Produkt Roku 2004

?Nawałnica? nowości

Producenci automatyki wypuścili w roku 2004 więcej nowych wyrobów i opracowań, niż miało to miejsce w poprzednich latach. W związku z tym wydawcy Control Engineering rozszerzyli liczbę nominacji, by wyłonić 40-tu laureatów tegorocznego, już 18-tego, konkursu na Najlepszy Produkt Roku z dziedziny automatyki. Spośród tych 40-tu produktów aż 25 jest dostępnych na rynku polskim.

Znaczny wzrost nowych gałęzi przemysłu w USA i na świecie, którego miarą jest ilość asortymentu na rynku oraz parametry ekonomiczne, spowodował, że wielu producentów urządzeń do automatycznej regulacji wypuściło znacznie więcej nowych produktów i opracowań w roku 2004, niż to bywało dotychczas; mówimy, że nastąpiła  ?nawałnica nowości?.
W rzeczywistości na kilku głównych wystawach w 2004 roku wystawcy, którzy poprzednio prezentowali jeden, dwa albo w ogóle nie mieli nowych produktów, nieoczekiwanie przedstawili po sześć lub nawet więcej nowych wyrobów. Według Davida Greenfielda, dyrektora wydawniczego Control Engineering rok 2004 okazał się wspaniały dla gałęzi przemysłu wytwórczego, zarówno pod względem ekonomicznym, jak też innowacyjności rozwiązań. W wielu przypadkach nastąpił tak ogromny postęp, że opierając się na dotychczasowych kryteriach oceny przy wyborze Najlepszego Produktu Roku, postanowiono zwiększyć liczbę laureatów z dotychczasowych 35-ciu do 40-tu.
Redaktorzy Control Engineering oceniali setki kandydatów opierając się na użyteczności w przemyśle, zaawansowaniu zastosowanej techniki i wpływie na rynek, by w rezultacie wyłonić 40-tu zwycięzców dorocznego konkursu. Czytelnicy powinni wiedzieć, że produkt nie musi zostać nagrodzony w roku jego wytworzenia. Niektóre z wyrobów są wystarczająco dobre pod względem technicznym, jednak nie zostały odpowiednio przystosowane do zastosowania w przemyśle i dopiero późniejsza modernizacja dokonana w przeciągu roku lub dwóch decyduje o ich zwycięstwie. Również udoskonalenia kolejnych wersji mogą pozwolić na nominację produktu.
? W ciągu całego roku redaktorzy Control Engineering poprzez drukowaną wersję czasopisma, stronę internetową oraz cotygodniową korespondencję e-mailową są w stanie zarejestrować tysiące produktów. Każdego roku redaktorzy przeglądają wyroby oceniając ich zalety związane z użytecznością, wyjątkowo silnym oddziaływaniem na rynek i zastosowanymi rozwiązaniami technicznymi ? mówi Mark Hoske, redaktor naczelny Control Engineering. ? Redakcja nominuje do nagród produkty, które przy zastosowaniu wymienionych kryteriów oceny wydają się najlepsze. Następnie odbywa się głosowanie. Zważywszy liczbę innowacji, jakich dostarcza rynek, wybór laureatów staje się z czasem coraz trudniejszy.
Kolejnym etapem przyznawania nagród przez wydawnictwo jest głosowanie, do którego zaproszeni są prenumeratorzy naszego miesięcznika. Spośród 40-tu laureatów wskazanych przez redakcję, wybierani są najlepsi w każdej z 8-miu kategorii produktów. Wyniki konkursu są ogłaszane podczas ceremonii wręczania nagród, która odbywa się w Chicago w czasie ?Tygodnia Producentów? (National Manufacturing Week), w dniach 7?10 marca. W Polsce wyniki zostaną ogłoszone podczas ceremonii wręczania nagród, która odbędzie się 1 marca, w dniu inaugurującym rozpoczęcie seminarium Control Engineering Polska w Warszawie. Do tegorocznych ośmiu nagradzanych przez wydawnictwo kategorii produktów zaliczają się: wbudowane systemy sterowania; interfejsy użytkownika (HMI); czujniki i urządzenia pomiarowe; sterowanie dyskretne i sygnalizatory stanu; silniki, napędy i sterowanie nimi; sieci i komunikacja; zaawansowane przetwarzanie i regulacja; integracja danych i programów.

Współautorzy: Frank J. Bartos, David Greenfield, Dick Johnson, Jeanine Katzel, Vance J. VanDoren i Michael Babb. Artykuł zredagowany przez Hannę Tylicką.

Oprogramowanie umożliwia analizowanie dla celów projektowania
Cosmos firmy SolidWorks Corporation
(sprzedaż w Polsce: Premium Technology sp. z o.o.;
www.premiumtechnology.pl)
Oprogramowanie Cosmos jest unowocześnieniem zaawansowanych możliwości analiz w procesie projektowania, jakie mają programy firmy SolidWorks. Idzie tutaj o wprowadzenie nowych funkcji analizy nieliniowej oraz testów zderzeniowych. Oprogramowanie Cosmos składa się z modułów CosmosWorks, CosmosFloWorks i CosmosMotion, ma też ponad 100 nowych cech wprowadzonych na życzenie użytkowników. Są wśród nich zaktualizowane interfejsy, uproszczone procedury analiz i ścisła integracja  z systemem mechanicznego modelowania 3D SolidWorks.
Wbudowane w oprogramowanie Cosmos procedury analizy nieliniowej pozwalają na oszacowanie zachowania się wyrobów lub materiałów, które nieregularnie odkształcają się (np. uszczelki typu O-ring, lotnicze pojemniki bagażowe, uchwyty zatrzaskowe). W tym oprogramowaniu jest też ujęta analiza zagadnień kontaktowych w połączeniach elementów wykonanych z nieliniowo odkształcających się materiałów. Kolejnym składnikiem oprogramowania Cosmos jest test zderzeniowy oraz analiza zmęczeniowa. Pierwszy z nich pozwala na przewidywanie naprężeń, odkształceń i wtórnych zachowań, jeśli przedmiot badań spadnie z określonej wysokości, natomiast drugi przewiduje uszkodzenie lub zniszczenie przedmiotu poddanego obciążeniom cyklicznym. I wreszcie ostatnim składnikiem zdolności oprogramowania Cosmos do analizowania prognozującego jest rozszerzona analiza termiczna, która pozwala oszacować wpływ zmian temperatury na właściwości materiału: przewodność, plastyczność oraz zmiany wartości granicznych konwekcji lub obciążenia cieplnego. www.solidworks.com

 • Analizy dla celów projektowania, optymalizacja modeli z SolidWorks
 • Dla użytkowników, którzy nie są specjalistami w dziedzinie analiz
 • Możliwości analiz projektowych obejmują liniowe i nieliniowe analizy w obszarach: naprężęń, zderzeń, obciążeń termicznych, kinematyki, przepływów

Oprogramowanie HMI wzbogacone o inteligentne symbole
InTouch wersja 9.0 firmy Wonderware
(dystrybucja w Polsce: Astor sp. z o.o.;
www.astor.com.pl)
Oprogramowanie firmy Wonderware, InTouch HMI w wersji 9.0 korzysta z inteligentnych symboli (SmartSymbols) do integracji zorientowanej obiektowo technologii z grafiką programu InTouch oraz przekształcenia tej grafiki w szablony do wielokrotnego użytku. Zmiany wprowadzone w tych szablonach rozpowszechniane są automatycznie w całej aplikacji, redukując czas potrzebny na tworzenie, modyfikowanie i walidowanie aplikacji HMI. Taki symbol graficzny może zostać rozpowszechniony w tysiącu kopii na 100 stacjach w ciągu zaledwie kilku minut. Użytkownicy poprzednich wersji oprogramowania mogą łatwo dokonać jego aktualizacji do najnowszej wersji.
Normalnie tak duże zmiany aplikacji pochłonęłyby wiele godzin. Symbole SmartSymbol są podstawą prezentowanych nowych możliwości.
Dodatkowo oprogramowanie InTouch 9.0 jest ?zintegrowane z ArchestrA?, co oznacza, że wykorzystuje ono możliwości integracyjne, jakie daje architektura ArchestrA. Powoduje to wzrost możliwości w zakresie diagnostyki i bezpieczeństwa, uproszczenie komunikacji oraz zapewnia zdalną konfigurację oraz unifikację urządzeń i sieci. Jak podaje firma Wonderware, na świecie zainstalowano ponad 200 000 licencji oprogramowania InTouch. www.wonderware.com

