Polski produkt 2004 roku

Doganiamy Amerykę?
Polacy nie gęsi?
Już od 18 lat w Stanach Zjednoczonych redakcja Control Engineering szuka najlepszych produktów. Oceniane są one przez redaktorów według trzech kryteriów: użyteczności w przemyśle, zaawansowania zastosowanej techniki i wpływu na rynek. W tym roku wyłoniono tam aż 40 produktów, z czego w Polsce dostępnych jest aż 25. Dla porównania w zeszłym roku, kiedy w Polsce po raz pierwszy zostały wręczone nagrody, na rynku polskim było tylko 11 produktów.
Listę zwycięzców 2004 roku i szczegółowe informacje na ich temat znajdziecie Państwo w marcowym wydaniu CE Polska.
W tym roku nie tylko polskie oddziały, dostawcy, ale także my, redakcja Control Enginerring Polska przeprowadziliśmy badania na polskim rynku. Rozesłaliśmy ankietę wśród wybranej grupy prenumeratorów, którzy ocenili wszystkie produkty, o których informowaliśmy na łamach naszego czasopisma według wymienionych wyżej trzech kryteriów.
Wśród tych, którzy wskazali zwycięzców, znaleźli się: główny automatyk, kierownik projektu, specjalista ds. aparatury kontrolno-pomiarowej, inspektorzy nadzoru ds. automatyki, specjaliści ds. wdrożeń i oczywiście wielu innych ekspertów związanych z automatyką.
W ten sposób zostało wyłonionych 12 zwycięzców w 8 kategoriach. Poniżej lista zwycięskich produktów.
Wszystkim firmom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na rynku polskim i w rozszerzonej UE, a może i za oceanem.
Już teraz zapraszamy do zgłaszania produktów do konkursu na Produkt Roku w 2005 (formularz zgłoszeniowy można znaleźć na naszej stronie internetowej).

ZAAWANSOWANE PRZETWARZANIE I REGULACJA
ex aequo
Nowa seria komputerów przemysłowych Beckhoff C63xx Beckhoff  Automation sp. z o.o.
i
Sterownik bezpieczeństwa Guard PLC 1600, 1800
Rockwell Automation sp. z o.o.

WBUDOWANE SYSTEMY STEROWANIA
System wizyjny V530-R160
Omron Electronics sp. z o.o

URZĄDZENIA POMIAROWE, CZUJNIKI
Przepływomierz z opcją  regulatora przepływu
NIVELCO-POLAND sp. z o.o.

STEROWANIE DYSKRETNE I SYGNALIZATORY STANU
SMS Switch Butler ? SMSB48
ASTAT sp. z o.o.

STEROWANIE DYSKRETNE/ ZAAWANSOWANE PRZETWARZANIE I REGULACJA
Rodzina modułowych wysp zaworowych MPA
Festo sp. z o.o.

SILNIKI, NAPĘDY I STEROWANIE NIMI
ex aequo
SyPTPro ? nowa wersja oprogramowania
Emerson-Control Techniques
i
Nowe urządzenia rozruchowe dla silników 45kW
Relpol SA

SIECI I KOMUNIKACJA
Radiomodemy Satelline ? 3AS(d)/3AS(d) EPIC
ASTOR sp. z o.o.

INTEGRACJA DANYCH I PROGRAMÓW
AutoCAD Electrical
Autodesk SA Przedstawicielstwo
w Polsce

INTERFEJSY UŻYTKOWNIKA (HMI)
Kompaktowe terminale operatorskie  SAIA-Burgess PCD7.D23x
SABUR sp. z o. o.

