Produkcja przemysłowa w październiku wzrosła o 1,1 proc.

  Produkcja przemysłowa w Polsce w październiku wzrosła o 1,1 proc. rok do roku, po spadku o 2,2 proc. rok do roku we wrześniu, natomiast w ujęciu miesięcznym wzrosła o 1,9 proc. – podał Eurostat.

  Według GUS produkcja przemysłowa w Polsce w październiku wzrosła o 4,6 proc. rok do roku.
  Jak poinformował GUS, różnice między danymi GUS a Eurostatu wynikają z odmiennych metodologii.

  W przypadku danych w ujęciu miesięcznym Eurostat ok. 50 dni po miesiącu sprawozdawczym podaje w ostatecznym wyliczeniu wskaźnik wyrównany sezonowo, podczas gdy GUS ok. 20 dni po miesiącu sprawozdawczym podaje wskaźnik meldunkowy w rzeczywistym czasie pracy. Z kolei dla danych w ujęciu rocznym Eurostat podaje ostateczny wskaźnik wyrównany dniami roboczymi, a GUS wskaźnik meldunkowy w rzeczywistym czasie pracy.

  Produkcja przemysłowa w strefie euro w październiku 2012 r. spadła o 1,4 proc. miesiąc do miesiąca, podczas gdy poprzednio spadła o 2,3 proc., po korekcie – poinformował w komunikacie urząd statystyczny Eurostat.

  Analitycy spodziewali się tymczasem, że produkcja w ujęciu miesięcznym pozostanie bez zmian.

  Rok do roku produkcja przemysłowa spadła o 3,6 proc. wobec oczekiwanego spadku o 2,4 proc.

  We wrześniu spadek produkcji w ujęciu rocznym wyniósł 2,8 proc., po korekcie.

  W 27 krajach UE produkcja przemysłu spadła w październiku o 1,0 proc. miesiąc do miesiąca, podczas gdy poprzednio spadła o 2,1 proc., po korekcie.

  Rok do roku spadek produkcji w 27 krajach UE wyniósł w październiku 3,1 proc., wobec spadku poprzednio o 2,7 proc. – podali statystycy.