Polska premiera NX 8 już za nami


  W miniony wtorek Warszawie, w hotelu InterContinental odbyła się Polska Premiera NX 8 – rozwiązania dla rozwoju produktu firmy Siemens PLM Software. Oprogramowanie NX przekształca cały proces rozwoju produktu dzięki umożliwieniu firmom redukcji strat, poprawy jakości, skrócenia czasu cyklu produkcyjnego i dostarczania bardziej innowacyjnych produktów. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 160 osób.

  Wersja NX 8, bazująca na platformie technologicznej HD PLM firmy Siemens, zapewnia dostęp do większej liczby informacji wizualnych i analiz, usprawniając przy tym współpracę i podejmowanie decyzji,. Zasugerowane przez klientów udoskonalenia w zakresie modelowania CAD, sprawdzania poprawności, tworzenia dokumentacji technicznej, symulacji/procesów CAE, projektowania narzędzi oraz obróbki radykalnie zwiększają wydajność w trakcie rozwoju produktu, dzięki czemu firmy mogą szybciej i taniej wytwarzać wyższej jakości produkty.

  • Krzysztof Jąkalski z Siemens PLM Software przedstawił możliwości technologii HD3D, modułu Product Template Studio oraz nowości w modelowaniu synchronicznym. Z kolei Marcin Koper omówił usprawnienia wprowadzone do draftingu, znacząco skracające czas pracy nad tworzeniem dokumentacji oraz optymalizację topologii obliczanej geometrii – jedną z wielu nowych funkcji dla środowisk NX CAE i NX Nastran. Prezentacje były uzupełnione pokazem pracy w systemie NX 8 na żywo.
  • Artur Bielicz i Krzysztof Augustyn z firmy CAMdivision omówili możliwości pakietu NX 8 CAM w zakresie funkcjonalności optymalizujących obróbkę części m.in. dla przemysłu motoryzacyjnego i lotniczego, a także inne istotne usprawnienia nowej wersji. Dariusz Jóźwiak oraz Marcin Antosiewicz z tej samej firmy omówili natomiast możliwości modułów specjalizowanych NX: Mold Wizard i Progressive Die Wizard. Ten blok również był uzupełniony prezentacją operacji wykonywanych w NX 8 na żywo.
  • W drugiej części konferencji o pracy z systemami Siemens PLM Software opowiedzieli Klienci:


  Marcin Deckert z firmy DOT3D przedstawił uczestnikom realizowaną przez firmę koncepcję biura inżynierskiego XXI wieku. W biurze tym praca jest oparta na systemie NX, a organizacja projektu i zarządzanie dokumentacją realizowane jest w oprogramowaniu Teamcenter.

  Cezary Żrodowski z firmy Det Norske Veritas zaprezentował wykorzystanie NX jako platformy integrującej usługi wykonywane przez DNV Innovations Poland. Usługi te są związane m.in. z zarządzaniem produktami, obliczeniami wytrzymałościowymi, wizualizacjami.