 • Zaawansowanie w tworzeniu i modyfikacji aplikacji graficznych
 • Zorientowana obiektowo technologia SmartSymbol
 • Szybka propagacja zmian
 • Redukcja czasu tworzenia aplikacji
 • Znaczący wzrost zwrotu z inwestycji (ROI)

Rozwiązania sterowania ruchem z programem ­ na zamówienie
NI SoftMotion Development Module do rozwiązań LabView firmy National Instruments Poland sp. z o.o.
Opracowany w firmie National Instruments moduł programowy pod nazwą SoftMotion Development Module, przeznaczony do wspomagania rozwiązań LabView, umożliwia producentom maszyn i producentom wyposażenia (OEM) tworzyć, według wymagań zamawiającego, regulatory ruchu do każdego typu oprogramowania SoftMotion tej firmy (NI). Ten moduł wprowadza różnorodne funkcje sterowania ruchem wraz z procedurami zamawiającego do dowolnego rozwiązania sprzętowego, opierając się na cenie, potrzebach w przetwarzaniu oraz innych wymaganiach określonych przez nabywcę.
Program obejmuje funkcje generowania toru ruchu, dobór krzywej interpolacyjnej, pozycjonowania oraz doboru czasów akcji regulacyjnych PID. Daje też możliwość wprowadzenia kodowania do modułów programowania LabView Real-Time i LabView FPGA. Moduł SoftMotion pozwala producentom maszyn i producentom wyposażenia (OEM) opracowywać elastyczne programy sterowania ruchem, które mogą być następnie przebudowywane w czasie pracy sterowanego urządzenia, dostosowując je do pożądanej odmiany sterowania ruchem. Moduły SoftMotion pomagają użytkownikom na budowanie i wdrażanie potrzebnych im regulatorów sterowania ruchem przy użyciu wtykowych modułów M Series CompactRIO lub R Series Compact FieldPoint, zależnie od konkretnych wymagań. www.ni.com/poland

 • Program projektowania sterowania ruchem na konkretne zapotrzebowanie
 • Odświeżanie serwonapędów z częstotliwością 200 kHz z użyciem przekształcanych elementów We/Wy
 • Funkcje generowania toru ruchu, krzywej interpolacyjnej, pozycjonowania oraz prędkości regulacji

Synchroniczny silnik wysokiego napięcia nie potrzebuje transformatora
Motorformer firmy ABB
Opierając się na wcześniejszych rozwiązaniach, które doprowadziły do zbudowania generatora prądu przemiennego wysokiego napięcia, dającego się bezpośrednio przyłączyć do sieci energetycznej, firma ABB Inc. opracowała nowy model silnika synchronicznego, jak go określono ?bardzo wysokiego napięcia? (very high voltage ? VHV). Silnik ten o nazwie handlowej Motorformer może być zasilany bezpośrednio z energetycznej sieci transmisyjnej o napięciu 20 do 70 kV, co czyni zbędnym transformator pośredniczący do obniżenia napięcia, konieczny przy budowanych dotąd silnikach. Już zbudowany i zastosowany, jako pierwszy na świecie VHV Motorformer, jest wykonywany w dwóch wersjach z dwiema lub trzema parami biegunów, uzyskując prędkość obrotową odpowiednio 1500 lub 1000 obr/min przy 50 Hz bądź 1800 lub 1200 obr/min dla 60 Hz częstotliwości prądu w sieci. VHV Motorformer firmy ABB jest unikalnym wyrobem, który nie ma dotąd odpowiednika u żadnego z producentów silników elektrycznych, a pierwszy egzemplarz pracuje już 3 lata. Przy konstruowaniu Motorformera oparto się na silniku synchronicznym a nie indukcyjnym, ze względu na: możliwość osiągania wyższych mocy (przekraczających 100 MW w porównaniu do około 20 MW przy silnikach indukcyjnych), standardowo wyższej sprawności, szerszej szczeliny powietrznej ułatwiającej zadanie (efektywniejsze chłodzenie) oraz możliwości regulowania mocy biernej. www.abb.com

 • Silnik synchroniczny pracujący przy bezpośrednim zasilaniu napięciem 70 kV
 • Nowa konstrukcja uzwojenia eliminuje transformator
 • Wyższa sprawność oraz obniżenie kosztów eksploatacji
 • Prostota obsługi i utrzymania ruchu

Płaski tablicowy monitor, rozdzielczość 1280 x 1024 pikseli
Model FPM-3170, 17-calowy, kolorowy (SXGA) monitor firmy Advantech
(dystrybucja w Polsce: CSI;
www.csi.net.pl i Elmark Automatyka sp. z o.o.; www.elmark.com.pl)
Advantech Corp. oznajmia, że ich nowy interfejs FPM-3170, 17-calowy, kolorowy monitor, wyrób należącej do ich firmy ?Industrial Automation Group?, wykonany z zastosowaniem techniki TFT LCD, zapewnia obsługę trybów graficznych SXGA, XGA, VGA, a także VGA ? tekstowego. Ekran monitora FPM-3170 ma rozdzielczość 1280 x 1024 pikseli, jasność 250 cd/m2, ma możliwość automatycznego rozpoznawania sygnałów wejściowych z VGA, DVI-D, Video i S-Video. Monitor jest wyposażony w uchwyty do montażu naściennego, w tablicach, stojakach odpowiada też standardowi VESA. Producent oferuje zarówno wykonania zwykłe jak też z ekranem dotykowym.
Na ekranie monitora FPM-3170 uzyskuje się jasne, ostre, kolorowe obrazy nadające się do interfejsów użytkownika (HMI), odpowiadające wymaganiom firmy Advantech. Programowe funkcje monitora pozwalają użytkownikowi na łatwe modyfikowanie wyświetlanych obrazów.
W odróżnieniu od większości komercyjnych monitorów, których konstrukcje i obudowy wykonane są z podatnych na korozję materiałów, monitor model FPM-3170 ma płytę podstawy wykonaną ze stali nierdzewnej, a płytę czołową ze stopu aluminium. Dodatkowo czołowa obudowa zapewnia szczelność i zabezpiecza przed wnikaniem kurzu oraz bryzgów wody ze wszystkich kierunków (stopień ochrony IP65 wg PN-/E-08106). Monitor FPM-3170 może być stosowany w warunkach uciążliwych, w przemysłowym otoczeniu. www.advantech.com

 • Obudowa ze stali nierdzewnej, przednia ściana aluminiowa i szczelna (IP65)
 • Do wyboru mocowanie na ścianie, w tablicy, stojaku, odpowiada standardowi VESA
 • Automatyczne rozpoznawanie rodzaju sygnału wejściowego: VGA, DVI-D, Video, S-Video

