Polski rynek przepływomierzy

    Andrzej Wowkostryl, dyrektor, UNIPROD-Components
    Polski rynek przepływomierzy
    Na polskim rynku spotykamy kilka rodzajów przepływomierzy stosowanych do pomiaru przepływu cieczy. Najbardziej rozpowszechnione są przepływomierze elektromagnetyczne. Stosowane są również przepływomierze ultradźwiękowe, turbinowe, masowe.
    Na naszym rynku istnieje duża konkurencja w tej branży. Oprócz znanych  producentów zagranicznych istnieje od ponad 20 lat kilka firm krajowych, których produkty nie ustępują zagranicznym, a ponadto są tańsze. 
    Czynnikami, które sprzyjają rozwojowi rynku tych urządzeń, są możliwości ich wykorzystania w bardzo trudnych warunkach pomiaru. Są to: wysoka temperatura, skład chemiczny medium, szeroki zakres pomiarowy, trudne warunki zabudowy, łatwość odczytu wyniku pomiaru i przesyłania ich na duże odległości np. przez GSM. Wadą może być czasem ich cena, ale na dzień dzisiejszy nie ma lepszych rozwiązań. Obecnie obserwuje się w tej dziedzinie położenie nacisku na rozwój oprogramowania, które pozwala na większe możliwości wykorzystania wyników pomiaru. W ostatnich latach pojawiły się na rynku przepływomierze z zasilaniem bateryjnym, które mogą być instalowane w terenie, gdzie nie ma dostępu do sieci energetycznej lub jej doprowadzenie nie ma ekonomicznego sensu. Można również zakupić urządzenia z zasilaniem solarnym