NAGRODA REDAKCJI  ? PROJEKT ROKU 2004
Mierniki z wielobarwnymi bargrafami   typu NA3, NA5 i NA6
LUMEL SA


SMS Switch Butler ­ SMSB48
ASTAT sp. z o.o. ? Poznań
SMS Switch Butler umożliwia poprzez wysłanie z telefonu komórkowego SMS-a załączanie lub wyłączanie różnego rodzaju urządzeń (np. ogrzewania w domku letniskowym). Niezależnie od siebie mogą być załączone lub wyłączone 4 różne urządzenia. Wykonanie tych czynności potwierdzone jest zwrotnym SMS-em.
Oprócz tego wykorzystując dodatkowe cyfrowe wejścia Butler może nadzorować do 8 różnych urządzeń. Każda zmiana stanu w nadzorowanym urządzeniu jest przekazywana SMS-em do użytkownika (np. załączenie i wyłączenie: urządzenia alarmowego, ogrzewania, drzwi wejściowych, pompy itp.).
Zależnie od oferowanych usług przez operatora telefonii komórkowej SMS-y mogą być także przekierowane na faks lub e-mail.
Wbudowana funkcja ?Timer? umożliwia włączenie lub wyłączenie urządzenia w zakresie od 1 sek. do 24 godzin.
Specjalne oprogramowanie (opcja) umożliwia kilka dodatkowych wygodnych dla użytkownika rozwiązań takich jak:

 • zmianę ustawionych fabrycznie tekstów SMS,
 • określenie, który z użytkowników przy jakim zdarzeniu powinien być zaalarmowany,
 • określenie kto jest uprawniony do załączania urządzeń,
 • ustawienie sekwencyjnego alarmowania.

SMS Switch Butler współpracuje ze standardowymi kartami SIM telefonii komórkowej. www.astat.com.pl

 • Zdalne załączanie i wyłączanie urządzeń, kontrola i nadzór nad nimi za pomocą SMS-a
 • Butler może załączyć lub wyłączyć 4 różne urządzenia
 • Wykorzystując cyfrowe wejścia Butler może nadzorować do 8 różnych urządzeń
 • Wszystkie wykonane operacje potwierdzone są zwrotnym SMS-em

Radiomodemy Satelline ­ 3AS(d)/3AS(d) EPIC

ASTOR sp. z o.o.

SATEL Oy

W systemach automatyki przemysłowej najczęściej stosowanym sposobem łączenia urządzeń kontrolno-pomiarowych jest kabel szeregowy, którego położenie nie zawsze jest opłacalne lub czasami wręcz niemożliwe. Problemy te rozwiązują bezprzewodowe sieci szeregowe, pozwalające na przesyłanie danych pomiędzy urządzeniami wyposażonymi w porty szeregowe za pośrednictwem fal radiowych. W systemach rozproszonych popularnością cieszą się radiomodemy Satelline ? 3AS(d)/3AS(d) EPIC fińskiej firmy SATEL Oy. Podstawowymi zaletami opartej na nich bezprzewodowej sieci są: niezależność od operatora, obsługa dużej liczby urządzeń, możliwość użycia w aplikacjach mobilnych, łatwa diagnostyka systemu, komunikacja w trybie online, niskie koszty eksploatacji, wysoka niezawodność transmisji. Urządzenia te charakteryzują się przezroczystością wobec stosowanych protokołów transmisji. Pozwala to na łatwe tworzenie sieci opartych na dowolnym protokole szeregowym.
Radiomodemy Satelline-3AS(d) EPIC (moc max. 10 W) są w pełni kompatybilne z radiomodemami Satelline-3AS(d) (moc max. 1 W), dlatego można je łączyć w jednej sieci radiowej, optymalizując tym samym koszty danej instalacji. Aby zwiększyć zasięg transmisji wszystkie radiomodemy Satelline-3AS(d)/3AS(d) EPIC mogą pracować w trybie stacji retransmisyjnej. Pracują one w wielu systemach, w trudnych warunkach przemysłowych (zdalne sterowanie i monitoring sieci wodno-kanalizacyjnych, węzłów ciepłowniczych, telemetria w gazownictwie, sieć telemetrycznego monitoringu hydrologiczno-metrologicznego realizowana w ramach projektu pod nazwą ?System Monitoringu i Osłony Kraju? ? około 550 urządzeń Satelline). W Polsce zostało zainstalowanych już ponad 2000 radiomodemów Satelline. www.astor.com.pl

