Preactor do planowania produkcji

    W ubiegłym roku 250 przedsiębiorstw produkcyjnych na świecie stało się użytkownikami systemu Preactor. Wśród nich przeważały firmy z sektora farmaceutycznego i produkcji spożywczej oraz ich poddostawców. Według danych producenta w aktualnej sytuacji gospodarczej oczekiwania przedsiębiorstw produkcyjnych koncentrują się na osiągnięciu natychmiastowych oszczędności. Przedsiębiorstwa produkcyjne mają być bardziej skłonne do inwestowania w rozwiązania, które w ich branży udowodniły swoją przydatność i mają odpowiednie referencje.

    ? W naszej opinii to, co obserwujemy w innych krajach Europy w odniesieniu do oczekiwań firm produkcyjnych, będzie miało też zastosowanie w Polsce ? mówi Valérie Goulevitch, dyrektor ds. marketingu Preactor International ? W trudnych czasach firmy poszukując oszczędności będą chciały lepiej wykorzystać już posiadane oprogramowanie, np. wykorzystywany system ERP.

    System Preactor wspomaga działanie systemów klasy ERP, uzupełniając je o harmonogramowanie i planowanie produkcji.