Polska w oczach inwestorów

W raporcie ?Atrakcyjność Inwestycyjna Europy 2007?, przygotowanym przez znaną firmę doradczą Ernst&Young, nasz kraj znalazł się w pierwszej dziesiątce najbardziej docenianych przez inwestorów krajów świata.

Badania były oparte na wypowiedziach przedstawicieli firm reprezentujących różne sektory i części świata oraz na danych dotyczących rzeczywistych inwestycji, jakie miały miejsce w poszczególnych krajach. W rezultacie powstał raport wskazujący najbardziej atrakcyjne pod względem inwestycyjnym państwa.

Na czele listy są Chiny oraz Stany Zjednoczone, a wśród krajów starego kontynentu Niemcy i Wielka Brytania. Polska jest za to niekwestionowanym liderem wśród krajów Europy Środkowej i Wschodniej.

Extra online

Polska jest drugim, tuż za Chinami, najbardziej popularnym na świecie krajem pod względem inwestycji w produkcję przemysłową. Wśród głównych czynników mających na to wpływ są położenie geograficzne oraz niskie koszty pracy.

Polska cieszy się ogromnym zainteresowaniem ze strony inwestorów zagranicznych, a największym wyzwaniem jest przyciąganie inwestycji zaawansowanych technologicznie ? tak te dane ocenił Prezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ), Paweł Wojciechowski.

Z raportu E&Y wynika, że wzrasta pozycja Polski w branży call centres. Światowym liderem w tej dziedzinie nadal pozostają Indie, natomiast Polska awansowała na 5 pozycję.

Nowe miejsca pracy

Już drugi rok z rzędu Polska jest europejskim liderem pod względem nowych miejsc pracy. W roku 2006 powstało ich 31 115, co jest nieco słabszym wynikiem w porównaniu do roku 2005 (37 745), niemniej jednak nadal wyprzedzamy pod tym względem wszystkie inne kraje Starego Kontynentu.

Właśnie tworzenie nowych miejsc pracy poprzez napływ nowych bezpośrednich inwestycji zagranicznych będzie ?  w ocenie prezesa PAIiIZ, Pawła Wojciechowskiego ? wielkim wyzwaniem najbliższych kilku lat. Jego zdaniem, w tym celu należy prowadzić aktywniejszą politykę na rynku pracy, zwłaszcza w kierunku zwiększenia mobilności oraz podnoszenia poziomu kwalifikacji pracowników.

Z opinią tą zgadza się Agnieszka Tałasiewicz, Partner Doradztwa Podatkowego Ernst & Young. ? Teraz czas na innowacyjność, polegającą nie tylko na stosowaniu nowoczesnych rozwiązań, ale na stworzeniu warunków do inwestowania w centra badawczo-rozwojowe, gdzie te rozwiązania będą powstawać ? dodała.

Przyszłość

Przedstawiciele firm, z którymi rozmawiano na potrzeby raportu potwierdzali, że w dalszym ciągu chcą inwestować w Europie, a Polska jest drugim krajem, w którym rozważają ulokowanie swoich pieniędzy. Nasz kraj wyprzedziły jedynie Niemcy.

 Z raportu wynika, że atrakcyjność inwestycyjna naszego regionu spadła w porównaniu z rokiem ubiegłym, jednak Europa Środkowa i Wschodnia nadal jest wysoko ceniona przez inwestorów, głównie ze względu na warunki umożliwiające wzrost produkcji.

Optymistyczne jest to, że ponad 70 procent ankietowanych wyraziło przekonanie o rychłej poprawie wizerunku Europy Środkowej.