Program stypendialny dla magistrantów – elektroników lub elektrotechników

    Dwa tysiące złotych stypendium oraz wart tyle samo sprzęt elektroniczny dla uczelni macierzystej mogą zdobyć studenci, którzy przygotowują pracę magisterską z dziedziny elektroniki lub elektrotechniki. Do 15 stycznia można nadsyłać zgłoszenia na konkurs organizowany przez dystrybutora elementów elektronicznych i produktów elektrycznych.

    Jak informuje organizator – łódzka firma Transfer Multisort Elektronik – prace konkursowe muszą obejmować, poza częścią teoretyczną, również wykonanie praktyczne. Autor powinien skonstruować urządzenie, poza jego opracowaniem teoretycznym. Ocenie nie będą podlegały prace polegające wyłącznie na stworzeniu oprogramowania. Ostateczny termin wykonania projektu (obrony pracy magisterskiej) nie powinien przekroczyć 30 września 2012 roku.

    Autorzy trzech najlepszych prac otrzymają stypendium w wysokości 2 tys. zł. Skorzysta na tym także uczelnia, której firma przekaże sprzęt o takiej samej wartości. Organizator konkursu będzie informował o sponsorowanych projektach na stronie internetowej www.tme.pl oraz w prasie – zarówno w trakcie pisania prac, jak również po ich obronie. Firma nie rości sobie jednak praw do korzystania z teoretycznej i praktycznej części projektu.

    Projekty prac magisterskich należy nadsyłać drogą elektroniczną na adres: stypendia@tme.pl
    Będzie to VII edycja programu stypendialnego TME dla magistrantów. W ubiegłym roku jedynym laureatem konkursu został Wojciech Andreasik z Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej za pracę pt. "Karta akwizycji sygnału wideo na bazie układu FPGA dla skaningowego mikroskopu elektronowego".