Redundancyjny przełącznik Ethernetu ­ zespół ośmiu portów
EDS-508 (EtherDevice Switch model 508) firmy Moxa Technologies
(dystrybucja w Polsce: Elmark Automatyka sp. z o.o.;
www.elmark.com.pl)
EDS-508 redundancyjny, odporny na trudne warunki pracy przełącznik do przemysłowej sieci Ethernet został opracowany w celu zagwarantowania nieprzerwanej transmisji. Pozwala on na nawiązanie zapasowego połączenia w czasie krótszym od 300 ms. Szeroko rozbudowana struktura przełącznika umożliwia budowanie sieci łączności w formie pierścienia, na tworzenie wirtualnej sieci magistrali lokalnej (VLAN), a także na obsługiwanie funkcji jakości usług (QoS), ustalanie priorytetów dla ważnych informacji.
Przełącznik EDS-508 ma 8 przełączalnych portów, umożliwiających użycie go zarówno do sieci Ethernet 10/100BaseTx jak też Ethernet 100Fx (na bazie światłowodu).  Opierając się na tym przełączniku można budować pierścieniową sieć połączeń, co zapewnia bardzo szybkie wykrywanie wad w łączności i znalezienie rezerwowego połączenia, co podnosi pewność i niezawodność pracy całego układu korzystającego z takiej sieci.
Dodatkowe użyteczne cechy przełącznika to: możliwość wyposażenia go w funkcje identyfikacji i zarządzania transmisją przy użyciu protokołu IGMP Snooping, a także w protokół Industrial Standard Rapid Spanning Tree Protocol-802.1D/1w. www.moxa.com

 • Wyszukanie toru rezerwowego w 300 ms
 • Szeroki zakres temperatur pracy -40 do 75°C
 • Zarządzanie przesyłem informacji poprzez protokół IGMP Snooping
 • Wirtualna magistrala VLAN do łatwego poruszania się w sieci
 • Obsługa funkcji jakości usług (QoS)

Kurtyny świetlne z możliwością pracy kaskadowej i wygaszania niektórych obszarów
Banner Engineering ? EZ-Screen (dystrybucja w Polsce: Turck sp. z o.o.; www.turck.pl)
EZ-Screen ? zabezpieczająca kurtyna świetlna firmy Banner Engineering nie wymaga zewnętrznego sterownika. Kompletny system jest wyposażony w nadajnik i odbiornik, a opcje dodatkowe obejmują moduły interfejsów, różne warianty montażu oraz różne obudowy. Kurtyny EZ-Screen są dostępne w rozdzielczości 14 mm oraz 30 mm w 12 długościach, od 150 mm do 1800 mm oraz w systemach 2-, 3-i 4-wiązkowych. Seria EZ-Screen posiada kategorię bezpieczeństwa 4, według definicji IEC 61496; wszystkie modele mają wyjściowy czas odpowiedzi wynoszący 9-40 milisekund. EZ-Screen posiada również przejrzysty system kontrolnych diod LED i siedmiosegmentowy wyświetlacz informujący o liczbie przeciętych wiązek lub kodzie awarii.
Ponadto EZ-Screen jest wyposażony w opcję wygaszania, która pozwala na ignorowanie obiektów nieruchomych, takich jak oprzyrządowanie czy materiały, które są ustawione w zdefiniowanym polu wiązek świetlnych. Jeśli obiekty te zostają usunięte z obszaru, system wchodzi w tryb zablokowania aby w polu detekcji nie powstała żadna potencjalnie niebezpieczna przerwa.
Opcja kaskadowania pozwala na zastosowanie do czterech systemów o różnych wielkościach, długościach i rozdzielczościach, które można podpinać razem, tworząc ujednolicony element podłączany przy użyciu jednego kabla. www.bannerengineering.com

 • Opcja wygaszania pozwala na ignorowanie elementów nieruchomych przez system wiązek światła
 • Opcja kaskadowania pozwala na podpięcie razem aż do czterech kurtyn świetlnych
 • Kurtyny świetlne EZ-Screen są dostępne w rozdzielczościach 14 lub 30 mm w 12 długościach oraz w wykonaniach 2-, 3- i 4-wiązkowych

Komunikacja w czasie rzeczywistym poprzez szczeliny czasowe
Ethernet Powerlink firmy B&R Automatyka Przemysłowa Sp. z o.o.
Ethernet Powerlink jest zdecentralizowanym systemem komunikacji czasu rzeczywistego dla sterowań i napędów, opracowanym przez firmę Bernecker & Rainer Industrie Elektronik GmbH, której oficjalnym oddziałem w Polsce jest B&R Automatyka Przemysłowa Sp. z o.o.
Opisywane rozwiązanie B&R znacząco pomogło we wprowadzeniu determinizmu do sieci Ethernet dla przemysłowych zastosowań czasu rzeczywistego. Wyroby firmy B&R wykorzystują Ethernet Powerlink w systemach wizualizacji, napędach, systemach wej/wyj, sterownikach programowalnych (PLC), komputerach przemysłowych (IPC) oraz infrastrukturze sieciowej. Firma B&R omija ograniczenia Ethernet w zagwarantowaniu pewności transmisji danych poprzez nałożenie swojej metody szczelin czasowych na mechanizm Ethernetu CSMA/CD (wielodostępność transmisji z wykrywaniem kolizji). Metoda ta polega na podziale cyklu na wiele krótkich szczelin czyniąc je jednocześnie dostępnymi dla każdego urządzenia podłączonego do segmentu sieci. Według wypowiedzi B&R ?każdy węzeł sieci ma przydzieloną szczelinę czasową na przesłanie danych?. Wyklucza to możliwość powstania kolizji.
? Cykle sieci skracamy do 200 ?s przy tym osiągamy odchyłkę taktu poniżej 1 ?s ? mówi Markus Sandhoefner, kierownik działu w B&R. ? Inną korzyść daje sprzęt Powerlink, bazujący na standardowych komponentach Ethernet. My chcieliśmy rozwiązań komercyjnych, używając wyrobów dostępnych z półki. Ethernet Powerlink obejmuje obszar zastosowań od wtryskarek po maszyny pakujące. Wprowadzony na rynek w 2001 roku Ethernet Powerlink obsługuje już, w przybliżeniu, 40 tysięcy węzłów na całym świecie. Tą technologią zarządza obecnie otwarta organizacja handlowców i użytkowników Ethernet Powerlink ? EPSG (Ethernet Powerlink Standardization Group). www.ethernet-powerlink.org

 • Otwarty standard
 • Transmisja danych w czasie rzeczywistym
 • Cykl sieci 200 ?s przy odchyłce taktu mniejszej od 1 ?s
 • 40 000 węzłów pracujących w seryjnych aplikacjach na świecie

Automatyka oparta na współpracy dla aplikacji rozproszonych
Schneider Electric Polska sp. z o.o. ? system sterowania Unity
Unity Collaborative Automation Platform to zestaw produktów programowych oraz związanego z nimi sprzętu, przeznaczony dla aplikacji rozproszonej automatyki. Produkty Unity są zaprojektowane dla inżynierów automatyków, integratorów systemów oraz inżynierów zajmujących się opracowywaniem rozwiązań IT. Otwarty projekt rozwiązania oraz jego zdolność do współpracy z innymi systemami i urządzeniami ­ co jest możliwe dzięki zastosowaniu XML, pozwala na współpracę pomiędzy inżynierami, operatorami oraz projektami produktów na przestrzeni całego procesu zarządzania cyklem życia produktu. Trzy produkty programowe Unity to:
1. Oprogramowanie Unity Pro oraz programy do debugowania i program operacyjny dla PLC. Oparte na oprogramowaniu firmy Schneider ­ PL7 I Concept, Unity Pro pozwala na tworzenie łączy do dowolnego dokumentu lub narzędzia w trybie lokalnym lub zdalnym, co pozwala na wykonywanie testów diagnostycznych lub bazy danych w czasie rzeczywistym.
2. Unity Studio, oparte na Microsoft Visio, jest programem do projektowania i strukturyzowania rozproszonych aplikacji automatyzacyjnych. Unity Studio zawiera w sobie Unity Pro, PowerSuite dla napędów i silników, XBT-L1000 dla interfejsów użytkownika oraz OPC Factory Server (OFS) dla komunikacji w czasie rzeczywistym. Unity Studio pozwala użytkownikom na opracowanie swoich własnych środowisk wymiany danych, dostęp do narzędzi, takich jak mechaniczne czy elektryczne CAD, zarządzanie produkcją, symulatory procesów, napędy itd.
3. Edycja deweloperska zawiera dodatkowo oprogramowanie dla IT oraz dla inżynierów zajmujących się projektowaniem systemów, pracujących z VBA, VB lub C++. www.schneider-electric.pl

