Polski Program Efektywnego Wykorzystania Energii w Napędach Elektrycznych

    Polski Program Efektywnego Wykorzystania Energii w Napędach Elektrycznych "PEMP" , współfinansowany ze środków GEF/UNDP, działając na podstawie Umowy zawartej z UNDP, zaprasza producentów silników elektrycznych do wzięcia udziału w realizacji programu mającego za cel transformację rynku silników elektrycznych poprzez wykorzystanie mechanizmu bodźców finansowych. Cel ten będzie realizowany poprzez system dopłat z funduszy GEF/UNDP skierowanych do producentów silników elektrycznych. Dopłaty przeznaczone będą do wyprodukowanych i sprzedanych na rynek polski silników energooszczędnych klasy eff1.
    Program realizowany będzie w latach od 2005 do 2008.
    W programie mogą brać udział zarówno producenci krajowi jak wyłączni przedstawiciele firm zagranicznych na Polskę.
    Informacje na temat programu oraz sposobu składania zgłoszeń znajdują się na stronie internetowej: www.pemp.pl

    Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać również w: Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A.00-560 Warszawa, ul. Mokotowska 35 tel. 22 626 09 10, fax. 22 626 09 11, kape@kape.gov.pl