Problemy z weryfikacją kalibracji przepływomierzy

    Rafał Janus, inżynier ds. sprzedaży, Dział Przepływomierzy Micro Motion, Emerson Process Management

    Problemy z weryfikacją kalibracji
    Przepływomierze Coriolisa to dziś jedna z dynamicznie rozwijających się technologii pomiarowych. Na chwilę obecną nie wystarczy  tylko posiadanie dobrych właściwości metrologicznych. Użytkownicy oczekują od nich znacznie więcej. Widzimy, że wielu boryka się z problemem weryfikacji kalibracji po kilku latach użytkowania. Potrzebne są do tego przepływomierze wzorcowe (tzw. Master Meter’y), wagi lub inne dokładne wzorce. Kalibracje sprawdzające są to czynności pochłaniające czas i pieniądze. W większości wypadków urządzenia wracają do pracy z niezmienionymi współczynnikami kalibracyjnymi. Oferowane przez nas przepływomierze wychodzą  naprzeciw takim problemom. Posiadają unikalną metodę weryfikacji kalibracji przepływomierza, możliwą do przeprowadzenia na ruchu. Metoda opiera się na kontroli sztywności układu rezonansowego sensora. Poprawnie działający przepływomierz powinien utrzymywać ją na stałym poziomie. Zmiany w tym parametrze są sygnałem o konieczności powtórnej kalibracji. Metoda jest wrażliwa na wszelkiego rodzaju zmiany w strukturze materiałowej rurek, jak również naprężenia zewnętrzne, np. spowodowane nieprawidłowym montażem. 
    Dodatkowo śledzenie trendów zmian daje możliwość proaktywnego planowania działań serwisowych. Użytkownik zawsze może być pewien, że urządzenie działa poprawnie, a eliminując niepotrzebne kalibracje – generowane są znaczne oszczędności.