Polski rynek urządzeń do pomiaru poziomu

Najczęściej nabywanymi od dostawców i najczęściej instalowanymi u użytkowników są mierniki/sygnalizatory radarowe. W 61% zakładów widoczna jest tendencja do wymiany rozwiązań mechanicznych na elektroniczne w systemach pomiarowych poziomu. Według dostawców przy wyborze urządzeń najistotniejsza jest niezawodność, a najrzadziej brana pod uwagę jest rada sprzedawcy. Użytkownicy przy zakupie urządzeń do pomiaru poziomu najczęściej zwracają uwagę na niezawodność nabywanego produktu.
Z informacji zebranych od dostawców przez czasopismo Control Engineering Polska wynika, że w przypadku 75% ankietowanych odnotowali oni wzrost sprzedaży urządzeń do pomiaru poziomu w 2010 roku w porównaniu do 2009 roku. Ilość przeprowadzonych transakcji zwiększyła się o 1040%. 25% respondentów nie odnotowało żadnych zmian w wysokości sprzedaży. Dodatkowo 64% dostawców twierdzi, że w aktualnym roku również wzrośnie liczba zawartych przez nich kontraktów na urządzenia do pomiaru poziomu. Taka sytuacjia ma być związana z rozwojem rynku (więcej projektów dotyczących pomiaru poziomu), czy też wprowadzeniem do oferty nowych produktów. Pozostali ankietowani nie mają zdania na ten temat.
W przypadku użytkowników poziom wydatków na urządzenia do pomiaru poziomu w 2011 roku wygląda następująco:

 • 39% nie zamierza wydać więcej pieniędzy na urządzenia niż w 2010 roku,
 • 36% chce zwiększyć wydatki,
 • 25% nie ma zdania.

Czynniki zakupowe
Urządzenia do pomiaru poziomu nabywane są najczęściej przez firmy z branż: wodno-kanalizacyjnej oraz chemicznej (po 50% odpowiedzi dostawców). Trochę mniej niż połowa klientów pochodzi z sektora energetycznego i spożywczego. 25% nabywców to reprezentanci branży paliwowej oraz farmaceutycznej. Najrzadziej mierniki/sygnalizatory do pomiaru poziomu kupuje kosmetyka, a także firmy zajmujące się aplikowaniem urządzeń automatyki (wykres 1).
Użytkownicy przy zakupie urządzeń do pomiaru poziomu najczęściej zwracają uwagę na niezawodność nabywanego produktu (92% odpowiedzi). 46% respondentów podejmuje decyzję zakupową po zapoznaniu się z dokładnością pomiaru. Dla 27% z nich liczy się własne przekonanie, a dla 3%  rada sprzedawcy. Czynnikami wpływającymi na zakup są również cena, bezpieczeństwo użytkowania, poziom SIL, wyjścia przekaźnikowe oraz komunikacja bezprzewodowa.

Poprosiliśmy dostawców, aby określili, czym kierują się ich klienci przy wyborze mierników/sygnalizatorów do pomiaru poziomu. Odpowiedzi tej grupy sondowanych potwierdziły, że najistotniejsza jest niezawodność, a najrzadziej brana pod uwagę jest rada sprzedawcy (wykres 2).
A na jakie elementy według nich powinni zwracać uwagę użytkownicy, decydując się na instalację tego typu urządzeń w zakładzie? Przede wszystkim najważniejsze jest zebranie informacji o mierzonym medium. W tym przypadku należy ustalić jego:

 • rodzaj – ciecz czy medium sypkie,
 • parametry medium  temperatura, ciśnienie,
 • właściwości  agresywne, nieagresywne, możliwość krzepnięcia itp.

Bardzo ważny jest właściwy wybór rodzaju czujnika do materiału, którego poziom ma być mierzony. Urządzenie powinno być odporne na trudne i ekstremalne warunki pracy.
Kolejnymi istotnymi elementami są: warunki otoczenia (czy występują czynniki, które mogą zakłócić pomiar) oraz rodzaj i parametry zbiornika. Urządzenie powinno być niezawodne i wykonywać pomiary bardzo dokładnie. Niezbędne jest również bezpieczeństwo pracy– produkty powinny mieć wszystkie wymagane certyfikaty i atesty.
Zakupione przez użytkowników mierniki/sygnalizatory do pomiaru poziomu według 57% ankietowanych spełniły pokładane w nich nadzieje pod względem finansowym, jak też technicznym. 17% twierdzi, że tylko pod względem finansowym, 13%  pod względem technicznym (wykres 3).
Współpraca z dostawcami
Sondowani użytkownicy określili, jakie mają wymagania wobec swoich dostawców urządzeń do pomiaru poziomu. Jak zawsze istotne zagadnienie stanowi adekwatność ceny do wartości użytkowej oferowanych produktów. Chcieliby również obniżenia cen. Dla respondentów ważna jest też stabilność firmy w długim horyzoncie czasowym.

