Prąd, woda i gaz pod lupą

  Energia elektryczna, woda czy gaz to podstawowe media, bez których przedsiębiorstwa nie mogłyby funkcjonować. Opłaty za korzystanie z nich mają duży wpływ na koszty produkcji czy funkcjonowania firmy. Media warto więc kontrolować i ograniczać ich wykorzystanie. Służy temu e-usługa do monitorowania i optymalizacji zużycia mediów wdrażana przez AB Industry.
  Oblicza się, że podczas wydobycia 1 kg węgla zużywane są 3?4 l wody, wyprodukowanie 1 kg papieru to już 70 l wody, a 1 kg aluminium potrafi pochłonąć nawet 1200 l wody. Do tego dochodzą koszty innych mediów, które również są niezbędne przy produkcji przemysłowej. ? W dobie ciągłego zwiększania konkurencyjności zakładów produkcyjnych, podnoszenie jakości wytwarzanych produktów czy elastyczność procesu produkcji może już nie wystarczać. Niezbędna jest wiedza o tym, co generuje koszty oraz w jaki sposób można je ograniczać ? mówi Jacek Szempliński, prezes zarządu AB Industry ? Rozwiązaniem jest optymalizacja zużycia poszczególnych mediów na podstawie rzeczywistych danych zbieranych z produkcji ? dodaje.
  Innowacyjna e-usługa wdrażana przez AB Industry polega na monitorowaniu i kompleksowej optymalizacji zużycia mediów. Zalicza się do nich m.in. energia  elektryczna, woda, gaz, ścieki, para, ciepło. System może ponadto monitorować pracę urządzeń czy emisję CO2. Odbiorcą usługi mogą być wszelkiego rodzaju zakłady produkcyjne i usługowe, zakłady energetyczne, oczyszczalnie ścieków, ciepłownie, szpitale, ale także centra handlowe, biurowce, bloki mieszkalne i inne obiekty, korzystające z różnego rodzaju mediów w bieżącej działalności.

  Schemat działania systemu AB Industry do monitorowania i optymalizacji zużycia mediów
  Wdrożony system nadzoruje przebieg procesów zachodzących w monitorowanym obszarze. Jego główne funkcje obejmują zbieranie aktualnych pomiarów, ich wizualizację, sterowanie procesem, alarmowanie oraz archiwizację danych.
  Informacje zbierane przez urządzenia pomiarowe w obiekcie klienta są przetwarzane wewnątrz firmy lub też mogą być przesyłane łączem internetowym na serwery AB Industry. Tam są przetwarzane przez specjalną aplikację i analizowane przez inżynierów. Odbiorca e-usługi może mieć dostęp do wyników analizy on-line, niezależnie od miejsca położenia przedsiębiorstwa w Polsce czy na świecie. Dzięki temu nie obciążana jest wewnętrzna infrastruktura informatyczna firmy korzystającej z e-usługi.
  Monitorowanie mediów umożliwia klientom poznanie rzeczywistych danych o bieżącym i przewidywanym zużyciu mediów w poszczególnych działach czy obiektach. Dzięki zebranym danym i ich analizie możliwa jest optymalizacja zużycia mediów oraz szybkie i aktywne zarządzanie procesami ? stały monitoring służy np. zapobieganiu nieplanowanym przestojom. W konsekwencji możliwe jest odpowiednie dobranie taryfy do potrzeb firmy i obniżenie kosztów działalności firmy związanych z wykorzystywaniem mediów.
  Do innowacyjnych cech projektu zalicza się także kompleksowość rozwiązania polegająca na optymalizacji zużycia wszystkich mediów w ramach jednej e-usługi. Dodatkowo może ona być realizowana niezależnie od stanu informatyzacji klienta i z minimalnym zaangażowaniem jego zasobów ludzkich i technicznych.
  Projekt e-usługi wdrażanej przez AB Industry jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Innowacyjność produktu została doceniona przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, która w listopadzie br. przyznała AB Industry pierwsze miejsce w konkursie na Najbardziej innowacyjną e-usługę 2009 r. www.automatyka.abindustry.com