 • Niezależność od operatora
 • Obsługa dużej liczby urządzeń
 • Możliwość użycia w aplikacjach mobilnych
 • Łatwa diagnostyka systemu
 • Komunikacja w trybie online
 • Niskie koszty eksploatacji
 • Wysoka niezawodność transmisji

Niezawodny odczyt kodów dwuwymiarowych, system wizyjny V530-R160
Omron Electronics sp. z o.o.
V530-R160 jest systemem wizyjnym przeznaczonym do detekcji i odczytywania kodów dwuwymiarowych 2D.
Jest to urządzenie niezbędnedla zapewnienia właściwej kontroli i weryfikacji obiektów w przemyśle farmaceutycznym ? zgodnie z wymaganiami norm FDA, przemyśle elektronicznym ? przy detekcji montowanych elementów, jak również w przemyśle samochodowym ze względu na różnorodność stosowanych podzespołów oraz wszędzie tam gdzie ograniczona pojemność kodów paskowych wymusza stosowanie kodów 2D.
V530 zapewnia odczyt większości kodów dwuwymiarowych stosowanych na rynku europejskim, japońskim czy amerykańskim. Zastosowanie kamer z inteligentnym oświetleniem pozwala na pewny odczyt kodów na płaskich i nierównych powierzchniach pod różnymi kątami.
Wbudowane programowe filtry obrazu ograniczają w znaczący sposób wpływ zanieczyszczeń, tła, uszkodzeń i refleksów na prawidłowość odczytu. System kompensacji położenia kodu ułatwia montaż kamery ze względu na możliwość niwelacji przemieszczenia kodu w polu widzenia kamery czy obrotu kodu w zakresie 360O. System umożliwia podłączenie i jednoczesny odczyt informacji z dwóch kamer.
Programowanie V530 odbywa się za pomocą konsoli programującej, co nie wymaga stosowania specjalizowanych komputerów przemysłowych. System nie jest wrażliwy na trudne warunki pracy.
Wejścia wyzwalające pozwalają na bezpośrednie podłączenie czujnika wyzwalającego, stwierdzającego obecność obiektu z naniesionym kodem, bez potrzeby stosowania urządzeń pośredniczących. http://www.omron.com.pl

 • Przeznaczony do detekcji i odczytywania kodów dwuwymiarowych 2D
 • Zaawansowane systemy analizy i korekcji obrazu
 • Wbudowane programowe filtry obrazu
 • Wbudowane standardowe wejścia i wyjścia cyfrowe oraz port RS232C/RS485
 • Jawny protokół transmisji szeregowej

Nowa wersja oprogramowania SyPTPro
Emerson-Control Techniques
Aby zdobyć przewagę nad konkurencją producenci maszyn i urządzeń (OEM?s) oraz końcowi użytkownicy optymalizują procesy produkcyjne poprzez:

 • zwiększanie wydajności produkcji,
 • zwiększanie jakości (dokładności) wytwarzanych towarów,
 • skracanie czasów przestawiania maszyn,
 • wydłużanie czasookresu pomiędzy przeglądami,
 • skracanie czasu przeglądów i napraw.

Firma Emerson Industrial Automation ? Control Techniques wprowadziła nową wersję oprogramowania o nazwie SyPTPro (System Programming Toolkit Professional), która obejmuje napędy AC i DC, serwonapędy i moduły opcjonalne.

