Polski rynek kalibratorów ciągle się rozwija…

    Łukasz Nowak, Instrumentation Technical Support, ABB

    Polski rynek kalibratorów ciągle się rozwija…
    Jak w każdej innej dziedzinie, również na rynku wszelkiego rodzaju kalibratorów panuje duża konkurencja. Każdy znaczący producent AKPiA ma w swojej ofercie co najmniej jeden typ kalibratora. Sam rynek natomiast jest bardzo mały. Jedynie dla dużych zakładów przemysłowych, gdzie jest do skalibrowania/sprawdzenia kilkaset przetworników, zakup własnego kalibratora jest opłacalny. Pozostali klienci kupujący to głównie firmy dokonujące kalibracji na zlecenie. Mimo wszystko rynek tego typu urządzeń ciągle się rozwija, gdyż jest zapotrzebowanie na szybką weryfikację wskazań oraz kalibrację urządzeń, a najlepiej, żeby to zrobić na obiekcie. Klienci coraz częściej domagają się skrócenia czasu potrzebnego do zweryfikowania wskazań urządzeń oraz dokonania ewentualnej korekty. Są to żądania uzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia, ponieważ im krócej urządzenie będzie zdjęte z instalacji, tym mniejsze straty ponosi jego właściciel. W chwili obecnej kilka firm może już weryfikować wskazania przepływomierzy elektromagnetycznych na instalacjach za pomocą specjalnych programów oraz urządzeń. Sama weryfikacja w tym przypadku przestaje jednak wystarczać. Coraz częściej słychać pytania o możliwość w przyszłości kalibracji tego typu urządzeń na instalacji.