Problemy w funkcjonowaniu europejskich rynków energii

Komisja Europejska odkryła poważne problemy w funkcjonowaniu europejskich rynków energetycznych. Komisja zapowiada akcje przeciwko firmom, biorącym udział w antykonkurencyjnych działaniach.
Zdaniem Komisji to, iż europejskie rynki energetyczne nie działają jeszcze w pełni na zasadach konkurencyjności, potwierdzają reakcje ze strony przemysłu energetycznego i klientów.
Dlatego KE będzie kontynuować analizę tego problemu i podejmie adekwatne środki w zakresie m.in. unijnych regulacji. Komisja rozpoczęła badanie rynków w czerwcu, gdy Europa i świat stanęły w obliczu wzrastających cen paliw. Analiza miała wykazać, czy dochodzi na nich do antykonkurencyjnych praktyk. Wykryto pięć obszarów, na których rynki „działają wadliwie”. Chodzi m.in. o to, że gaz i elektryczność są w wielu krajach członkowskich nadal skoncentrowane w rękach kilku operatorów – co ma negatywny wpływ na ceny i utrudnia dostęp do tego rynku innym przedsiębiorcom.
KE zwraca też uwagę na niedostateczną przejrzystość w działaniach rynków oraz transgraniczne bariery w dostarczaniu gazu i elektryczności. Według Komisji m.in. ten ostatni problem utrudnia rozwój oraz integrację unijnego rynku energii.