 • Zintegrowany zestaw programowo?sprzętowy łączy technologie IT oraz technologie sterujące
 • Standardowa architektura upraszcza zarządzanie projektem oraz współpracę
 • Biblioteki komponentów, które można wielokrotnie użytkować oraz automatyczne generowanie dokumentacji redukują czas projektowania

Metoda interpretacji abstrakcyjnej wyszukuje błędy w programach
Regulator Trident TMR firmy Invensys Systems sp. z o.o.
Nowością opracowaną w firmie Invensys Triconex jest metoda interpretacji abstrakcyjnej, zastosowana w oprogramowaniu regulatorów model Trident TMR. To rozwiązanie zapewnia bezawaryjną regulację w najważniejszych (z punktu widzenia bezpieczeństwa) urządzeniach w rafineriach, zakładach przemysłu petrochemicznego i chemicznego oraz w innych instalacjach przemysłowych. Autorzy twierdzą, że metoda interpretacji abstrakcyjnej przyniosła już użytkownikom milion dolarów oszczędności w ciągu roku. Jest to rezultat weryfikacji oprogramowania regulatorów obejmujących wbudowaną tolerancję błędów, a zastosowanych na obiektach wymagających wysokiego poziomu gotowości do działania i niezawodności. Regulator Trident wprowadza tolerancję błędów poprzez swoją architekturę redundancji triple-modular-redundant, która integruje trzy oddzielne, równoległe sygnały regulacyjne oraz algorytm ekstensywnej diagnostyki (wymagające m.in. rozwiązywania skomplikowanych równań matematycznych).
Metoda interpretacji abstrakcyjnej używa pewnej abstrakcji analizowanego oprogramowania zbudowanej z jego właściwości dynamicznych. Do tego celu Triconex stosuje weryfikator z techniki PolySpace, który jest narzędziem interpretacji abstrakcyjnej. Weryfikator szacuje kod na podstawie jego cech dynamicznych, co zmniejsza obciążenie obliczeniowe. Pożytkiem z takiego przybliżenia w weryfikacji oprogramowania jest to, że pozwala ono na automatyczne wykrycie wszystkich błędów przetwarzania w małej części tego czasu, jaki byłby potrzebny do testowania kodu tradycyjnymi metodami.

 • Regulator TMR zapewnienia bezpieczeństwo przy automatyzacji ważnych urządzeń w procesie technologicznym
 • Przeznaczony do pracy w trudnym i odpowiedzialnym przemysłowym otoczeniu
 • Pozwala na obsługę w czasie pracy obiektu bez naruszenia przebiegu procesu
 • Optymalny do zastosowania w krytycznych miejscach przy małej lub średniej ilości sygnałów

Przepływomierz do pomiarów przepływu cieczy o różnych właściwościach
Proline Promass 40E firmy Endress + Hauser
Przepływomierz Proline Promass 40E służy do pomiaru natężenia przepływu masowego cieczy z wykorzystaniem siły Coriolisa. Przyrząd o zwartej budowie i o szerokich możliwościach zastosowań jest niewrażliwy na występujące zmiany warunków pracy. Nie jest wymagane instalowanie filtrów przed przyrządem, ponieważ ewentualne cząsteczki stałe, znajdujące się w cieczy nie mogą uszkodzić czujnika (brak części ruchomych). Działanie przyrządu jest niezależne od właściwości cieczy. Czujnik przepływomierza jest niewrażliwy na zmiany lepkości medium, temperatury i ciśnienia.
Proline Promass 40E, ze względu na funkcjonalność i atrakcyjną cenę, stanowi bardzo dobrą alternatywę ekonomiczną dla konwencjonalnych przepływomierzy mechanicznych do pomiaru masowego przepływu. Unikatowa konstrukcja czujnika typu E, jego małe gabaryty, wysoka odporność na wibracje rurociągu i brak konieczności konserwacji umożliwiają jego wykorzystanie w wielu różnych aplikacjach, takich jak procesy dejonizacji wody, produkcji farb, lakierów i rozpuszczalników, które mogą zawierać cząstki stałe, olejów jadalnych oraz innych, a także paliw. Możliwe jest jego zastosowanie zarówno w układach dozujących, jak i rozliczeniowych produktów przemysłu spożywczego i chemicznego.
Podstawowe cechy przepływomierza Proline Promass 40E: skompensowany dwururowy układ czujnika, średnice nominalne DN 8?50, prosty montaż, szczelna i trwała obudowa IP67, możliwość zdalnej komunikacji protokołem HART, praca w pętli dwuprzewodowej, podświetlany wskaźnik ciekłokrystaliczny, najwyższa jakość wykonania, możliwość łatwego czyszczenia (CIP/ SIP) i zgodność z wymaganiami norm 3A. www.pl.endress.com/przeplyw

 • Najlepsze rozwiązanie pod względem kosztów inwestycji
 • Bezpośredni pomiar przepływu masowego i objętościowego
 • Brak specjalnych wymagań na instalację przyrządu
 • Wysoka dokładność i powtarzalność pomiaru

Przetworniki bezprzewodowe docierają tam, dokąd nie mogą przetworniki tradycyjne
Przetworniki XYR 5000 firmy Honeywell sp. z o.o.
W celu ułatwienia automatycznego monitoringu w oddalonych, niebezpiecznych i trudno dostępnych miejscach na obiekcie technologicznym firma Honeywell Process Solution zaoferowała bezprzewodowe przetworniki XYR 5000, które mogą mierzyć i przesyłać zmierzone wartości zmiennych regulowanych bez okablowania i zewnętrznego zasilania. Firma twierdzi, że przetworniki XYR 5000 ułatwiają użytkownikowi zbieranie informacji o przebiegu procesu technologicznego z miejsc, w których umieszczenie tradycyjnych przetworników łączonych przewodami byłoby bardzo kosztowne, trudne i czasochłonne. Rodzina przetworników XYR 5000 obejmuje przyrządy monitorujące nadciśnienie, ciśnienie absolutne, temperaturę oraz przyrządy do wykrywania nieszczelności instalacji dla par i gazów, reagując na zakłócenia ultradźwiękowe. Rodzina tych przetworników ma również interfejs wejść analogowych, umożliwiając ich współpracę z przyrządami łączonymi przewodami.
Przetworniki XYR 5000 bezprzewodowo przesyłają dane z pomiarów do pracującego w sieci systemu regulacji radia bazowego lub urządzenia gromadzenia danych, jak rejestrator lub PC. Każde radio bazowe jest zdolne do odbioru sygnałów z 50-ciu przetworników. To bazowe radio połączone z Wireless Configuration Tool (bezprzewodowe narzędzie konfiguracji) oparte na PC Honywell, daje możliwości przekazywaniaw czasie rzeczywistym aktualnych wartości, trendów, raportów i konfiguracji. Radio bazowe ma możliwość komunikacji protokołem Modbus lub sygnałem analogowym 4-20 mA.
Dodatkową zaletą przetworników XYR 5000 jest bateria zasilająca o trwałości od dwóch do pięciu lat i alarm rozładowania baterii. www.honeywell.com.pl

