual LAN): pierwsza część (chroniona) wykorzystuje szyfrowany tunel VPN niedostępny dla klienta, łączący wszystkie instrumenty pomiarowe i sterujące; druga sieć VLAN podłączona jest do komputera sterującego walcarką, a trzecia łączy się z siecią biura walcowni. Umożliwia to połączenie z internetem i bezpieczny monitoring systemu spoza sieci przemysłowej.

Nowe rozwiązanie sieciowe dla systemu Stressometer jest dostarczane wstępnie skonfigurowane, a jego instalacja jest prosta i sprowadza się do podłączenia kilku przewodów. Po zamontowaniu na miejscu system jest praktycznie bezobsługowy. Jeśli Stressometer wymaga uaktualnienia lub serwisowania, ABB FM może łatwo uzyskać dostęp do chronionej części sieci przez Internet, wykorzystując szyfrowany tunel VPN. Choć system jest prekonfigurowany, cechuje się dużą elastycznością ? w przypadku podłączania lub przenoszenia sprzętu zastosowane reguły translacji adresów sieciowych ( NAT, Network Address Translation) nie wpływają na oryginalną konfigurację.

Systemy ABB Stressometer są instalowane w trudnych środowiskach przemysłowych. Switch RedFox Industrial firmy Westermo został specjalnie zaprojektowany do takich zastosowań i może działać w środowiskach o wysokiej interferencji elektromagnetycznej i zakresie temperatur od -40 oC do +70 oC. ? Testowaliśmy dużo różnych produktów z branży przemysłowej transmisji danych pochodzących od wielu producentów, ale żaden nie był wystarczająco dobry, aby spełnić nasze znaczne wymagania. Nowe rozwiązanie, wykorzystujące urządzenia Westermo, działa bardzo dobrze i wymaga niewielkiego wsparcia technicznego? stwierdza Gustafsson.

Firma Westermo oferuje całą gamę przemysłowych rozwiązań komunikacyjnych dla wymagających aplikacji rynku transportowego, energetycznego oraz gospodarki wodnej i innych. Przez ponad 35 lat firma Westermo była w awangardzie rozwoju technologicznego, często osiągając granice tego, co jest technicznie możliwe. Dla zapewnienia najlepszego możliwego wsparcia, Westermo jest obecne w 35 krajach, posiadając sieć własnych biur i autoryzowanych dystrybutorów . Od 2008 roku Westermo jest częścią Grupy Beijer Electronics, szybko rozwijającej się spółki technologicznej, mającej duże doświadczenie w automatyce przemysłowej oraz w rozwoju i marketingu konkurencyjnych produktów oraz rozwiązań skupionych na potrzebach użytkowników. www.westermo.com