Przekaźniki programowalne easy800

Eaton oferuje przekaźnik programowalny easy800 wykorzystujący system SmartWire-DT. Rodzina easy800 została rozszerzona o dwa nowe urządzenia, które obok znanych już cech easy800 oferują szereg nowych funkcjonalności wynikających ze złącza komunikacyjnegoSmartWire-DT. Zamiast konwencjonalnego podłączania aparatury łączeniowej do wejść i wyjść, nowe easy wykorzystują innowacyjną technikę łączenia. W systemie SmartWire-DT można podłączyć do 99 urządzeń slave ze 160 we/wy dla optymalnego sterowania małymi i średnimi maszynami. Oba urządzenia (EASY80x-DC-SWD) posiadają standardowo interfejs szeregowy do programowania i połączeń urządzeń zdalnych, takich jak wielofunkcyjny wyświetlacz Eaton MFD-Titan (MFD-CP4 i MFD-80-B).

Pierwsze urządzenie Easy802-DC-SWD jest wyposażone w dwa wejścia zasilania: POW dla zasilania urządzenia i urządzeń slave SW-DT oraz AUX 24V DC dla podłączonych styczników. Seria easy800 charakteryzuje się szerokim zakresem bloków funkcyjnych, są to m.in wielofunkcyjne przekaźniki czasowe, liczniki, wyjścia tekstowe, wejścia dla różnych wartości procesowych, siedmiodniowe i roczne zegary sterujące, sterowniki P-PI-PID oraz bloki funkcji matematycznych otwierające drogę do szerokiego zakresu zastosowań.

Drugie urządzenie Easy806-DC-SWD jest wyposażone we wszystkie funkcje standardowe pierwszego plus dodatkowe cztery wejścia cyfrowe (24 V DC) wykorzystywane do szybkich liczników. Urządzenie to posiada szeroki zakres zastosowań i może być stosowane jako jednokanałowy licznik (do 5 kHz), częstotliwościomierz (do 5 kHz) czy dwukanałowy licznik inkrementalny (do 3 kHz). Dwa z czterech wejść mogą być wykorzystywane jako wyjścia (tranzystorowe, 24 VDC, 0,1 A). Są używane do obsługi bloków funkcyjnych PWM (modulacja szerokości impulsu) do 2kHz w kontroli temperatury. Wyjście impulsowe (do 2kHz) jest przeznaczone do sterowania wzmacniaczami silników krokowych. Blok funkcyjny może także służyć jako wyjście dla dowolnej liczby impulsów o wybranej częstotliwości. Podobnie jak inne urządzenia easy800, EASY806-DC-SWD współpracuje z siecią easyNet umożliwiającą proste podłączenie do ośmiu urządzeń takich jak easy800, MFD-Titan, easySafety czy sterowniki PLC.

SmartWire-DT został zaprojektowany jako niezwykle wydajny system komunikacyjny umożliwiający szybkie i proste łączenie urządzeń, takich jak styczniki, wyłączniki silnikowe, urządzenia sterujące czy analogowe i cyfrowe wejścia/wyjścia. Dzięki zintegrowanemu masterowi SmartWire-DT w przekaźniku programowalnym nie jest już wymagany gateway do połączenia się z systemem SW-DT – umożliwia to użytkownikom dostęp do pełnego zakresu funkcji i podłączenie do 99 urządzeń slave na linii SmartWire-DT do mastera. Wszystkie konieczne przewody zasilające dla urządzeń slave w magistrali, jak również zasilanie 24 VDC dla styczników są zapewnione przez przewód w formie ośmiożyłowej taśmy łączeniowej. Dla każdego urządzenia slave przygotowana jest indywidualna wtyczka na taśmie łączeniowej, wystarczy ją jedynie zacisnąć i podłączyć do urządzenia.

Za pomocą komputera PC i programu easySoft-Pro użytkownicy mogą przejrzeć online i w pełni przetestować stan systemu komunikacyjnego SW-DT w całości, jak i każdego urządzenia slave osobno. Funkcje wszystkich urządzeń slave są testowane szybko, łatwo i bezpośrednio. Program easySoft-Pro współpracuje z całą grupą przełączników programowalnych z rodziny easy (easy500, easy700, easy800) jak również z wielofunkcyjnym wyświetlaczem MFD-Titan. Programowanie jest realizowane za pomocą języka drabinkowego. Wszystkie znane funkcje i komponenty easySoft-Pro, takie jak kompletne narzędzie symulacyjne, 16 kanałowy oscyloskop czy dokumentacja obwodów ze schematami połączeń, są w pełni dostępne. Narzędzie programowe easySoft-Pro jest wyposażone w konfigurator SmartWire-DT, który tworzy projekt linii SW-DT ze wszystkimi urządzeniami slave. Funkcja automatycznego przypisania argumentu gwarantuje znaczną oszczędność czasu ? easySoft-Pro tworzy standardowe przypisanie dla wszystkich urządzeń slave. Przełączniki i styki są przypisane do wejść od I17 do I99, a cewki styczników i lampki sygnalizacyjne do wyjść od Q17 do Q99. Wejścia różnych wartości procesowych czy wyłączniki silnikowe są odwzorowane w ustalonych obszarach znaczników easy800 (w formacie: bajt, słowo lub podwójne słowo). W zależności od potrzeb przypisanie argumentu może być zmienione ręcznie. Użytkownicy mogą także dodawać komentarze do argumentów bezpośrednio w konfiguracji linii SmartWire-DT. Środowisko easySoft-Pro wspiera użytkowników na każdym etapie programowania i uruchamiania systemu, a także w jego późniejszej konserwacji.

Więcej informacji można znaleźć na www.eaton.com/moellerproducts