Produkcja i zarządzanie w jednym

Wydaje ci się, że zaawansowane funkcjonalnie roboty i szybkie systemy sterowania maszynami to największe osiągnięcie w dziedzinie systemów automatyzacji przedsiębiorstw? Jeśli tak, powinieneś poznać najnowsze rozwiązania i trendy rozwojowe tej branży ? systemy automatyki nowej generacji.

Niedawno Mitsubishi Electric gościło grupę dziennikarzy z Europy i Stanów Zjednoczonych, którzy mieli okazję zapoznać się z najnowszymi rozwiązaniami systemów automatyki przemysłowej zastosowanych w kilku japońskich przedsiębiorstwach. W relacji z tej wizyty prezentujemy pokrótce filozofię przyświecającą twórcom tych rozwiązań. Ukierunkowani byli na stworzenie sprawnego systemu wymiany informacji między poziomem wytwarzania i sprzedaży produktów, a sferą biznesu i zarządzania w przedsiębiorstwie.

Wszystkie działające na świecie przedsiębiorstwa produkcyjne mają hierarchiczną strukturę systemów, na którą składają się liczne elementy. W czasach, kiedy nie było komputerów, działy produkcji, sprzedaży i zarządzania wymieniały między sobą niezbędne informacje najczęściej drogą papierową (zlecenie, zarządzenia itp.). Wraz z postępującą komputeryzacją poszczególnych działów narastać zaczęły problemy ze sprawną wymianą informacji między nimi. Z problemami komunikacyjnymi zaczęto mieć do czynienia głównie pomiędzy linią produkcyjną a sferą biznesu i zarządzania.

Jak stwierdza Satoshi Takeda, kierownik działu marketingu systemów sterowania w Melco, istniejące obecnie w zakładach produkcyjnych sieci automatyki charakteryzują się wyraźną barierą komunikacyjną pomiędzy systemami informatycznymi działów zarządzania a systemami sterowania i akwizycji danych na poziomie produkcji i sprzedaży. Wynika to przede wszystkim z zaszłości historycznych. Integracja systemów sfery biznesowej ? realizowana głównie w oparciu o komercyjne rozwiązania sieci teleinformatycznych ? postępowała szybciej niż integracja sieciowych systemów automatyki bazujących często na różnych standardach firmowych.