 • Poprawia jakość produktu
 • Zmniejsza koszty instalacji, konserwacji i eksploatacji
 • Spełnia wymagania nadzoru
 • Spełnia wymagania przemysłu spożywczego, bezpieczeństwa i ochrony środowiska
 • Zapewnia długą sprawność działania
 • Zwiększa elastyczność

Interaktywny portal wizualizacyjny, analityczny i raportowy
GE Fanuc ? Proficy Real-Time Information Portal, wersja 2.1
(dystrybucja w Polsce: AB-MICRO Sp. z o.o.;
www.abmicro.pl)
Portal informacyjny czasu rzeczywistego Proficy RTIP, wersja 2.1 (następca portalu infoAgent), jest nową wersją ogólnozakładowego oprogramowania analitycznego, wizualizacyjnego i raportowego umożliwiającego użytkownikom biznesowy wgląd w aktualizowane na bieżąco dane produkcyjne. Interaktywny portal Proficy RTIP 2.1 integruje w skali całego przedsiębiorstwa źródła danych bieżących (systemy SCADA, serwery OPC), archiwizatory i relacyjne bazy danych, umożliwiając uprawnionym użytkownikom w sieci dostęp z przeglądarki internetowej do animowanych ekranów synoptycznych, wykresów w funkcji czasu, wykresów X-Y, tabel, raportów, aktualizowanych na bieżąco wskaźników, analizy statystycznej i zdarzeniowej oraz do intuicyjnego środowiska projektowego. Proficy RTIP 2.1 umożliwia lepsze i szybsze podejmowanie decyzji dzięki technologii uniwersalnego klienta integrującego wszystkie potrzebne źródła danych. Portal ułatwia pracownikom produkcji, działowi IT i kadrze zarządzającej analizowanie trendów i parametrów statystycznych, podnoszenie jakości i ciągłe doskonalenie procesów.
Portal jest częścią flagowego oprogramowania GE Fanuc ­ Proficy Intelligent Production Solutions i komunikuje się z systemami GE Fanuc, jak również z aplikacjami innych producentów w celu efektywnego wykorzystania zainstalowanej bazy sprzętowej użytkownika i osiągnięcia szybszego zwrotu nakładów inwestycyjnych (ROI). Proficy RTIP 2.1 oblicza, analizuje i prezentuje kluczowe wskaźniki wydajności (KPI ? Key Performance Indicators) oraz inne mierniki niezbędne do bardziej efektywnego prowadzenia procesów. www.gefanucautomation.com

 • Wizualizacja, analizy, bilanse i raporty w skali całego przedsiębiorstwa
 • Przekształcanie danych produkcyjnych w istotne informacje biznesowe
 • Zapewnienie portalowych możliwości wglądu i analiz dla lepszego i szybszego podejmowania decyzji
 • Integracja w jednym środowisku różnych, rozproszonych źródeł danych bieżących i archiwalnych
 • Prezentacja trendów i parametrów statystycznych dla kontroli jakości i stałego ulepszania procesów technologicznych
 • Obliczanie, analiza i optymalizacja kluczowych wskaźników KPI (Key Performance Indicators)

Analizator do oznaczania zawartości tlenu pozwala na pomiary w wysokich temperaturach
Analizator 2200H firmy Servomex (dystrybucja w Polsce TECHNOPROCUR Polska sp. z o.o.)
Paramagnetyczny analizator do pomiarów zawartości tlenu w gazach o wysokich temperaturach nie wymaga układu do kondensacji gorących próbek przed analizą. Przyrząd przeznaczony do analizy próbki o temperaturze do 100°C nie wymaga gazu płuczącego lub wzorcowego, bez względu na to czy jest zastosowany na nowej instalacji, czy też do zastąpienia innego analizatora na działającej instalacji. Analizator jest dopuszczony do zastosowania na obiektach zagrożonych wybuchem (ATEX kategoria 2; FM Class 1, Div. 1), jest ognioodporny EE xd, klasa iskrobezpieczeństwa EX ia; szczelność obudowy IP66/NEMA 4X; spełnia wymagania normy EN 50104.
Temperatura pracy analizatora może być fabrycznie nastawiona z dokładnością do jednego stopnia w przedziale pomiędzy 60°C a 110°C. W tym zakresie temperatur analizator może mierzyć zawartość tlenu od 0 do 100% z dokładnością 0,04% i powtarzalnością 0,03%. Typowe zastosowania analizatora 2200H to układy odzyskiwania rozpuszczalników, instalacje PTA, instalacje rozpuszczalników o wysokiej temperaturze wrzenia, jak: ksylen, toluen i do analizy gazów w kanałach wentylacyjnych oraz gazu odlotowego z procesów przeróbki osadów ściekowych. Analizator ten może być również wykorzystany w innych procesach technologicznych do określenia zawartości tlenu w próbkach o temperaturze punktu rosy w zakresie od 60 do 110°C. www.servomex.com

 • Nie ma potrzeby kondensacji gorących próbek
 • Niepotrzebny jest gaz płuczący lub wzorcowy
 • Temperatura pracy może być nastawiana co jeden stopień

Przemysłowy PC w rozproszonych systemach automatyki
IPC 758, nowy sterownik doWAGO I/O SYSTEM
Firma Wago przedstawia nowe urządzenie ­ sterownik programowalny WAGO I/O IPC, bazujący na standardowym PC. Po interfejsach oraz programowalnych sterownikach sieciowych stanowi on najbadziej zaawansowany element WAGO I/O SYSTEM, umożliwiający wykorzystanie modułów grupy 750. Udostępnia typowe funkcje PC jak obsługa klawiatury, myszy, monitora, LAN oraz pamięci masowej. Opcjonalnie wyposażany jest w interfejs sieci obiektowej. Może być wykorzystywany w systemach automatyki zarówno samodzielnie jak w układzie hierarchicznym. Pozwala automatyzować procesy technologiczne, obsługiwać pomiary oraz obrabiać i przechowywać znaczne ilości danych. Wago I/O IPC ma wbudowane porty LAN, USB, COM, gniazdo monitora oraz złącze compact flash, a także po 2 wejścia i wyjścia dwustanowe. Można go elastycznie konfigurować przez dołączanie znanych i sprawdzonych modułów WAGO I/O 750: dwustanowych, analogowych, komunikacyjnych i specjalnych. Wago I/O IPC jest wyposażony w procesor zgodny z Pentium 2 taktowany 266 MHz, wewnętrzny dysk flash 32 MB, 128 MB pamięci RAM oraz bateryjnie podtrzymywany zegar. Wykorzystuje system operacyjny RT Linux.
Programowanie sterownika odbywa się w środowisku Wago I/O PRO CAA. Jest ono zgodne z IEC 61131-3, udostępnia 6 wyspecyfikowanych w  normie dialektów języka (IL, FBD, LD, ST, CFC, SFC). Dysponuje narzędziami wspomagającymi budowanie i rozruch aplikacji oraz modułem do wizualizacji, także przez web-serwer. www.wago.com

 • Sterownik programowalny na bazie PC
 • Kompatybilny z Wago I/O System 750
 • Złącza: 2xEthernet, 2xUSB, DVI, COM, compact flash
 • Opcjonalny interfejs sieci obiektowej (Profibus, DeviceNet, CanOpen)
 • System operacyjny RT Linux lub Windows CE