Program ten zapewnia między innymi pisanie programów w trzech językach: w postaci bloków funkcjonalnych zgodnych z normą IEC 61131-3, w postaci drabinkowej, zgodny z IEC 61131-3 ? znany programistom sterowników PLC oraz w języku DPL (Drive Programming Language). Program zapewnia także monitorowanie i diagnozowanie w czasie rzeczywistym problemów występujących podczas pracy urządzenia, dzięki czemu redukuje czasy uruchamiania maszyn i urządzeń oraz redukuje czasy przestoju maszyn.
Program umożliwia dostęp do wszystkich parametrów napędów pracujących w sieci. http://www.controltechniques.com
Program zapewnia między innymi:

 • Pisanie programów w trzech językach
 • Monitorowanie i diagnozowanie w czasie rzeczywistym problemów występujących podczas pracy urządzenia
 • Dostęp do wszystkich parametrów napędów pracujących w sieci

Rodzina modułowych wysp zaworowych MPA
Festo sp. z o.o.
MPA to najnowsza rodzina modułowych wysp zaworowych umożliwiająca wykorzystanie dowolnego standardu komunikacyjnego. Stanowi optymalny, inteligentny interfejs pomiędzy głównym systemem sterowania a napędami i zespołami kontrolno-pomiarowymi maszyn i urządzeń. Wyspy zaworowe MPA znajdują zastosowanie niemal we wszystkich branżach, od urządzeń mechatronicznych do złożonych procesów przetwórczych.
Bez względu na to czy wyspy są wyposażone w przyłącza fieldbus, multipol albo zawory, są łączone indywidualnie ? MPA zapewnia najbardziej nowoczesną technikę w odniesieniu do wysp zaworowych. Wykonane z metalu zawory i płyty przyłączeniowe są przystosowane do pracy w najcięższych warunkach.
Konstrukcja modułowa MPA zapewnia dużą elastyczność w fazie projektowania i maksymalnie ułatwia serwis podczas pracy. System składa się z bloków przyłączeniowych i zaworów.
Wewnątrz bloki zawierają kanały do zasilania i odpowietrzenia wyspy zaworowej, jak również kanały służące do połączeń zaworów z siłownikami pneumatycznymi.
Odkręcenie śrub umożliwia odłączenie pojedynczego segmentu wyspy zaworowej albo dodanie dodatkowych bloków. Zapewniona jest zatem szybka i niezawodna rozbudowa wyspy zaworowej.
Zawory są przełączane różnymi sposobami ? poprzez terminal fieldbus, złącze wielostykowe lub indywidualne połączenia zaworów. Wyspa MPA z terminalem CPX korzysta z wewnętrznej magistrali CPX i systemu komunikacji szeregowej dla wszystkich cewek zaworowych oraz różnorodnych wejść i wyjść elektrycznych. www.festo.pl

 • Łatwy montaż bloków przyłączeniowych
 • Szybka lokalizacja usterek dzięki diodom LED i informacjom diagnostycznym przekazywanym poprzez fieldbus
 • Właściwe zasilanie i odpowietrzenie
 • Łatwa identyfikacja dzięki wyposażeniu płyt zaworowych w uchwyty tabliczek opisowych
 • Oszczędności dzięki szeregowemu przesyłaniu sygnałów do małych i dużych wysp

Przepływomierz z opcją regulatora przepływu
NIVELCO-POLAND sp. z o.o.
Firma ISOIL rozszerzyła serię przetworników przepływomierza elektromagnetycznego ML-200 o modele służące jako ciepłomierz oraz regulator przepływu. ML-200 to pierwszy na świecie przetwornik przepływomierza z wyświetlaczem graficznym, autodiagnostyką, data loggerem i pełną symulacją przepływu. Przetwornik zapewnia wzbudzanie cewek impulsami o częstotliwości do 150 Hz, co zapewnia niezawodny pomiar przepływów szybkozmiennych i pulsujących.
Podstawową cechą przepływomierza z opcją regulatora przepływu jest regulacja PID stałowartościowa lub nadążna. Istnieje możliwość sterowania urządzeniem wykonawczym za pomocą wyjścia 4?20 mA, częstotliwościowego, wypełnieniem impulsów lub włącz/wyłącz oraz możliwość wymuszenia programowalnej wartości bezpiecznej wyjścia. www.nivelco.pl