Odrębną kwestią jest sprawne wsparcie techniczne i serwisowe. Powinno być sprawne, niezawodne i na czas. Podobnie jest z dostawą zakupionych produktów. Od dostawców wymagane jest także wsparcie przy uruchomieniu i konfiguracji urządzeń do pomiaru poziomu, doradztwo w zakresie doboru urządzeń i rozwiązań do konkretnych aplikacji, rzetelność oraz unowocześnianie rozwiązań.
Popularni producenci
W ofercie dostawców ankietowanych przez Control Engineering Polska znajdują się mierniki/sygnalizatory do pomiaru poziomu następujących firm (kolejność alfabetyczna): ABB, Abm Sensor Technology, Aplisens, Bernstein, Berthold Technologies, Captron, DINEL, Emerson Process Management, IFM Electronic, Jola Spezialschalter K. Mattil & Co. KG, KROHNE, Labko, Meder, Microsonic, NIVELCO Process Control, Omron, Panasonic, Pepperl+Fuchs, Rosemount, Saab Marine Electronics, Sick, Siemens, Uniprod-Components oraz VEGA.
W zakładach zainstalowane są najczęściej urządzenia do pomiaru poziomu firmy Endress+Hauser oraz Aplisens. Równie często użytkownicy wykorzystują produkty firm: VEGA, Siemens i NEGELE. Inne zamontowane mierniki/sygnalizatory zostały wytworzone przez firmy (kolejność alfabetyczna): Baumer Electric, Emerson Process Management, HYDAC International, Keller-Druckmesstechnik, KROHNE, NIVELCO Process Control, Saab Marine Electronics, Sartorius, Schneider Electric, Turck oraz WIKA Polska.
Mierzone medium
Sprzedawane przez dostawców rozwiązania pomiarowe najczęściej wykorzystywane są zarówno do sygnalizacji, jak też mierzenia poziomu. Urządzenia oferowane przez 83% respondentów mogą służyć do mierzenia poziomu cieczy i materiałów sypkich. W przypadku 17% badanych – tylko do pomiarów cieczy.

Z informacji uzyskanych od 54% użytkowników wynika, że zainstalowane w ich zakładach rozwiązania pomiarowe mają umożliwiać mierzenie poziomu. Według 41% ankietowanych tyle samo rozwiązań stosowanych jest do sygnalizacji i mierzenia poziomu, a w przypadku tylko 5% sondowanych – pozwalają na sygnalizację poziomu. W przedsiębiorstwach najczęściej opomiarowanym (pod kątem poziomu) jest medium w postaci cieczy (73% odpowiedzi). 19% respondentów bada zarówno ciecze, jak i materiały sypkie. Natomiast 8% – materiały sypkie.
Większości kupowanych rozwiązań nie stawia się ograniczeń co do kontaktu czujnika z mierzonym medium (92% odpowiedzi dostawców). Tylko niewielkiej liczbie urządzeń stawiany jest wymóg zastosowania metod jedynie bezkontaktowych (wykres 3). 33% ankietowanych użytkowników preferuje rozwiązania bezkontaktowe, dla 44% są one obojętne, a 22% sondowanych ich nie potrzebuje.
Popularne produkty
W ofercie trzech czwartych dostawców znajdują się tylko czujniki przewodowe. Tego typu urządzenia zainstalowane są w  95% zakładów. Jedna czwarta ankietowanych dystrybutorów i producentów ma w asortymencie oprócz czujników przewodowych także bezprzewodowe. Obydwa rodzaje urządzeń ma zamontowane tylko 5% użytkowników.
83% ankietowanych dostawców oferuje mierniki/sygnalizatory poziomu ultradźwiękowe. Trzy czwarte z nich sprzedaje mierniki/sygnalizatory pojemnościowe oraz pływakowe. Ponad połowa respondentów ma w asortymencie urządzenia radarowe, wibracyjne, a także hydrostatyczne. 42% dostawców dostarcza mierniki/sygnalizatory mikrofalowe lub laserowe, a 33% – nurnikowe i rotacyjne. Najrzadziej oferowane są mierniki/sygnalizatory poziomu izotopowe. Innymi dostępnymi produktami są: impedancyjne, magnetyczne, konduktancyjne oraz typu sonar.