Precyzyjne źródło prądowe
Model 6221 firmy Keithley Instruments Inc.
(dystrybucja w Polsce: HELMAR;
www.helmar.com.pl)
Firma Keithley Instrumens Inc. ogłosiła wprowadzenie do sprzedaży swojego nowego źródła prądowego Model 6221, które obecnie jest jedynym tego typu przyrządem dostępnym na rynku. Firma twierdzi, że dotychczas takie źródła prądu zmiennego inżynierowie i pracownicy naukowo-badawczy musieli budować we własnym zakresie.
Źródło model 6221 zapewnia nie tylko większą dokładność, zgodność, powtarzalność, wysoką jakość, ale jest tańsze od wcześniejszych własnych rozwiązań, a także upraszcza tworzenie i generowanie fal o złożonym kształcie. Można programować impulsy o szerokości 5 mikrosekund i przyrząd mierzy pulsujące napięcie i prąd.
Ponadto model 6221 łączy łatwość obsługi z wyjątkowo niskim poziomem zakłóceń prądowych. Wyeliminowanie zakłóceń jest szczególnie istotne w środowiskach, w których prowadzone są badania, poczynając od prac badawczo-rozwojowych do produkcji, w szczególności na wydziałach półprzewodników, w nanotechnologii i badaniu nadprzewodników. Przyrząd jest również w pełni programowalny z głównego własnego pulpitu operacyjnego lub z zewnętrznego urządzenia sterującego przez interfejsy RS 232 lub GPIB (uniwersalnej magistrali We/Wy). Przyrząd 6221 może być zdalnie sterowany poprzez interfejs Ethernet, może być zadajnikiem prądu stałego o wartości od 100 fA do 100 mA i prądu przemiennego o wartości od 1 pA do 100 mA.
Model 6221 ma programy narzędziowe umożliwiające określenie nachylenia krzywej schodkowej sygnału prądowego i jego stopniowania według wstępnie zdefiniowanych sekwencji z możliwością do 64 000 wartości sygnału wyjściowego z użyciem sygnału wyzwalającego albo wewnętrznego zegara taktującego. W ten sposób można tworzyć liniowe, logarytmiczne oraz inne, zgodne z życzeniem klienta, krzywe. Wysoka rozdzielczość i wyrażająca się w megahercach szybkość aktualizacji wartości wytwarzanych sygnałów prądowych czyni je nie do odróżnienia od analogowego narastania prądu. www.keithley.com

 • Źródła prądu przemiennego od 1 pA do 100 mA
 • Źródła prądu stałego od 100 fA do 100 mA
 • Generator fal o dowolnym kształcie i częstotliwości do 100 kHz
 • Wbudowane złącze do Ethernetu

Sterowanie numeryczne do 64 osi wykorzystujące interfejs SERCOS
IndraMotion MTX firmy Bosch Rexroth
Firma Bosch Rexroth zapewnia, że jego nowe opracowanie pod nazwą IndraMotion MTX będące systemem sterowania numerycznego obrabiarkami, które ma architekturę komputera przemysłowego lub kontrolera, umożliwia sterowanie do 64 osi i jednoczesną pracę w 12-tu kanałach. Realizuje to za pomocą jednej karty SERCOS interfejsu komunikacyjnego połączonego siecią z modułami logicznymi, w jakie wyposażone są elektryczne, pneumatyczne i hydrauliczne urządzenia wykonawcze.
Otwarta architektura IndraMotion daje elastyczność zarówno w sferze oprogramowania jak też w sferze czujników i urządzeń wykonawczych. Regulator funkcjonuje w swoim systemie operacyjnym, wykorzystując swoje możliwości komunikacyjne. Na przykład szkielet oprogramowania Microsoft Net jest fundamentem dla interfejsu użytkownika IndraMotion oraz zintegrowanego środowiska technicznego. Standaryzowane techniki komputerowe, takie jak: OPC, ActiveX czy XML, wprowadzają integrowane ścieżki dołączania dodatkowych programów. Transmisja według Ethernet TCP/IP umożliwia komunikację z innymi systemami czy ich składnikami. Jednolity protokół API oferuje standaryzowany dostęp do danych  regulatora w celu optymalizacji procesu lub integracji charakterystycznych dla danego zastosowania, metod wizualizacji bądź sposobów regulacji.
W dodatku sterowanie cyfrowe i zintegrowany, wielozadaniowy sterownik, oparty na standardzie IEC 61131-3, wespół z IndraMotion, używa tego samego oprogramowania oraz systemu operacyjnego Wind River VxWorks. www.boschrexroth.pl

 • Steruje operacjami toczenia, frezowania, wiercenia, szlifowania, gięcia, cięcia wibracyjnego, wycinania, umożliwia zintegrowane sterowanie obrabiarkami, zastosowanie techniki laserowej
 • Czas przetwarzania bloku informacji poniżej 1 ms
 • Sterowanie do 64 osi
 • 12 niezależnych kanałów sterujących CNC
 • Wbudowane szybkie narzędzia obsługi urządzeń we/wy
 • Zintegrowany sterownik PLC, zgodność ze standardem
  IEC 61131-3

SIS rozszerzeniem architektury PlantWeb w systemach bezpieczeństwa procesu
Inteligentny Safety Instrumented System (SIS) firmy Emerson Process Management
Opracowany w firmie Emerson Process Management inteligentny Safety Instrumented System wykorzystuje diagnostykę urządzeń automatyki od czujników aż po elementy wykonawcze dla podniesienia bezpieczeństwa instalacji. Automatyczne testy diagnostyczne kompletnych obwodów bezpieczeństwa znacząco zwiększają dostępność systemu sterowania, redukują wydatki na jego utrzymanie i ułatwiają prowadzenie procesu zgodnie z wymaganymi procedurami.
Rozwiązania stosowane w SIS wykorzystują technologię PlantWeb, tj. inteligentne obiektowe urządzenia automatyki, diagnostykę predykcyjną i komunikację cyfrową. Spełnienie kategorii SIL3 dla obwodów sterowania jest możliwe dzięki zastosowaniu przetworników i zaworów certyfikowanych zgodnie z IEC 61508. SIS może być zintegrowany z podstawowym systemem sterowania (DCS) dając przegląd całej strategii sterowania, z zachowaniem wymaganej w zaleceniach IE C61508 odrębności obwodów krytycznych dla bezpieczeństwa instalacji. Dane i alarmy z systemu SIS są przedstawiane i archiwizowane w systemie DeltaV, a także udostępniane aplikacji AMS Suite Device Manager w celu dalszego przetwarzania i dokumentowania.
Na Safety Instrumented System składają się bazujący na systemie DeltaV system SIS, inteligentne czujniki SIS (np. Rosemount 3051), elementy wykonawcze SIS (z możliwością testów diagnostycznych on-line) oraz oprogramowanie DeltaV SIS i AMS Device Manager. www.emersonprocess.pl

 • n Pierwszy inteligentny system SIS
 • n Pierwsze zintegrowane rozwiązanie dla całego obwodu sterowania
 • n Automatyczne testowanie obwodów bezpieczeństwa
 • n Łatwe wbudowanie systemu bezpieczeństwa w strukturę systemu sterowania

DMM mierzy napięcie i częstotliwość ?zakłócających? napędów
Multimetr cyfrowy 87V firmy Fluke
Firma Fluke Inc. informuje, że jej multimetr cyfrowy 87V (DMM) jest narzędziem pomiarowym, które ma pomagać w zwiększaniu wydaj-ności produkcji i bezpieczeństwa w warunkach przemysłowych. Układ elektryczny multimetru 87V może dokładnie mierzyć napięcie i częstotliwość układów napędowych z regulowaną prędkością, które wytwarzając zakłócenia elektryczne uniemożliwiają ich obsługę zwykłymi multimetrami cyfrowymi. Multimetr 87V ma ponadto zabudowany termometr i wyróżnia się dużym wyświetlaczem cyfrowym z jasnym, białym podświetleniem umożliwiającym łatwy odczyt w słabo oświetlonych miejscach. Przyrząd jest przeznaczony do pomiarów napięć do 600 V w środowisku IV kategorii i 1000 V w środowisku III kategorii oraz ma obudowę wytrzymującą krótkie impulsy napięcia o wartości do 8 kV, chroniąc użytkownika przed błyskami łuku elektrycznego.
Miernik 87V ma udoskonalone funkcje pomiarowe, ułatwia wykrywanie i usuwanie usterek, ma dobrą rozdzielczość i dokładność, które umożliwiają rozwiązywanie problemów elektrycznych napędów silnikowych i obiektowych układów automatyki w rozdzielniach mocy oraz w innych urządzeniach elektromechanicznych.
Firma Fluke dodaje, że wszystkie przyrządy serii 80V, która obejmuje multimetr 87V DMM, działają bardzo podobnie jak przyrządy klasycznej serii 80, ale mają większe możliwości rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem, są wygodne w użyciu i odporne na udary. Przyrządy nowej serii 80V są obecnie badane pod kątem spełnienia wymagań normy ANSI/ISA S82.01 ? drugie wydanie i normy EN61010-1 CAT IV 600V/ CAT III 1000V. www.us.fluke.com