 • Sprzężenia zwrotne od ustawnika pozycyjnego
 • 2 wejścia analogowe: sprzężenie z ustawnika i regulacja nadążna
 • Praca ręczna/automatyczna
 • Programowalne alarmy progu i czasu zadziałania urządzenia wykonawczego

Mierniki z wielobarwnymi bargrafami typu NA3, NA5 i NA6
LUMEL SA
Mierniki z wielobarwnymi bargrafami typu NA3, NA5 i NA6 są unikatową na rynku światowym ofertą przyrządów do pomiarów i wizualizacji parametrów procesów przemysłowych. Najczęściej stosowane są w komputerowych systemach automatyki, gdzie stosuje się sterowniki programowalne. Umożliwiają obserwację istotnych parametrów procesu i śledzenie tendencji zmian mierzonych wielkości.
Mierniki z bargrafami wielobarwnymi zostały opracowane w ramach udziału LUMEL-u w programie rządowym dotyczącym ,,Rozwoju niebieskiej optoelektroniki? w części dotyczącej stworzenia technologicznych i produkcyjnych podstaw nowej gałęzi przemysłu ? niebieskiej optoelektroniki.
Mierniki cyfrowe z bargrafem NA3, NA5 i NA6 to czytelne, wszechstronne i bardzo dokładne mierniki nowej generacji. Czytelny, o dużej jasności świecenia, wielokolorowy bargraf wykonany w technologii opartej na azotku galu, dokładny odczyt cyfrowy, programowalne wejścia, wyjścia i funkcje pomiarowe, rejestracja pomiarów w dowolnie zaprogramowanych przez użytkownika odcinkach czasu oraz różnorodność wykonań ? to tylko niektóre z zalet mierników z bargrafem serii NA.
Mierniki z bargrafem mogą być wykorzystane do pomiarów m.in.: poziomów, przepływów, ciśnienia, wilgotności oraz innych wielkości nieelektrycznych przetworzonych na sygnał standardowy; temperatury i rezystancji; prądu i napięcia stałego. Zapewniają jednocześnie wysoką dokładność pomiaru i przejrzystą wizualizację przebiegu procesu pomiarowego. Programowanie wszystkich parametrów mierników odbywa się z klawiatury lub poprzez RS-485.
Wysoka efektywność bargrafu zastosowanego w miernikach wynika z zastosowania diod wykonanych w technologii azotku galu. Jasność świecenia jest na tyle wysoka, że można przy jednoczesnym obniżeniu poboru prądu przez miernik uzyskać dobrą widoczność nawet w nasłonecznionym pomieszczeniu.
Dzięki nowej technologii wykonania diod uzyskano kolor niebieski, co umożliwiło rozszerzenie palety barw. Dodatkowo możliwe jest wyraźne uwidocznienie stanów alarmowych oraz tendencji zmian procesu technologicznego. www.lumel.pl

 • Pomiar i wizualizacja parametrów procesów przemysłowych
 • Dokładny odczyt cyfrowy
 • Programowalne wejścia, wyjścia
 • Rejestracja pomiarów w dowolnie zaprogramowanych przez użytkownika odcinkach czasu

Kompaktowe terminale operatorskie PCD7.D23x
SABUR sp. z o.o
SAIA-Burgess AG
Firma SAIA-Burgess rozszerzyła linię produkowanych przez siebie terminali obiektowych o nowe, oznaczone jako PCD7.D23x. Urządzenie to ma wysokiej klasy monochromatyczny wyświetlacz z podświetlenie o rozdzielczości 128 x 64 pikseli oraz wbudowany interfejs RS232, 422 i 485.

