Polskie automatyczne parkingi

    Warszawa już niedługo zacznie korzystać z dobrodziejstw automatycznych parkingów. System Autopark, zaprojektowany przez polskich inżynierów z przedsiębiorstwa Firmach, będzie działał między innymi na ulicy Złotej oraz na placu przy ul. Sienkiewicza i Zgoda (w samym centrum miasta). W kamienicy przy Złotej 1 bez naruszenia struktury budynku zmieści się 38 samochodów (patrz zdj. obok). Z kolei w Śródmieściu w wykopie o głębokości 15,5 m będzie mogło parkować 300-400 aut. Kierowca zostawi samochód na stanowisku wjazdowo-wyjazdowym. Układ mechaniczno-elektryczny odbierze auto z tego stanowiska i wstawi je na stelaż, którego konstrukcja zapewnia oszczędność miejsca większą niż w dotychczasowych systemach parkingowych. Za ?układanie? pojazdów na stelażach odpowiada dźwig samojezdny z platformą przenoszenia pionowego i opcją obrotu (tak, by pojazd mógł być wydawany przodem do wyjazdu). Ruchy jazdy, przenoszenia / opuszczania mogą zachodzić jednocześnie ? zależnie od potrzeby. Po przemieszczeniu układnicy i jej platformy do wybranego automatycznie stanowiska podajnik platformy przesuwa paletę z pojazdem (lub bez) na to stanowisko, a układnica jest gotowa do wykonania następnej operacji ? przyjęcia lub wydania kolejnego pojazdu. Autopark może mieć zastosowanie w budynkach biurowych, centrach handlowych, obiektach usługowych (np. banki, hotele, dworce kolejowe i lotnicze) i budynkach mieszkalnych. Zainteresowani mogą obejrzeć wersję demonstracyjną systemu w Instytucie Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie (IMBiGS). System opracowała Firma Inżynierii Rozwoju Miasta Andrzej Chrzanowski (Firmach) przy współpracy z Politechniką Warszawską, Centrum Badań Kosmicznych PAN oraz IMBiGS.