Program Stypendialny dla Liderów

  Fundacja GE oraz Instytut Edukacji Międzynarodowej (Institute of International Education — IIE) ogłosiły rozpoczęcie szóstej edycji „Programu Stypendialnego dla Liderów” Fundacji GE (GE Foundation Scholar-Leaders).
  Zgłoszenia do programu, do 13 lutego 2009 mogą nadsyłać studenci drugiego roku studiów z wydziałów ekonomii, zarządzania, inżynierii i technologii następujących uczelni:

  • Politechnika Gdańska,
  • Politechnika Łódzka,
  • Politechnika Warszawska,
  • Politechnika Wrocławska,
  • Wyższa Szkoła Biznesu — National-Louis University w Nowym Sączu,

  Niezależna komisja kwalifikacyjna Instytutu Edukacji Międzynarodowej wybierze spośród wszystkich aplikujących 20 laureatów (o 5 osób więcej niż w latach ubiegłych). Szanse na wygraną mają najlepsi studenci, mogący pochwalić się nie tylko znakomitymi wynikami akademickimi, ale też działaniami ponadprogramowymi (np. prace społeczne, staże, działalność w stowarzyszeniach studenckich, wolontariat itp.). Każdy zwycięzca otrzyma 3000 euro stypendium wypłacanego w dwóch rocznych ratach. Stypendyści będą również uczestniczyć w specjalnych programach, a także, razem z laureatami programu z innych krajów wezmą udział w międzynarodowym seminarium w Budapeszcie, jak również, podczas tzw. Shadowing Day poznają sposób funkcjonowania GE dzięki możliwości obserwowania przez jeden dzień pracy jednego z managerów firmy w Polsce. Termin nadsyłania aplikacji to 13 lutego 2009, natomiast ogłoszenie wyników nastąpi w pierwszej połowie 2009 r.

  Program Stypendialny dla Liderów to pierwszy regionalny program stypendialny w Europie Środkowej. Jego sponsorem jest Fundacja GE założona przez firmę General Electric (GE). Fundacja jest jedną z wielu inicjatyw charytatywnych podejmowanych przez GE na całym świecie. Nadrzędnym celem programu jest zapewnienie pomocy najlepszym studentom z Europy Środkowo-Wschodniej w rozwijaniu swoich możliwości i umiejętności przywódczych. W ramach programu, nagradzani są najlepsi studenci z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Po pierwszej, bardzo udanej edycji programu na Węgrzech w 2002 r., w kolejnych latach rozpoczęto realizację programu w innych krajach – w Polsce (od 2003), Czechach (od 2004) i Rumunii (od 2006). Program stypendialny Fundacji GE jest realizowany we współpracy z Instytutem Edukacji Międzynarodowej — wiodącą międzynarodową instytucją edukacyjnej non-profit. Tegoroczna edycja jest już siódmą odsłoną Programu Stypendialnego dla Liderów w regionie, a szóstą w Polsce.

  Dzięki wsparciu GE Foundation, dotychczas 75 studentów z Polski i 251 studentów z regionu Europy Środkowej i Wschodniej zdobyło stypendia programu. W zeszłym roku, najwięcej, bo aż 10 z 15 przyznanych stypendiów trafiło do studentów Politechniki Łódzkiej.

  Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń do Europejskiego Biura Instytutu Edukacji Międzynarodowej mija 13 lutego 2009. Aby ubiegać się o stypendium, należy złożyć: wypełnione podanie, esej na 1000 słów, dwa listy polecające (w tym przynajmniej jeden od wykładowcy z macierzystej uczelni), życiorys, dokument potwierdzający ukończenie pierwszego roku studiów z wykazem zajęć ukończonych przez studenta wraz z angielskim jego tłumaczeniem (tłumaczenie przysięgłe nie jest wymagane). Program prowadzony jest w języku angielskim.

  Wszystkie informacje na temat programu znajdują się na stronie www.iie.eu