Produkcyjny impuls w Deftransie

    Uruchomienie funkcjonalności systemu Impuls 5, wspierającej zarządzanie procesami produkcyjnymi, kończy pierwszy etap wdrożenia w firmie Deftrans. Jeden z największych producentów mebli łazienkowych korzysta już z rozwiązań kadrowo-płacowych, finansowo-księgowych, gospodarki magazynowej, transportu oraz CRM. W pełni wykorzystywana funkcjonalność produkcyjna ma przede wszystkim umożliwić optymalne prowadzenie gospodarki kosztowej.
    Objęcie systemem Impuls 5 obszaru produkcji ma znacznie skrócić proces od zlecenia do otrzymania gotowego wyrobu. Związane jest to między innymi z uproszczeniem obiegu dokumentacji, a także dostępem do danych odzwierciedlających stopień zaawansowania procesów produkcyjnych, które na bieżąco pozwalają korygować odchylenia od założonych planów. Dzięki temu analizie może być poddawane zużycie materiałów oraz koszty całego procesu.
    Rozwiązania dostosowano do realiów uruchomionych niedawno, nowoczesnych linii produkcyjnych. Uporządkowana została dokumentacja techniczna oraz programy obsługujące maszyny do obróbkielementów, dzięki czemu zminimalizowano prawdopodobieństwo wystąpienia pomyłek.
    Wdrożenie oprogramowania klasy MRPII/ERP pozwala na dalszą rozbudowę zmierzającą do uruchomienia kart pracy czy ekranów dotykowych pobierających wszystkie istotne informacje z poszczególnych stanowisk produkcyjnych. Obecnie trwa również uruchamianie czytników kodów kreskowych obsługujących magazyny. www.bpsc.com.pl