Produkcja przemysłowa w styczniu wzrosła o 0,3 proc.

  Produkcja przemysłowa w styczniu 2013 r. wzrosła o 0,3 proc. rok do roku, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 5,4 proc. – poinformował we wtorek Główny Urząd Statystyczny (GUS).

  Produkcja przemysłowa wyrównana sezonowo spadła w styczniu rok do roku o 2,1 proc., a w ujęciu miesięcznym wzrosła o 1,5 proc.

  Analitycy ankietowani przez spodziewali się spadku produkcji o 3 proc. rok do roku oraz jej wzrostu o 3,0 proc. w zestawieniu miesięcznym.

  Produkcja przemysłowa w styczniu 2013 roku wzrosła w 20 działach gospodarki, spadła zaś w 14 – poinformował Główny Urząd Statystyczny.

  W stosunku do stycznia ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 20 (spośród 34) działach przemysłu m.in. w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 9,5 proc., w produkcji papieru i wyrobów z papieru – o 7,2 proc., artykułów spożywczych – o 7,1 proc., urządzeń elektrycznych – o 5,1 proc., w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 4,0 proc., w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 2,1 proc. oraz mebli – o 2,0 proc." – napisano w komunikacie z badań.

  GUS podaje również, że spadek produkcji sprzedanej przemysłu rdr wystąpił w 14 działach.

  "(…) m.in. w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 18,3 proc., wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 9,8 proc., metali – o 9,1 proc., pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 6,0 proc., maszyn i urządzeń – o 4,7 proc., chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 3,3 proc. oraz z gumy i tworzyw sztucznych – o 2,0 proc." – głosi komunikat.

  Ceny produkcji przemysłowej w styczniu 2013 r. spadły o 1,2 proc. rdr, a w ujęciu miesięcznym ceny produkcji wzrosły o 0,1 proc. – podał GUS.

  Ekonomiści w przeprowadzonej przez PAP ankiecie prognozowali, że ceny producentów w styczniu 2013 roku spadły w ujęciu roku o 1,1 proc., a wzrosły mdm o 0,2 proc.

  Ceny produkcji przemysłowej w styczniu 2013 r. spadły o 1,2 proc. rdr, a w ujęciu miesięcznym ceny produkcji wzrosły o 0,1 proc. – podał Główny Urząd Statystyczny.

  Ekonomiści w przeprowadzonej przez PAP ankiecie prognozowali, że ceny producentów w styczniu 2013 roku spadły w ujęciu roku o 1,1 proc., a wzrosły mdm o 0,2 proc.