Najczęściej nabywanymi od dostawców są mierniki/sygnalizatory radarowe i ultradźwiękowe (50% odpowiedzi). Dużą popularnością cieszą się również pływakowe (42%), wibracyjne (33%), hydrostatyczne, pojemnościowe, mikrofalowe (po 25%), laserowe, rezystancyjne, magnetyczne, a także magnetostrykcyjne (po 8%).
Użytkownicy natomiast kupują najczęściej mierniki/sygnalizatory poziomu ultradźwiękowe i hydrostatyczne. Popularne są również urządzenia radarowe i wibracyjne. Najrzadziej nabywane są mierniki/sygnalizatory laserowe, mikrofalowe, nurnikowe, izotopowe (wykres 4).
W 61% zakładów widoczna jest tendencja do wymiany rozwiązań mechanicznych na elektroniczne w systemach pomiarowych poziomu, w 11% – nie. 28% ankietowanych nie potrafi wypowiedzieć się na ten temat (wykres 5).
Istotne technologie i rozwiązania
Poprosiliśmy dostawców i użytkowników, aby określili, jakie ich zdaniem istotne technologie/rozwiązania zostały wprowadzone w ostatnim czasie do pomiaru poziomu. Według użytkowników są to przede wszystkim:

 • technika radarowa,
 • technika ultradźwiękowa,
 • pomiary bezdotykowe o wąskiej wiązce pomiarowej oraz bezdotykowe o dużym zakresie pomiarowym,
 • zwiększenie dokładności wskazań i odporność na zakłócenia,
 • zdalna diagnostyka,
 • bezprzewodowa transmisja danych przy braku zewnętrznego zasilania,
 • możliwość pomiaru cieczy o wysokich temperaturach,
 • wymagany poziom SIL, redundancja,
 • komunikacja Fieldbud Fundation.

Dostawcy wskazują natomiast na:

 • technologię radarową,
 • technologię wibracyjną,
 • technologię ultradźwiękową,
 • poziom bezpieczeństwa SIL2/SIL3,
 • pływaki zamknięte w magnetycznych płynowskazach,
 • wygięte przyłącza,
 • sondy konduktancyjne, które są stosunkowo niedrogim rozwiązaniem i świetnie się sprawdzają przy pomiarze cieczy przewodzących, szczególnie wtedy, gdy nie ma zbyt dużo miejsca w zbiorniku.

Trendy na rynku pomiaru poziomu
Rynek pomiaru poziomu wciąż się rozwija. Widoczne są na nim różne trendy, o wymienienie których poprosiliśmy dostawców.
– Ceny tego typu produktów minimalnie wzrosły, spowodowane to jest ogólnoświatowym wzrostem surowców – mówi Sebastian Jurga, doradca techniczny z CONTRA. – Klienci w większości korzystają z wypróbowanych metod pomiarowych i starają się trzymać określonych standardów.
Daniel Gonet, menedżer ds. produktu z IFM Electronic dodaje, że ze względu na cenę popularne są czujniki pływakowe, a przy pomiarze poziomu mediów sypkich coraz popularniejsze są czujniki radarowe. Według Sławomira Wąsowicza, kierownika działu poziomów z firmy Introl, widoczna jest tendencja przejmowania rynku ultradźwięków przez urządzenia radarowe. Również wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, zastępuje się urządzenia izotopowe urządzeniami nieizotopowymi.
– Widoczne jest parcie rynku na obniżaniecen, z czym się wiąże niestety pogorszenie standardów, w tym standardów bezpieczeństwa – uzupełnia Cezary Szmeja, produkt manager, specjalista z Emerson Process Management. – Ludzie decydujący o pieniądzach wiedzą to, godzą się z tym, licząc, że „może nic się nie stanie”.
Coraz bardziej popularne są nowe technologie pozwalające na bezkontaktowy pomiar poziomu.
CE

Uczestnicy raportu
ABB_www.ktekcorp.com
AUTOMATECH_www.automatech.pl
Automatic Systems Engineering_www.ase.com.pl
CONTRA_www.contra-polska.pl
Emerson Process Management_www.emersonprocess.pl
ifm electronic_www.ifm.com/pl
INTROL_www.introl.pl
KROHNE Polska_www.krohne.pl
NIVELCO-POLAND_www.nivelco.pl
SIMEX_www.simex.pl
TME Transfer Multisort Elektronik_www.tme.eu
Uniprod Components_www.uniprod.pl