Porozumienie o kształceniu kadr dla energetyki odnawialnej na Śląsku

  Zespół Szkół Łączności w Katowicach, który kształci techników urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, będzie korzystał z laboratoriów, gdzie m.in. badana jest sprawność instalacji solarnych. Porozumienie w tej sprawie szkoła zawarła z katowickim Euro-Centrum.

  Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum w Katowicach specjalizuje się w m.in. w zagadnieniach energooszczędnego budownictwa oraz odnawialnych źródeł energii (OZE). Dzięki unijnym środkom w parku powstały nowoczesne laboratoria i pracownie warsztatowe. W ramach Centrum Szkoleniowego Nowoczesnych Technik Grzewczych działa np. pracownia kotłów centralnego ogrzewania oraz centrum testowania systemów solarnych.
   
  Specjaliści wskazują, że w najbliższych latach będzie rosnąć zapotrzebowanie na pracowników znających się na instalacjach i systemach energetyki odnawialnej. Dlatego Zespół Szkół Łączności w Katowicach, jako jedna z pierwszych szkół w Polsce, uruchomił kierunek, gdzie kształcą się technicy-instalatorzy takich urządzeń i systemów.
   
  W ramach współpracy z Euro-Centrum w przyszłym roku młodzież będzie korzystać z doświadczeń parku naukowo-technologicznego we wdrażaniu technologii i systemów energooszczędnych, a także uczyć się ich praktycznego wykorzystania i obsługi. Chodzi o przekazanie uczniom praktycznych umiejętności w tym zakresie.
   
  W katowickim centrum testowania systemów solarnych dostępne są najnowocześniejsze techniki sprawdzania jakości i parametrów kolektorów słonecznych. Znajdująca się tam instalacja jest skonstruowana na bazie symulatora natężenia promieniowania słonecznego – składa się z pola ośmiu lamp, sztucznego nieba, układu wentylacyjnego, termostatu, czujników temperatury oraz urządzenia do generowania danych.
   
  Urządzenie służy do badania sprawności kolektorów słonecznych wykorzystujących jako nośnik ciepła mieszaninę wody i glikolu. Jego zadaniem jest pomiar wydajności kolektorów solarno-termicznych. Unikatową cechą tego sprzętu jest możliwość bardzo precyzyjnego ustawienia lamp w stosunku do badanej powierzchni, co podnosi jakość prowadzonego badania i wpływa na jego powtarzalność.
   
  Laboratorium wyposażył w specjalistyczną aparaturę jeden z wiodących ośrodków rozwijających technologie solarne ? niemiecka firma PSE AG z Freiburga.
   
  Przedstawiciele Parku chcą, by docelowo dysponował on pełną infrastrukturą niezbędną przedsiębiorstwom i zespołom naukowym do prowadzenia działalności badawczej, ukierunkowanej m.in. na wdrożenia technologii energooszczędnych w budownictwie.
   
  Dwa kolejne laboratoria: efektywnego użytkowania energii oraz integracji i zarządzania rozproszonymi źródłami energii znajdą się w powstającym w Parku biurowcu pasywnym, który będzie zużywał kilkakrotnie mniej energii od standardowych budynków. To drugie laboratorium posłuży do działalności doradczo-projektowej w zakresie diagnostyki i monitoringu pracy sieci, zwiększenia efektywności energetycznej budynków czy opracowywania i wdrażania specjalistycznego oprogramowania dla potrzeb energetyki.
   
  Katowicki park naukowo-technologiczy Euro-Centrum bierze już udział w kształcenia przyszłych inżynierów, współpracując ze studentami kierunków technicznych i uczniami szkół średnich. Udostępnia pracownie szkoleniowe przeznaczone m.in. dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie projektowania, instalacji i obsługi urządzeń oraz systemów wykorzystujących odnawialne źródła energii.(PAP)