Produkcja energii wzrosła o 3,6% w 2010 r.

    Produkcja energii elektrycznej wzrosła w 2010 roku o 3,6% w stosunku do poprzedniego roku, podał Główny Urząd Statystyczny.

    W 2010 roku produkcja energii elektrycznej wyniosła 157.167 GWh.