Przedsiębiorstwo Instalacji Elektrycznych na sprzedaż

    Ministerstwo Skarbu Państwa zaprosiło inwestorów do przetargu na sprzedaż udziałów Białostockiego Przedsiębiorstwa Instalacji Elektrycznych, stanowiących 85 proc. kapitału zakładowego. Oferty można składać do 1 kwietnia. Skarb Państwa ma 100 proc. udziałów w spółce.

    Przedsiębiorstwo świadczy usługi w zakresie wykonawstwa instalacji elektrycznych oraz montażu elektrycznych urządzeń zasilających i rozdzielczych na potrzeby budownictwa drogowego, mieszkaniowego i przemysłowego.

    Spółka działa na terenie województwa podlaskiego. Głównymi odbiorcami robót elektrycznych przedsiębiorstwa są jednostki samorządu terytorialnego, firmy budowlane i drogowe oraz odbiorcy indywidualni.

    BPIE jest jedną z najstarszych firm w regionie o profilu elektrycznym.