Prospekt emisyjny Grupy Kapitałowej Introl w Komisji Nadzoru Finansowego

Introl SA, podmiot dominujący Grupy Kapitałowej, złożył w lipcu prospekt emisyjny w Komisji Nadzoru Finansowego.

? Liczymy na to, że emisję uda nam się przeprowadzić na początku IV kwartału ? powiedział Wiesław Kapral, prezes Rady Nadzorczej i akcjonariusz spółki.

Grupa Kapitałowa Introla jest wiodącą polską spółka działającą na szeroko rozumianym rynku aparatury kontrolno- -pomiarowej i automatyki (AKPiA). Firma, poprzez spółki z grupy, działa w trzech uzupełniających się segmentach: usługowym, produkcyjnym i handlowym.

Według szacunków Introl wartość polskiego rynku AKPiA to od 2 do 3,2 mld zł. Rozwój rynku skorelowany jest ze wzrostem wymagań co do jakości i produkowanych towarów, niezbędna automatyzacja procesów produkcyjnych (stare i nieefektywne zaplecze przemysłowe w całej Europie Środkowo-Wschodniej) oraz inwestycjami w ochronie środowiska, energetyki i budownictwa.

W najbliższych latach spółka zamierza rozwijać się głównie poprzez akwizycje firm pozwalających rozszerzyć ofertę rynkową.

W 2006 roku Grupa Kapitałowa Introl osiągnęła przychody na poziomie 122 mln zł, generując 11,2 mln zł zysku operacyjnego oraz 9,9 mln zł zysku netto.

Obecnie akcjonariuszami spółki są jej założyciele: Wiesław Kapral oraz Józef Bodziony, którzy posiadają bezpośrednio i pośrednio po 50% akcji.