Przejrzyste MPL Technology

    Firma MPL Technology Sp. z o.o. została nagrodzona certyfikatem „Przejrzysta Firma” nadawanym za publikacje sprawozdań finansowych i przekazanie ich firmie Dun and Bradstreet Poland.
    Wyróżnienie świadczy o rzetelności w wywiązywaniu się z obowiązku publikacji sprawozdań finansowych. Certyfikat obowiązujący przez rok czasu jest wyrazem wiarygodności i uczciwości finansowej.
    Aby otrzymać certyfikat firma sprawdzana jest pod kątem kondycji finansowej, powiązań kapitałowych oraz zwyczajów płatniczych.

    Więcej informacji na temat Certyfikatu oraz pełną listę „Przejrzystych Firm” można znaleźć na stronie internetowej www.przejrzystafirma.pl