PCD2.D23x to grupa terminali, wielkości kalkulatora kieszonkowego, dostosowana do indywidualnych potrzeb klienta (opcjonalnie z wbudowanymi przyciskami funkcyjnymi, wskaźnikami LED lub, znanym ze sterowników PCS1, pokrętłem jog-dial). Za pomocą D23x łatwo wprowadzimy zmienne do sterownika PLC. Stosowanie terminali podniesie nam funkcjonalność instalacji, bez znacznego wzrostu ceny urządzeń. W następnym roku firma SAIA-Burgess planuje wprowadzenie kolejnych rodzin paneli, także kolorowych touch-screenów. www.sabur.com.pl

 • Wysokiej klasy monochromatyczny wyświetlacz z podświetleniem o rozdzielczości 128 x 64 pikseli
 • Wbudowany interfejs RS232, 422 i 485
 • Łatwość tworzenia aplikacji przy użyciu edytora HMI, części pakietu oprogramowania PG5
 • Stopień ochrony od czoła IP65

Nowe urządzenia rozruchowe dla silników do 45 kW
Relpol SA
Pierwszym typem z proponowanych urządzeń jest softstart o oznaczeniu RSH R 40…CV20 wykonywany w wersjach na moc 11 i 22 kW. Urządzenie oferowane jest w 4 wersjach napięciowych. Konstrukcja jest rozwinięciem softstartu typu RSE4025-C10 i stanowi pełny układ 3-fazowy z automatycznym by-passem tyrystorów, kontrolą sekwencji faz i ich zaniku, samokontrolą temperatury urządzenia oraz temperatury silnika. Wersje zawierające oznaczenie CV21 wyposażone są w 2 przekaźniki elektromagnetyczne sygnalizujące odpowiednio: aktywacje by-passu oraz przegrzanie urządzenia i złą sekwencję lub brak fazy.
Na panelu urządzenia znajduje się 6 diod LED sygnalizujących: zasilanie (zielona), pracę (żółta), załączenie by-passu (żółta), przekroczenie temperatury softstartu (czerwona), przekroczenie temperatury silnika ? czujniki PTC (czerwona), złą kolejność faz (czerwona), zanik fazy (czerwona).
Obudowa urządzenia umożliwia bezpośredni montaż na szynie DIN 35 mm.
Drugą rodziną softstartów, oferującą możliwość sterowania silnikami do 45 kW (400 V AC), są urządzenia typu RSM R 4072 i RSM R 4090. Są to pełne układy 3-fazowe umożliwiające programowanie krzywych rozruchu w zależności od aplikacji. Urządzenie ma wszystkie omawiane wcześniej cechy wersji softstartu dla mocy do 22 kW, z wyjątkiem by-passu, który, w zależności od potrzeb, może być dostawiany jako element zewnętrzny. Dodatkowo urządzenie ma możliwość programowania tzw. kickstartu. Urządzenie nie wymaga zasilania zewnętrznego.
Istotnym parametrem określonym przez producenta jest podanie liczby możliwych rozruchów w ciągu godziny (przy 40OC), która wynosi tu maksymalnie 10 rozruchów. www.relpol.com.pl

 • 4 wersje napięciowe (230, 400, 480 i 600 V AC)
 • Pełny układ 3-fazowy z automatycznym by-passem tyrystorów
 • Kontrola sekwencji faz i ich zaniku
 • Obudowa urządzenia umożliwia bezpośredni montaż na szynie DIN 35 mm