 • Dokładne pomiary napięcia i częstotliwości na napędach silników elektrycznych z regulowaną prędkością
 • Zabudowany termometr
 • Opcjonalny uchwyt magnetyczny
 • Duży wyświetlacz cyfrowy z jasnym, dwupoziomowym podświetleniem

Mały chromatograf z wieloma funkcjami
Chromatograf MicroSAM firmy Siemens sp. z o.o. Automation & Driver
Chromatograf MicroSAM (Micro Single Analyzer Module ­ SAM) do analizy gazów w czasie ciągłego procesu technologicznego firmy Siemens Applied Automation, powiązanej z Siemens Energy & Automation, odznacza się małymi gabarytami, bezzaworowym ciągłym wstrzykiwaniem z programowo nastawianą objętością wstrzykiwanej próbki, przełączalnymi kolumnami niewymagającymi konserwacji i napraw, układem elektronicznym do regulacji ciśnienia, jak również dokładnością pomiarów wykonywanych przez wiele równoległych mikrodetektorów.
Przeciwwybuchowa obudowa przyrządu mieści w sobie wszystko, co jest potrzebne do separacji i detekcji mierzonej próbki; zintegrowane w przestrzeni o wielkości małej podstawki. Przyrząd ten ma również pełne zdolności działania w sieci Maxum Analyzer Network, które pozwalają wielu analizatorom MicroSAM być połączonymi z Ethernetem dla jednoczesnej analizy kilku strumieni gazu. Oznacza to, że MicroSAM wykorzystuje rząd detektorów termoprzewodnościowych na silikonowej podstawie do pomiarów wszystkich kolumn i odpowietrzania przewodów. Przyrząd może być montowany bezpośrednio w miejscu pobierania próbki gazu, bowiem potrzebny jest tylko jeden nośny gaz i źródło zasilania elektrycznego bardzo małej mocy, a oprogramowanie oparte na Windows i komunikacja przez Ethernet umożliwia łatwe zdalne sterowanie.
Zwartą budowę MicroSAM uzyskano przez zastosowanie techniki silikonowej mikroobróbki ułatwiającej miniaturyzację, a jednocześnie zwiększono moc i uniwersalność zastosowań. Przyrząd o wyjątkowo niskim poborze mocy (maksimum 50 VA przy napięciu 24 V prądu stałego), z zabezpieczeniem przeciwwybuchowym dla strefy 1 i możliwością pracy w temperaturze otoczenia od -20°C do +50°C może być instalowany bezpośrednio w miejscu pobierania próbki, chronionym jedynie jakimś daszkiem przed słońcem i deszczem. Przyrząd ma możliwość komunikacji przez Ethernet z PC, innymi chromatografami lub systemami sterowania procesem technologicznym.  www.siemens.pl

 • Prosty, modułowy i ekonomiczny
 • Moduły wymienne i niewymagające obsługi podczas eksploatacji
 • Bardzo zmniejszone koszty instalacji i eksploatacji
 • Oprogramowanie i zdolność do pracy w sieci identyczne jak chromatografów Maxum

Sieć typu ?Mesh? radzi sobie z różnorodnymi usterkami
Sieć automatyki I/A Series Mesh Control Network firmy Invensys Systems sp. z o.o.
Opracowana w firmie Foxboro Automation Systems nowa technika sieci komunikacji typu ?mesh? dla układów automatyki, należących do serii rozwiązań I/A (Intelligent Automation) firmy Invensys, używa handlowych ?z półki? Ethernetowych przełączników, portów i światłowodów w odmiennej od tradycyjnych, strukturze określanej jako ?Mesh?, zapewniającej zwielokrotnienie torów komunikacji pomiędzy stacjami tej sieci. Ta technika pozwala zbudować bardzo skuteczną i szybką (rzędu 100 Mb/s do 1 Gb/s) łączność pomiędzy siecią Ethernet i obiektowymi układami automatyki z nowej serii I/A. W dodatku technika I/A SMCN (I/A Series Mesh Control Network) może być zastosowana do znaczącego rozszerzenia istniejących już układów serii I/A. Może być też użyta do ukształtowania szerokiej obiektowej sieci komunikacyjnej układów automatyki i zapewnia wysoko wydajne połączenia pomiędzy procesorami sterującymi i przyłączonymi do magistrali urządzeniami We/Wy.
Doniosłość tej techniki polega na tym, że sieć Ethernet raz włączona w topologię typu ?mesh? z wieloma torami komunikacji zapewnia wyższą niezawodność przy tolerowaniu wad niż konwencjonalne z podwójną redundancją sieci Ethernet. Jeżeli wszystkie przełączniki, porty i przewody (lub światłowody) są dostępne ?z półki?, wtedy oprogramowanie posiadane przez firmę Foxboro dla stacji już umieszczonych w sieci (procesorów czy stanowisk pracy) odgrywa decydującą rolę w wydajnym zarzedzaniu rezerwowymi portami w odpowiedzi na wadę, jaka wystąpiła w sieci.   www.foxboro.com.pl

 • Duża prędkość (100 Mb/s do 1 Gb/s) poprzez ?inteligentne? wyszukiwanie
 • Znakomite możliwości szybkiego odzyskania łączności po wystąpieniu usterki
 • Możliwość obsługiwania do 2000 stacji w układzie
 • Stosowanie sprzętu ?z półki? w celu obniżenia kosztów

Funkcje wychodzące poza sterowanie procesami
Rozproszony System Sterowania 800xA Extended Automation firmy ABB
Wykorzystujący rozwiązania platformy ABB IndustrialIT, system 800xA Extended Automation obejmuje funkcjonalność wykraczającą poza tradycyjne sterowanie procesami, wchodząc w sferę zarządzania produkcją, systemy bezpieczeństwa, inteligentną aparaturę kontrolno-pomiarową, sterowanie silnikami, robotykę, zarządzanie informacją, optymalizacje zasobów oraz zarządzanie dokumentacją.
800xA oparto na koncepcji jednolitego środowiska operatorskiego do spójnego zarządzania przychodzącymi informacjami z jednego miejsca oraz do wprowadzania różnych zmian równiez z jednego miejsca. Zadbano o dostępność danych na poziomie całego przedsiębiorstwa. ABB stwierdza, że dane prezentowane ?we właściwym kontekście? stosownie do wymagań zarządu firmy, służb utrzymania ruchu, operatorów, inżynierów są przedstawiane odpowiednio do indywidualnych potrzeb bez narażania personelu na przeładowanie informacyjne. Firma podaje, że baza danych 800xA stanowi jednolite źródło ?prawdy?, wykorzystywane przez aplikacje. Ponadto dla unikniecia błędów replikacyjnych 800xA nie duplikuje danych dostępnych w innych bazach danych. Jeśli chodzi natomiast o dołączalność do innych urządzeń oraz systemów, 800xA obsługuje rozwiązania komunikacyjne, takie jak: Foundation Fieldbus, Profibus oraz HART.
Interfejs XML pozwala na integrację 800xA z systemami przedsiębiorstwa, takim jak: systemy planowania zasobów przedsiębiorstwa i systemy realizacji produkcji. www.abb.pl