Sterowniki bezpieczeństwa GuardPLC?
Rockwell Automation sp. z o.o.
Nowe sterowniki GuardPLC 1600 i GuardPLC 1800, nowe moduły wejść/wyjść rozproszonych: GuardPLC IB16, GuardPLC OB16, GuardPLC IB20XOBB oraz nowy program narzędziowy RSLogix? Guard PLUS! wzbogaciły rodzinę sterowników bezpieczeństwa GuardPLC.
Sterownik GuardPLC 1600 ma 20 wejść cyfrowych, 8 wyjść cyfrowych i 4 porty sieci Ethernet, natomiast GuardPLC 1800 ma 24 wejścia cyfrowe, 8 wyjść cyfrowych oraz 8 wyjść analogowych, 2 szybkie wejścia liczące i 4 porty sieci Ethernet.
Moduł wejść rozproszonych GuardPLC IB16 ma 16 wejść cyfrowych, 2 porty sieci Ethernet oraz 4 wyjścia impulsowych sygnałów testowych do kontroli zwarć międzykanałowych, zwarć pomiędzy wejściami i zasilaniem 24 V, zwarć doziemnych oraz przerw w połączeniach obwodów wejściowych.
Moduł wyjść rozproszonych GuardPLC OB16 wyposażony jest w 16 wyjść cyfrowych o obciążalności 2 A oraz w 2 porty Ethernet. Moduł GuardPLC IB20XOBB ma 20 wejść cyfrowych i 8 wyjść cyfrowych oraz 2 porty sieci Ethernet.
Rodzina sterowników GuardPLC z modułami rozproszonych wejść/wyjść oraz siecią GuardPLC Ethernet została zaprojektowane specjalnie do zastosowań w układach bezpieczeństwa i ma certyfikat TÜV Rheinland do użytku w aplikacjach kategorii SIL 3 wg IEC 61508 oraz kategorii 4 wg EN-954.
Użytkownicy GuardPLC otrzymują szybsze i łatwe w obsłudze oprogramowanie narzędziowe nowej generacji. Oprogramowanie RSLogix? Guard PLUS! ma możliwość symulacji offline, pozwalające programistom na zapis i testowanie programów przed załadowaniem do sterownika i podłączeniem sterownika.
Udoskonalone oprogramowanie jest zorientowane projektowo ? pozwala na zapis w jednym pliku programów dla wielu sterowników, co upraszcza poruszanie się w obszarze programów aplikacyjnych wszystkich sterowników pracujących w systemie. www.rockwellautomation.pl

 • Nowoczesne rozwiązania sterowania w obszarach produkcji o wysokim zagrożeniu życia i zdrowia
 • Rozwiązania systemowe kategorii SIL3 i SIL4
 • Możliwości diagnostyczne i komunikacyjne przewyższające standardowe obwody bezpieczeństwa

C63xx ­ Nowa seria komputerów IPC
Beckhoff Automation sp. z o.o.
Najnowsze produkty z grupy komputerów przemysłowych firmy Beckhoff stanowią zapowiedź nowej ery w zakresie wykorzystania systemów typu ?PC Based? w automatyce. Mają małe gabaryty, kompaktową i odporną obudowę oraz są wyposażone standardowo we wszystkie niezbędne interfejsy. Możliwość wykorzystania standardu Ethernet z deterministycznym przesyłem danych w czasie rzeczywistym sprawia, iż zbędne staje się rozszerzanie konfiguracji o karty przemysłowych sieci komunikacyjnych ?fieldbus?. Standardowo wbudowany port Ethernet oraz potężna moc obliczeniowa pozwalają wykorzystywać serię C63xx jako serce systemu sterowania czasu rzeczywistego w instalacji o praktycznie dowolnym stopniu złożoności. Niewielkie wymiary urządzeń umożliwiają montaż komputerów nawet w niewielkich szafach sterowniczych. Atrakcyjna cena stanowi dodatkowy atut w konkurencji z klasycznymi układami PLC, oferując przy tym bezproblemową integrację układu automatyki ze środowiskiem IT przedsiębiorstwa. Komputery C63xx mogą pracować jako autonomiczne układy sterowania lub też zostać wyposażone w panele operatorski Beckhoff serii CP68xx lub CP78xx z ekranami ?touchscreen? o wielkości od 6,5 do 18". Panele mogą opcjonalnie mieć klawiaturę przemysłową i mysz o stopniu ochrony IP65. www.beckhoff.pl

 • Procesor Intel Celeron 733 MHz lub Pentium III 850 MHz
 • 128 MB SDRAM, rozszerzalne do 512 MB
 • Karta graficzna i sieciowa zintegrowane na płycie głównej
 • Dysk twardy IDE 20 GB, CD-ROM