 • Rozszerzony zasięg i funkcjonalność tradycyjnych systemów DCS
 • Wspólne środowisko dla działań produkcyjnych i technicznych
 • Ulepszony dostęp i zarządzanie danymi
 • Pomaga klientom w osiągnięciu znacznych korzyści produkcyjnych

Udoskonalone oprogramowanie dla przedsiębiorstw
OSIsoft ? RtBaseline
RtBaseline firmy OSIsoft zbiera dane z różnych źródeł i dostarcza je we właściwym kontekście tym użytkownikom, którzy ich potrzebują. Obsługiwany przez PI, system do zarządzania zdarzeniami w czasie rzeczywistym oraz historian firmy OSIsoft ? RtBaseline jednoczy wszystkie dane na poziomie przedsiębiorstwa i dodaje kontekst, zamieniając dane w pełne znaczenia informacje dostępne wewnątrz jak na zewnątrz organizacji.
Architektura RtBaseline pozwala użytkownikom na definiowanie struktury odniesienia danych tak, aby można było ostrzegać pracowników, wykonywać analizy źródłowe lub też porównywać wydajność produkcyjną w różnych zakładach. Zmodernizowana ostatnio opcja PI ma również nowe możliwości i lepszą wydajność, możliwość skalowania i niezawodność. RtBaseline ma największą bibliotekę łączy danych, która pozwala na zbieranie danych z prawie każdego źródła danych w czasie rzeczywistym, łącznie z PI. W rezultacie pracownicy mają przejrzysty i zrozumiały wgląd w czasie rzeczywistym w produkcję, infrastrukturę IT oraz działalność firmy, co pozwala im na podejmowanie przyczyniających się do zysku decyzji dotyczących zarządzania produkcją, we właściwym czasie.
Ponadto platforma OSIsoft ? RtPM wykorzystuje najnowszą technologię Microsoftu. Zaprojektowane jako Złoty Certyfikowany Partner Microsoft Partner, RtBaseline jest kompatybilne ze wszystkimi nowoczesnymi platformami Windows, łącznie z Windows Server 2003. W niektórych przypadkach może zajść potrzeba zastosowania dodatkowo Windows Server 2003 oraz Internet Information Services.   www.osisoft.com

 • Ujednolica dane, dodaje kontekst
 • Ma największą bibliotekę łączy danych
 • Jest Złotym Certyfikowanym Partnerem Microsoft

Rodzina nowoczesnych sterowników logicznych
Pico GFX-70 firmy Allen-Bradley (dystrybucja w Polsce: Introl sp. z o.o.; www.introl.pl) PICO GFX-70 są rodziną nowoczesnych małych sterowników logicznych, opartych na modułowej budowie. Składają się z oddzielnych modułów procesora, modułów We/Wy dyskretnych i analogowych oraz z opcjonalnego wyświetlacza. Za pomocą procesorów można połączyć w sieć do 8 sterowników GFX i obsłużyć do 272 wejść/wyjść.
Programowanie sterownika odbywa się za pomocą wbudowanej klawiatury i wyświetlacza bądź specjalnego oprogramowania picosoft pro, instalowanego na PC i opartego na schemacie połączeń elektrycznych (LAD ? język drabinkowy).
Procesory mają pamięć 256 K, wbudowany zegar czasu rzeczywistego oraz 7-dniowy kalendarz (możliwość zaprogramowania różnych funkcji dla każdego dnia tygodnia). Lista instrukcji umożliwia realizowanie pętli PID. W module procesora zamontowany jest również zasilacz dla całego układu. Budowa procesora umożliwia montaż układu na szynach DIN oraz za pomocą specjalnych zacisków w dowolnym miejscu w prefabrykowanej szafie. Moduły wejść/wyjść są dobierane w zależności od złożoności aplikacji. Dostępne są modułyzawierające wejścia i wyjścia dyskretne (24VDC, przekaźnikowe) oraz analogowe (napięciowe 0-10V ).
Wyświetlacze graficzne są opcjonalnym elementem systemu Pico GFX. Wykonane są w technologii LCD i dostępne w dwóch wersjach: z wbudowaną klawiaturą bądź bez klawiatury.
Na wyświetlaczu wyświetlane są aktualne wartości zmiennych procesowych, istnieje możliwość wprowadzania nastaw oraz graficznej wizualizacji całego procesu. Budowa wyświetlaczy GFX-70 przystosowana jest do montażu na zewnętrznej stronie drzwi prefabrykowanej szafy, podczas gdy reszta układu (procesor, wejścia /wyjścia) zamontowane są wewnątrz. www.ab.com

 • Oddzielne moduły procesora, moduły wejść/wyjść dyskretnych i analogowych oraz z opcjonalny wyświetlacz
 • Możliwość połączenia w sieć do 8 sterowników GFX, obsługa do 272 wejść/wyjść
 • W module procesora zamontowany jest zasilacz dla całego układu
 • Moduły wejść/wyjść są dobierane w zależności od złożoności aplikacji
 • Programowanie sterownika odbywa się za pomocą wbudowanej klawiatury i wyświetlacza bądź specjalnego oprogramowania picosoft pro, instalowanego na PC

Urządzenie monitorujące wibracje przewiduje i ostrzega przed awarią
Efector octavis firmy ifm electronic sp. z o.o.
Zdaniem specjalistów firmy ifm, urządzenie monitorujące wibracje efector octavis może wykrywać uszkodzenia elementów tocznych łożysk i przypadki niewyważenia wałów (bicia) w pompach, silnikach, sprężarkach, wentylatorach, wrzecionach oraz innych urządzeniach fabrycznych. Zamontowanie tego przyrządu na stałe na określonym urządzeniu pozwala na ciągłe monitorowanie jego działania poprzez analizę jego charakterystycznych wibracji, co umożliwia przewidywanie wystąpienia awarii i wysłanie alarmowego sygnału wyjściowego do sterownika PLC lub przekaźnika.
Urządzenie efector octavis zawiera miernik przyśpieszenia MEMS, przetwornik analogowo-cyfrowy, procesor sygnału cyfrowego (DSP) i diagnostyczny układ elektroniczny w pakiecie o wymiarach 40 mm x 40 mm. Te elektroniczne komponenty umożliwiają przyrządowi zbieranie, przetwarzanie oraz interpretację parametrów wibracji. Miernik przyśpieszenia śledzi wartość przyspieszenia poprzez zmiany w odbieranym sygnale ze swego czujnika. Przetwornik analogowo-cyfrowy przetwarza analogowy sygnał z miernika przyśpieszenia na sygnał cyfrowy. Jednocześnie zintegrowany procesor sygnału cyfrowego wykonuje obliczenia.  Zintegrowany procesor DSP może wykonywać do 32 000 przeliczeń w ciągu sekundy. Oprogramowanie konfiguracyjne jest wykorzystywane do wprowadzania parametrów związanych z daną aplikacją, takich jak: wymiary łożyska i prędkość obrotowa wału, określenie częstotliwości krytycznych w całym paśmie wibracji. Jedno urządzenie efector octavis może śledzić do pięciu obracających się elementów, znajdujących się na jednym urządzeniu przez obserwację każdego odróżniającego się charakterystycznym kształtem fali dźwiękowej elementu. www.ifm-electronic.com

 • Wykrywa uszkodzenia łożysk i niewyważenie wałów w krytycznych urządzeniach fabrycznych
 • Analizuje charakterystyczne parametry wibracji w celu wcześniejszego uprzedzenia o przewidywanym uszkodzeniu
 • Wysyła sygnał alarmowy do sterownika PLC lub przekaźnika